Prehľadávanie webu

Kurz pre Windows: strana 9 z 11

Začíname s programom Internet Explorer 11

Program Internet Explorer 11 je súčasťou systému Windows 8.1 alebo aktualizácie Windows RT 8.1. Program Internet Explorer uľahčuje navštevovanie požadovaných webových lokalít a umožňuje zobrazovanie úžasného obsahu. Ak sa naučíte niekoľko bežných gest a trikov, budete môcť svoj nový prehľadávač pohodlne používať a získate zo svojich obľúbených lokalít to najlepšie.

Poznámka: Ak nepoužívate program Internet Explorer 11 so systémom Windows 8.1 ani so systémom Windows RT 8.1, stiahnite si najnovšiu verziu programu Internet Explorer pre svoj operačný systém.

Základy pri prehľadávaní

Pustite sa do toho. Ak chcete otvoriť Internet Explorer 11, ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Internet Explorer na domovskej obrazovke.

Jeden panel s adresou, tri spôsoby používania

Panel s adresou slúži ako východisko pri prehľadávaní webu. Vďaka kombinácii panela s adresou a vyhľadávacieho poľa môžete surfovať na webe, vyhľadávať obsah alebo získavať návrhy z jedného miesta. Ak ho nepoužívate, ostane skrytý, aby ste získali viac miesta na lokality. Ak chcete panel s adresou zobraziť, potiahnite prstom po obrazovke zdola nahor. Ak používate myš, kliknite na dolnú časť obrazovky. Možno ho používať tromi spôsobmi:

 • Surfovanie. Na paneli s adresou zadajte adresu URL a dostanete sa priamo na požadovanú lokalitu. Môžete tiež ťuknúť alebo kliknúť na panel s adresou, ak chcete vidieť lokality, ktoré často navštevujete (sú to vaše pravidelné lokality).

 • Vyhľadávanie. Na paneli s adresou zadajte požadovaný výraz a ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo PrejsťTlačidlo Prejsť spustite prehľadávanie webu pomocou predvoleného vyhľadávacieho nástroja.
 • Získavanie návrhov. Neviete, kam ísť? Na paneli s adresou zadávajte príslušné slovo a počas písania sa zobrazí webová lokalita, aplikácia a návrhy vyhľadávania. Stačí ťuknúť alebo kliknúť na niektorý z návrhov nad panelom s adresou.

Panel s adresou programu Internet Explorer

Vykonávanie viacerých úloh súčasne pomocou kariet a okien

Vďaka kartám otvoríte mnoho lokalít v jednom prehľadávacom okne, aby ste tieto karty mohli jednoducho otvárať, zatvárať a prepínať medzi nimi. Na paneli kariet sa zobrazujú všetky karty alebo okná, ktoré ste v programe Internet Explorer otvorili. Panel kariet zobrazíte potiahnutím prstom od spodného okraja obrazovky nahor alebo kliknutím na dolnú časť obrazovky.

Panel kariet v programe Internet Explorer s otvorenými kartami

Otváranie a prepínanie medzi kartami

Novú kartu otvorte ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Nová karta Tlačidlo Nová karta. Potom zadajte adresu URL alebo hľadaný výraz, prípadne vyberte jednu zo svojich často navštevovaných alebo obľúbených lokalít.
Ak máte otvorených niekoľko kariet, prepínajte medzi nimi tak, že budete ťukať alebo klikať na otvorené karty na paneli kariet. V jednom okne môžete mať otvorených až 100 kariet. Karty zatvoríte ťukaním alebo klikaním na tlačidlo Zavrieť Zavrieť, ktoré sa nachádza v rohu každej karty.
Otvorenie viacerých okien v programe Internet Explorer

Používanie viacerých prehľadávacích okien

V programe Internet Explorer 11 môžete otvoriť viacero okien a dve z nich zobraziť vedľa seba. Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom na dlaždicu Internet Explorer na domovskej obrazovke. Potom ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť nové okno.

Na obrazovke môžete vedľa seba zobraziť dve okná. Otvorte jedno okno a presuňte ho z horného okraja na pravú alebo ľavú stranu obrazovky. Potom presuňte druhé okno z ľavej strany obrazovky.

Tip

Panel s adresou a karty môžete ukotviť k spodnej časti obrazovky, aby ste mohli rýchlo prechádzať na lokality a vyhľadávať. Otvorte kľúčové tlačidlo Nastavenia, ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a v časti Vzhľad prepnite položku Vždy zobrazovať panel s adresou a karty na hodnotu Zapnuté.

Prispôsobenie prehľadávania

Po zvládnutí základov používania prehľadávača môžete zmeniť svoje domovské stránky, pridať obľúbené lokality a pripnúť lokality na domovskú obrazovku.

Výber domovských stránok

Domovské stránky sú lokality, ktoré sa otvoria vždy, keď začnete novú reláciu prehľadávania v programe Internet Explorer. Môžete si vybrať z viacerých lokalít, napríklad z obľúbených lokalít so správami alebo blogmi, ktoré sa načítajú pri otvorení prehľadávača. Vďaka tomu budú vaše najnavštevovanejšie lokality ihneď pripravené na používanie.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a v časti Domovské stránky ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať.

 3. Zadajte adresu URL lokality, ktorú chcete nastaviť ako domovskú stránku. Ak sa nachádzate na lokalite, z ktorej chcete urobiť svoju domovskú stránku, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať aktuálnu lokalitu.

Uloženie obľúbených lokalít

Uloženie lokality ako obľúbenej položky je jednoduchý spôsob, ako si zapamätať lokality, ktoré máte radi a ktoré chcete často navštevovať. (Ak ste systém Windows 8 aktualizovali na verziu Windows 8.1 a prihlásili sa pomocou konta Microsoft, všetky vaše obľúbené položky sa automaticky importovali.)

 1. Prejdite na webovú lokalitu, ktorú chcete pridať.

 2. Potiahnutím prstom od dolného okraja nahor (alebo kliknutím na dolný okraj) vyvolajte príkazy aplikácie a ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Obľúbené položkyTlačidlo obľúbených položiek zobrazte panel s obľúbenými položkami.
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať medzi obľúbené položkyPridanie medzi obľúbené položky a potom na položku Pridať.
Panel s obľúbenými položkami v programe Internet Explorer

Pripnutie lokality na domovskú obrazovku

Pripnutím lokality vytvoríte dlaždicu na domovskej obrazovke, ktorá umožňuje prístup k danej lokalite jediným dotykom. Pre niektoré pripnuté lokality sa budú zobrazovať upozornenia na nový obsah. Môžete pripnúť ľubovoľný počet lokalít a usporiadať ich na domovskej obrazovke do skupín.

Lokalita pripnutá na domovskú obrazovku
 1. Potiahnutím prstom od dolného okraja nahor (alebo kliknutím na dolný okraj) vyvolajte príkazy aplikácie.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položkyTlačidlo obľúbených položiek, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripnúť lokalituPripnutie lokality a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripnúť na domovskú obrazovku.
Tip
Medzi obľúbenými položkami a kartami môžete rýchlo prepínať ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Obľúbené položky Tlačidlo obľúbených položiek alebo tlačidlo Karty Tlačidlo kariet v príkazoch aplikácie.

Čítanie, ukladanie a zdieľanie webového obsahu

Ak si prezeráte svoj obľúbený obsah v režime online, hľadajte ikonu Zobrazenie na čítanie Ikona Zobrazenie na čítanie na paneli s adresou. Zobrazenie na čítanie odstráni rušivé informácie, napríklad reklamy, takže sa môžete sústrediť len na text. Ťuknite alebo kliknite na ikonu, aby ste stránku otvorili v zobrazení na čítanie. Ak sa chcete vrátiť k prehľadávaniu, stačí na túto ikonu ťuknúť alebo kliknúť znova.
Webový článok s vypnutým zobrazením na čítanie
Webový článok s vypnutým zobrazením na čítanie
Webový článok so zapnutým zobrazením na čítanie
Webový článok so zapnutým zobrazením na čítanie

Prispôsobenie nastavení zobrazenia na čítanie

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a v časti Zobrazenie na čítanie vyberte štýl písma a veľkosť textu.

Vybrať si môžete z nasledujúcich možností štýlu.

Vlastný štýl písma v zobrazení na čítanie
Vlastný štýl písma v zobrazení na čítanie
Vlastný štýl písma v zobrazení na čítanie

Ukladanie stránok do zoznamu odkazov

Ak narazíte na článok alebo iný obsah, ktorý by ste si radi prečítali neskôr, nemusíte si naň posielať e-mailom prepojenie ani nechávať otvorené ďalšie karty na prehľadávanie. Namiesto toho ho pridajte do zoznamu odkazov. Zoznam odkazov je knižnica s vaším osobným obsahom. Môžete do nej pridávať články, videá alebo iný obsah priamo z programu Internet Explorer bez toho, aby ste opustili práve zobrazenú stránku.

 1. Potiahnite prst z  pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a potom kliknite na položku Zdieľanie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zoznam odkazov a potom na položku Pridať. Prepojenie na obsah sa uloží do zoznamu odkazov.

Pomoc pri ochrane súkromia

Sociálne siete, nakupovanie, štúdium, zdieľanie, práca – pri všetkých týchto činnostiach, ktoré pravdepodobne každý deň vykonávate na webe, sa vaše osobné údaje môžu poskytnúť iným osobám. Internet Explorer vás pomáha chrániť pomocou zdokonaleného zabezpečenia na pozadí a lepšej kontroly nad osobnými údajmi. Počas prehľadávania si môžete svoje osobné údaje chrániť niekoľkými spôsobmi:

Používanie režimu prehľadávania InPrivate. S cieľom zlepšiť používanie ukladajú prehľadávače rôzne informácie, napríklad históriu vyhľadávania. Ak použijete kartu v režime InPrivate, môžete web prehľadávať zvyčajným spôsobom, ale po zatvorení prehľadávača sa odstránia rôzne informácie, napríklad heslá, história vyhľadávania alebo história webových stránok. Ak chcete otvoriť novú kartu v režime InPrivate, potiahnutím prstom od dolného okraja nahor (alebo kliknutím) zobrazte príkazy aplikácie. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje kariet Tlačidlo Nástroje kariet a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nová karta v režime InPrivate.

Používanie ochrany pred sledovaním a funkcie Do Not Track na ochranu vášho súkromia. Sledovanie sa vzťahuje na spôsoby, akými sa webové lokality, poskytovatelia obsahov tretích strán, inzerenti a ďalšie osoby dozvedia, čo robíte na webových lokalitách. To napríklad zahŕňa sledovanie navštívených stránok, prepojenia, na ktoré ste klikli, a produkty, ktoré ste si kúpili alebo prezerali. V programe Internet Explorer môžete pomocou funkcií Ochrana pred sledovaním a Do Not Track obmedziť množstvo informácií, ktoré o vašom prehľadávaní môžu zhromažďovať tretie strany, a vyjadriť svoje preferencie na ochranu súkromia pri navštevovaných stránkach.

Potrebujete ďalšiu pomoc?