Aplikácia Kalkulačka pre Windows: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa používania aplikácie Kalkulačka pre Windows. Aplikáciu Kalkulačka pre Windows môžete použiť na všetko od jednoduchých výpočtov a konverzie až po vedecké výpočty.

Informácie o aplikácii Kalkulačka na pracovnej ploche nájdete v téme Kalkulačka: najčastejšie otázky. Ďalšie kalkulačky a matematické aplikácie na prevzatie nájdete vo WindowsObchode.

Zobraziť všetko

Aké rôzne režimy sú dostupné v Kalkulačke?

Kalkulačka poskytuje štandardný režim pre základné výpočty, vedecký režim pre pokročilejšiu matematiku a prevodník na prevod merných jednotiek.

Ako prevediem hodnoty z jednej mernej jednotky na inú?

 1. Otvorte Kalkulačku.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Prevod jednotiek.

 3. Z rozbaľovacej ponuky vyberte mernú jednotku, z ktorej chcete vykonať prevod. Môžete si vybrať z týchto možností:

  • Objem

  • Dĺžka

  • Hmotnosť

  • Teplota

  • Energia

  • Plocha

  • Rýchlosť

  • Čas

  • Výkon

  • Údaje

 4. Po uskutočnení výberu z rozbaľovacích ponúk vyberte mernú jednotku, do ktorej chcete vykonať prevod.

 5. Pomocou numerickej klávesnice zadajte počet jednotiek, ktoré chcete previesť. Prevedené merné jednotky sa zobrazia automaticky.

Ako sa používa Kalkulačka spoločne s inými aplikáciami?

 1. Otvorte Kalkulačku.

 2. Otvorte ďalšiu aplikáciu, ktorú chcete použiť spoločne s Kalkulačkou.

 3. Ak používate dotykové ovládanie, potiahnutím prstom z ľavého okraja preneste Kalkulačku a potom ju ťahajte na ľavú alebo pravú stranu obrazovky, kým sa za ňou nezobrazí otváranie.
  (Ak používate myš, presúvajte ukazovateľ do pravého horného rohu, kým sa nezobrazí Kalkulačka, a potom ju ťahajte na ľavú alebo pravú stranu obrazovky, kým sa za ňou nezobrazí otváranie.)

 4. Nastavte šírku Kalkulačky posunutím pruhu medzi aplikáciami.

Ako možno uložiť čísla, ktoré si chcem zapamätať alebo znova použiť?

V štandardnom aj vedeckom režime môžete zadať do kalkulačky hodnotu a potom ju uložiť do pamäte, aby sa dala ľahšie znova použiť. Tu je postup:

 1. Keď je číslo, ktoré chcete uložiť, zadané do kalkulačky (buď ručne, alebo ako výsledok výpočtov), ťuknite alebo kliknite na tlačidlo M.

 2. Číslo uložené v pamäti sa zobrazí napravo od numerickej klávesnice v časti Pamäť. (Ak používate Kalkulačku spoločne s inou aplikáciou, čísla v pamäti sa zobrazia v dolnej časti obrazovky) Naraz môže byť v pamäti uložených maximálne 100 čísel.

 3. Ak chcete použiť čísla v pamäti, ťuknite alebo kliknite na číslo v zozname Pamäť. Číslo sa zobrazí v kalkulačke.

Odstránenie čísel z pamäte

 1. Potiahnite prstom z dolného okraja.
  (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom v oblasti numerickej klávesnice.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vymazať pamäť. Týmto sa vymažú všetky čísla uložené v pamäti.

Ktoré klávesové skratky možno použiť v Kalkulačke?

Klávesové skratky sú obzvlášť užitočné, ak potrebujete niečo rýchlo vypočítať. Tu je zoznam klávesových skratiek, ktoré môžete použiť v kalkulačke:

Klávesová skratka
Akcia

Alt + 1

Prepnutie do režimu štandardnej kalkulačky

Alt + 2

Prepnutie do režimu vedeckej kalkulačky

Alt + 3

Prepnutie do režimu konvertora

Ctrl + L

Vymazanie všetkých čísel z pamäte

Ctrl + M

Stlačenie tlačidla M

Ctrl + P

Použitie možnosti M+ s najnovším číslom v pamäti

Ctrl + Q

Použitie možnosti M- s najnovším číslom v pamäti

Ctrl + R

Vyvolanie najnovšieho čísla v pamäti

F9

Stlačenie tlačidla +/–

R

Stlačenie tlačidla 1/×

@

Stlačenie tlačidla druhej odmocniny ()

Del

Stlačenie tlačidla CE

Esc

Stlačenie tlačidla C

F3

Výber položky Stupne v režime vedeckej kalkulačky

F4

Výber položky Radiány v režime vedeckej kalkulačky

F5

Výber položky Grady v režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + G

Stlačenie tlačidla 10x v režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + S

Stlačenie tlačidla sin-1 v režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + O

Stlačenie tlačidla cos-1 v režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + T

Stlačenie tlačidla tan-1 v režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + Y

Stlačenie tlačidla y√x v režime vedeckej kalkulačky

D
(%, ak máte jazyk nastavený na poľštinu alebo slovenčinu)

Stlačenie tlačidla Mod v režime vedeckej kalkulačky

L

Stlačenie tlačidla log v režime vedeckej kalkulačky

N

Stlačenie tlačidla ln v režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + N

Stlačenie tlačidla ex v režime vedeckej kalkulačky

O

Stlačenie tlačidla cos v režime vedeckej kalkulačky

P

Stlačenie tlačidla pí (π) v režime vedeckej kalkulačky

Q
(Q ASCII, ak máte jazyk nastavený na poľštinu alebo slovenčinu)

Stlačenie tlačidla x2 v režime vedeckej kalkulačky

S

Stlačenie tlačidla sin v režime vedeckej kalkulačky

T

Stlačenie tlačidla tan v režime vedeckej kalkulačky

V

Stlačenie tlačidla F-E v režime vedeckej kalkulačky

Y

Stlačenie tlačidla xy v režime vedeckej kalkulačky

!

Stlačenie tlačidla n! v režime vedeckej kalkulačky

Potrebujete ďalšiu pomoc?