Automatické prehrávanie: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa automatického prehrávania.

Zobraziť všetko

Čo je automatické prehrávanie?

Automatické prehrávanie umožňuje vybrať akcie pre rôzne druhy médií v prípade pripojenia zariadenia, vloženia média alebo prijatia obsahu od inej osoby pomocou funkcie Ťuknutím odoslať. Automatické prehrávanie môžete nastaviť tak, aby sa prostredníctvom neho otvárali rôzne druhy obsahu, napríklad fotografie, hudba a videá na rôznych druhoch médií, napríklad na jednotkách alebo diskoch CD či DVD. Pomocou automatického prehrávania môžete napríklad vybrať aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa automaticky otvoria fotografie z vymeniteľnej jednotky po jej pripojení do počítača. Vďaka automatickému prehrávaniu nemusíte po každom pripojení určitého zariadenia otvárať rovnakú aplikáciu alebo znova vyberať predvoľby.

Ako zmeniť činnosť automatického prehrávania v prípade zariadenia alebo určitého typu média?

Zmena činnosti automatického prehrávania

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Automatické prehrávanie, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. V rozbaľovacom zozname vedľa zariadenia alebo typu média vyberte novú požadovanú činnosť.

Ako možno vybrať činnosť automatického prehrávania v prípade obsahu, ktorý získam vzájomným ťuknutím zariadenia s iným zariadením pomocou funkcie Ťuknutím odoslať?

Výber činnosti automatického prehrávania na prijímanie obsahu technológie Poďme na to!

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Automatické prehrávanie, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. V časti Vybrať, čo sa stane po ťuknutí na dve zariadenia naraz vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa typu obsahu požadovanú činnosť.

Poznámka

 • Ak váš počítač túto technológiu nepodporuje, táto možnosť sa nebude zobrazovať v automatickom prehrávaní.

Zobrazilo sa oznámenie s požiadavkou na výber požadovanej činnosti zariadenia, média alebo obsahu, potom však zmizlo. Čo treba urobiť?

Výber činnosti automatického prehrávania

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Automatické prehrávanie, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. V rozbaľovacom zozname vedľa zariadenia, typu média alebo typu obsahu vyberte požadovanú činnosť.

Ako nastaviť automatické prehrávanie, aby sa nezobrazovala výzva na zadanie požadovanej aplikácie?

Automatické prehrávanie môžete vypnúť úplne alebo len pre jeden typ média či obsahu.

Úplné vypnutie automatického prehrávania

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Automatické prehrávanie, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Použiť automatické prehrávanie pre všetky médiá a zariadenia a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vypnutie automatického prehrávania iba pre jeden typ média alebo obsahu

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Automatické prehrávanie, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. V rozbaľovacom zozname vedľa typu média alebo obsahu, v prípade ktorého nechcete zobrazovať výzvu, ťuknite alebo kliknite na položku Nevykonať žiadnu akciu a ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť.

Ako zabezpečiť, aby sa vždy zobrazovala výzva na výber činnosti zariadenia alebo typu média?

Zobrazovanie výzvy automatického prehrávania na výber činnosti

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Automatické prehrávanie, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Automatické prehrávanie.

 2. V zozname vedľa každého zariadenia alebo typu média, pre ktoré sa má zobrazovať výzva, vyberte položku Vždy sa opýtať a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

Prečo sa nezobrazujú niektoré zariadenia v zozname Zariadenia okna Automatické prehrávanie?

Ak k počítaču pripojíte úložné zariadenie (napríklad jednotku USB flash alebo externú jednotku), toto zariadenie sa nezobrazí v zozname Zariadenia okna Automatické prehrávanie. V okne Automatické prehrávanie sa zobrazia len zariadenia, ktoré nie sú úložnými zariadeniami, ako napríklad niektoré digitálne fotoaparáty, videokamery a telefóny. Úložné zariadenia sa zobrazujú v okne Počítač.

 • Ak chcete otvoriť okno Počítač, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Počítač, ťuknite alebo kliknite na položku Aplikácie a potom na položku Počítač.

Ako otvoriť okno Automatické prehrávanie, keď sa na základe predvolených nastavení neotvára?

Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie bez ohľadu na predvolené nastavenia, pri vkladaní zariadení alebo médií do počítača podržte stlačený kláves Shift.

Potrebujete ďalšiu pomoc?