Ochrana počítača

Windows 8, Windows RT

BitLocker Ovládací panel Šifrovanie jednotiek

Uzamknutie údajov pomocou šifrovania jednotiek BitLocker

Svoje údaje v počítači môžete zašifrovať („zakódovať“) pomocou šifrovania jednotiek BitLocker, a zvýšiť tak úroveň ich zabezpečenia. Údaje môže dekódovať a prečítať len používateľ so správnym šifrovacím kľúčom (niečo ako heslo alebo kód PIN). Šifrovanie BitLocker umožňuje zašifrovať celý disk počítača a zabraňuje hakerom v krádeži vášho hesla. Ak počítač stratíte alebo vám ho ukradnú, šifrovanie BitLocker zabráni cudzím ľuďom v prístupe k vašim údajom fyzickou inštaláciou vášho uzamknutého disku do iného počítača.

Poznámka

Príprava na šifrovanie BitLocker

Ak plánujete používať šifrovanie BitLocker, mali by ste zvážiť niekoľko skutočností:

 • Aký druh jednotky chcete uzamknúť? Šifrovanie BitLocker môžete zapnúť pre jednotku operačného systému (jednotka, na ktorej je nainštalovaný systém Windows), pevnú údajovú jednotku (napríklad interný pevný disk) alebo vymeniteľnú údajovú jednotku (napríklad USB kľúč).

 • Akým spôsobom chcete jednotku odomykať? V závislosti od typu uzamykanej jednotky môžete byť vyzvaní na:

  • vytvorenie hesla alebo kódu PIN, ktorý je potrebný zadať na odomknutie jednotky,

  • priradenie bezpečnostnej karty k jednotke, aby ju bolo možné odomknúť len pomocou danej karty a kódu PIN,

  • uloženie kópie šifrovacieho kľúča na USB kľúč, aby jednotku bolo možné odomknúť len po vložení daného USB kľúča.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach uzamknutia nájdete v téme Odomknutie jednotky chránenej pomocou šifrovania BitLocker.

 • Akým spôsobom chcete uložiť kľúč na obnovenie? Ak zabudnete heslo šifrovania BitLocker alebo sa s počítačom stane niečo, čo vám zabráni v prístupe k šifrovanej jednotke, môžete prístup k danej jednotke získať pomocou kľúča na obnovenie (reťazec 48 náhodných čísel). Kľúč na obnovenie možno v závislosti od typu jednotky uložiť na rôzne miesta, nezabudnite si však urobiť kópiu, ktorú si uschováte (aj keby ste si kľúč mali vytlačiť).

  Upozornenie

  • Kľúč na obnovenie si uložte na bezpečné miesto mimo vášho počítača. Ak ho stratíte, môžete natrvalo stratiť prístup k svojim súborom.

Zapnutie šifrovania BitLocker

Šifrovanie BitLocker môže vyzerať hrozivo, ale nie je také zložité, ako vyzerá. Keď sa rozhodnete, ktorú jednotku chcete uzamknúť, Sprievodca šifrovaním jednotiek BitLocker vás prevedie zvyšnou časťou procesu rozhodovania.

Zobraziť všetko

Uzamknutie jednotky operačného systému

Ak chcete uzamknúť jednotku, na ktorej je nainštalovaný systém Windows, postupujte takto:

 1. Pomocou kľúčového tlačidla Vyhľadávanie vyhľadajte a otvorte nástroj Šifrovanie jednotiek BitLocker.

 2. V časti Jednotka operačného systému rozbaľte informácie o jednotke a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť šifrovanie BitLocker. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  Sprievodcovi šifrovaním jednotiek BitLocker môže chvíľu trvať, kým pripraví váš počítač. Postupujte podľa pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Vyberte spôsob, akým sa má jednotka odomknúť pri spustení.

 3. Vyberte spôsob odomknutia jednotky a potom postupujte podľa pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Ako chcete zálohovať kľúč na obnovenie?

 4. Vyberte spôsob zálohovania kľúča na obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Môžete si vytlačiť záložnú kópiu kľúča na obnovenie.

 5. Vyberte, aká veľká časť jednotky sa má zašifrovať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete šifrovanie jednotky spustiť okamžite, ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť šifrovanie.

  • Ak sa chcete uistiť, že počítač dokáže prečítať šifrovací kľúč aj kľúč na obnovenie, začiarknite políčko Spustiť systémovú kontrolu šifrovania BitLocker a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.

   Spustenie systémovej kontroly je jeden zo spôsobov, ako zabezpečiť, že šifrovanie BitLocker bude fungovať bez problémov – môže však chvíľu trvať a vyžaduje reštartovanie počítača. Ak sa rozhodnete spustiť systémovú kontrolu, nezabudnite si pred reštartovaním uložiť svoju prácu. Keď sa počítač reštartuje, zobrazí sa výzva na odomknutie jednotky operačného systému spôsobom, ktorý ste vybrali.

Uzamknutie pevnej údajovej jednotky

Ak chcete uzamknúť údajovú jednotku, ktorá sa nachádza vo vnútri počítača, postupujte takto:

 1. Pomocou kľúčového tlačidla Vyhľadávanie vyhľadajte a otvorte nástroj Šifrovanie jednotiek BitLocker.

 2. V časti Pevné údajové jednotky rozbaľte informácie o jednotke, ktorú chcete uzamknúť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť šifrovanie BitLocker. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. Vyberte spôsob odomknutia jednotky a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Môžu byť dostupné viaceré spôsoby odomknutia.

 4. Vyberte spôsob zálohovania kľúča na obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Môžete si vytlačiť záložnú kópiu kľúča na obnovenie.

 5. Vyberte, aká veľká časť jednotky sa má zašifrovať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť šifrovanie.

Uzamknutie vymeniteľnej údajovej jednotky

Ak chcete uzamknúť jednotku, ktorú možno pripojiť k portu USB na počítači, postupujte takto:

 1. Vložte jednotku, ktorú chcete uzamknúť, do portu USB na počítači.

 2. Pomocou kľúčového tlačidla Vyhľadávanie vyhľadajte a otvorte nástroj Šifrovanie jednotiek BitLocker.

 3. V časti Vymeniteľné údajové jednotky – BitLocker To Go rozbaľte informácie o jednotke, ktorú chcete uzamknúť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť šifrovanie BitLocker.

 4. Vyberte spôsob odomknutia jednotky a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Môžu byť dostupné viaceré spôsoby odomknutia.

 5. Vyberte spôsob zálohovania kľúča na obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Môžete si vytlačiť záložnú kópiu kľúča na obnovenie.

 6. Vyberte, aká veľká časť jednotky sa má zašifrovať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť šifrovanie.

Ďalšie informácie

Získajte podporu pre zabezpečenie, ochranu osobných údajov a kontá.

Pomôžte ochrániť svoje súbory v prípade poškodenia jednotky.

Využívajte funkcie cloudu na ochranu svojich súborov.