Napaľovanie disku CD alebo DVD v prehrávači Windows Media Player

Kopírovanie hudby, obrázkov a videí z počítača na prázdny disk CD alebo DVD sa označuje ako napaľovanie.

Zobraziť všetko

Rôzne disky, ktoré je možné napáliť

Pomocou programu Windows Media Player môžete napaľovať tri rôzne typy diskov: zvukové disky CD, údajové disky CD a údajové disky DVD. Ak chcete určiť, aký typ disku by ste mali použiť, musíte zohľadniť, čo chcete kopírovať, aké množstvo údajov kopírujete a ako chcete disk prehrávať. Táto tabuľka vám pomôže určiť správny typ disku.

Typ disku Popis
Typ disku

Zvukový disk CD

Popis

Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvárať vlastné hudobné disky CD, ktoré môžete prehrávať v aute, na zvukovom prehrávači alebo v počítači.

 • Účel použitia: iba hudba

 • Kapacita: až 80 minút

 • Zvukový disk CD možno prehrávať takmer v každom prehrávači diskov CD vrátane domácich stereoprehrávačov, autorádií a počítačov.

Typ disku

Údajový disk CD

Popis

Táto možnosť je užitočná v prípade, ak máte množstvo hudby a prehrávač diskov CD, ktorý umožňuje prehrávanie súborov Windows Media Audio (WMA). Je tiež vhodná na zálohovanie médií.

 • Účel použitia: hudba, obrázky a videá

 • Kapacita: približne 700 megabajtov (MB) alebo približne 8 hodín hudby

 • Údajový disk CD možno prehrávať v počítačoch a v niektorých prehrávačoch diskov CD a DVD. Zariadenie musí podporovať typy súborov, ktoré pridáte na disk, ako sú napríklad súbory WMA, MP3, JPEG alebo Windows Media Video (WMV).

Typ disku

Údajový disk DVD

Popis

Keďže údajový disk DVD má veľkú kapacitu, je užitočný najmä v prípade, ak máte množstvo súborov, ktoré sa nezmestia na jeden údajový disk CD.

 • Účel použitia: hudba, obrázky a videá

 • Kapacita: približne 4,7 gigabajtu (GB) alebo približne 54 hodín hudby

 • Údajový disk DVD možno prehrávať v počítačoch a v niektorých prehrávačoch diskov DVD. Zariadenie musí podporovať typy súborov, ktoré pridáte na disk, ako sú napríklad súbory WMA, MP3, JPEG alebo WMV.

Čo budete potrebovať

Ak chcete začať, budete potrebovať dve veci:

 • Jednotku na nahrávanie diskov CD alebo DVD (známa tiež ako napaľovačka diskov CD alebo DVD).

 • Prázdny disk CD alebo DVD.

Napálenie zvukového disku CD

Táto možnosť vám umožňuje vytvoriť hudobný disk CD, ktorý bude možné prehrávať takmer v každom prehrávači diskov CD.

Postup pri napaľovaní zvukového disku CD:

 1. Otvorte program Windows Media Player:

  1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Windows Media Player, ťuknite alebo kliknite na položku Aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Player.

  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižnice Tlačidlo Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača ťuknite alebo kliknite na kartu Napáliť, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Možnosti napaľovania Tlačidlo Možnosti a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zvukový disk CD.
 3. Vložte prázdny disk CD-R do napaľovačky diskov CD.

  Ak sú v počítači viaceré jednotky CD, na navigačnej table ťuknite alebo kliknite na jednotku, ktorú chcete použiť.

 4. Ak sa zobrazuje zoznam z posledného výberu a chcete vytvoriť nový zoznam, ťuknutím alebo kliknutím na položku Vymazať zoznam odstráňte predchádzajúci zoznam.

 5. V knižnici prehrávača vyhľadajte položky, ktoré chcete napáliť na zvukový disk CD.

 6. Presunutím položiek z tably s podrobnosťami (v strede knižnice prehrávača) na tablu so zoznamom (na pravej strane knižnice prehrávača) vytvorte zoznam súborov na napálenie.

 7. Ak chcete zmeniť poradie skladieb v zozname súborov na napálenie, pomocou myši presuňte skladbu v zozname nahor alebo nadol.

 8. Ak chcete odstrániť skladbu zo zoznamu súborov na napálenie, dvakrát na ňu ťuknite alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť zo zoznamu.

  Tip

  • Nemajte obavy. Odstránením položky zo zoznamu súborov na napálenie sa položka neodstráni z knižnice prehrávača ani z počítača.

 9. Keď zoznam zodpovedá vašim predstavám, ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť napaľovanie.

  Ak zoznam obsahuje príliš veľa položiek pre jeden disk, môžete zostávajúce položky napáliť na druhý disk.

Napálenie údajového disku CD alebo údajového disku DVD

Ak chcete vytvoriť disk, na ktorý sa zmestí niekoľko hodín hudby (teda nie zvukový disk CD, na ktorý sa zmestí približne 80 minút hudby), vyberte možnosť Údajový disk CD alebo disk DVD. Na údajové disky sa dajú pridať aj súbory s obrázkami a videosúbory.

Nezabúdajte, že ak namiesto zvukového disku CD napálite údajový disk CD alebo DVD, prehrávač diskov CD alebo DVD, ktorý použijete na prehrávanie, musí podporovať prehrávanie typov súborov uložených na disku. Ak sú napríklad všetky skladby uložené vo formáte WMA a prehrávač diskov CD podporuje len súbory MP3, nový disk CD alebo DVD pomocou neho nebudete môcť prehrávať.

 1. Otvorte program Windows Media Player:

  1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Windows Media Player, ťuknite alebo kliknite na položku Aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Player.

  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižnice Tlačidlo Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača ťuknite alebo kliknite na kartu Napáliť, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Možnosti napaľovania Tlačidlo Možnosti a potom ťuknite alebo kliknite na položku Údajový disk CD alebo disk DVD.
 3. Vložte prázdny disk do napaľovačky diskov CD alebo DVD.

  Ak sú v počítači viaceré jednotky CD alebo DVD, na navigačnej table ťuknite alebo kliknite na jednotku, ktorú chcete použiť.

 4. Ak sa zobrazuje zoznam z posledného výberu a chcete vytvoriť nový zoznam, ťuknutím alebo kliknutím na položku Vymazať zoznam odstráňte predchádzajúci zoznam.

 5. V knižnici prehrávača vyhľadajte položky, ktoré chcete napáliť na disk.

 6. Presunutím položiek z tably s podrobnosťami (v strede knižnice prehrávača) na tablu so zoznamom (na pravej strane knižnice prehrávača) vytvorte zoznam súborov na napálenie.

 7. Ak chcete zmeniť poradie položiek v zozname súborov na napálenie, presuňte položku v zozname pomocou myši nahor alebo nadol.

 8. Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu súborov na napálenie, dvakrát na ňu ťuknite alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť zo zoznamu.

  Tip

  • Nemajte obavy. Odstránením položky zo zoznamu súborov na napálenie sa položka neodstráni z knižnice prehrávača ani z počítača.

 9. Keď zoznam zodpovedá vašim predstavám, ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť napaľovanie.

  Ak zoznam obsahuje príliš veľa položiek pre jeden disk, môžete zostávajúce položky napáliť na druhý disk.

Poznámka

 • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.

Potrebujete ďalšiu pomoc?