Videá

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Import a úprava videí

Presuňte svoje videá z kamery alebo telefónu, aby sa dali ľahšie upravovať a zdieľať. Windows 8.1 poskytuje základné možnosti úpravy videa. Videomomentky môžete používať na vykonávanie rýchlych a zábavných zmien v krátkych videách.

Ak potrebujete vykonávať pokročilejšie úpravy alebo pracovať s dlhšími videami, vo Windows Obchode v PC vyhľadajte ďalšie aplikácie na úpravu videa alebo prevezmite Movie Maker (nie je dostupný pre Windows RT 8.1).

Import videí

 1. K počítaču pripojte kameru, telefón alebo externú jednotku.

 2. Na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu Fotografie.

 3. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Importovať.

 5. Ťuknite alebo kliknite na zariadenie, z ktorého chcete importovať.

 6. Potiahnutím prstom nadol alebo kliknutím vyberte fotografiu alebo video, ktoré chcete importovať, alebo ťuknite či kliknite na položku Vybrať všetko.

 7. Ťuknite alebo kliknite na položku Importovať.

Fotografie a videá sa uložia v priečinku Obrázky do podpriečinka, ktorého názov tvorí dátum (napríklad 2013-09-10).

Poznámka

Strihanie videí

 1. Pomocou aplikácie Fotografie, Fotoaparát alebo OneDrive otvorte video, ktoré chcete skrátiť.

 2. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Orezať a potom presuňte rukoväte na ľavej a pravej strane časovej osi na nový počiatočný alebo koncový bod.

  Časová os s orezávacími rukoväťami

Odstránenie videí

 1. Pomocou aplikácie Fotografie, Fotoaparát alebo OneDrive vyberte video, ktoré chcete odstrániť. V aplikáciách Fotografie a OneDrive môžete vybrať viacero videí alebo aj všetky súbory v priečinku.

 2. Ak sa príkazy aplikácie nezobrazujú, potiahnite prstom z dolného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Nasledujúca téma: Ukladanie videí v službe OneDrive