Zapnutie automatických aktualizácií aplikácií

Vydavatelia aplikácií niekedy svoje aplikácie aktualizujú a pridajú do nich nové funkcie alebo opravia problémy. Windows Obchod môže automaticky inštalovať aktualizácie aplikácií hneď, ako sú dostupné.

Ak chcete zabezpečiť, aby sa aplikácie aktualizovali automaticky, vykonajte tieto kroky:

  1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

  2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácie aplikácie.

  4. Skontrolujte, či je položka Automaticky prevziať aktualizácie mojich aplikácií nastavená na možnosť Áno.

    Poznámka

    • Aktualizácie aplikácií môžete kedykoľvek vyhľadať manuálne – stačí ťuknúť alebo kliknúť na položku Vyhľadať aktualizácie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?