Pomocník pre aplikáciu Kalendár

Pomocou aplikácie Kalendár môžete naraz na jednom mieste zobraziť viacero kalendárov vrátane pracovných kalendárov. Ak chcete používať aplikáciu Kalendár, treba sa do počítača alebo aplikácie prihlásiť pomocou konta Microsoft. Po otvorení Kalendára sa zobrazia všetky udalosti z vášho konta Microsoft. Ak chcete zobraziť udalosti z iných kalendárov, do aplikácie Kalendár pridajte kontá.

Zobrazenie Čo ďalej aplikácie Kalendár

Poznámky

 • Z dôvodu zmien vykonaných v softvéri Facebooku už nie je integrácia Facebooku v aplikácii Kalendár podporovaná. To znamená, že aplikácia Kalendár už nebude môcť získavať informácie z Facebooku ani na ňom priamo zdieľať. Ďalšie informácie nájdete v téme Facebook Connect už nie je k dispozícii.

  Od 30. januára 2013 prestala spoločnosť Google v niektorých scenároch podporovať nové prepojenia EAS (Exchange ActiveSync). To znamená, že už nie je možné pridať ani zosynchronizovať kalendár Google, svoje udalosti však môžete zobraziť ich presunutím do služby Outlook.com.

  Ak zmeníte časové pásmo, zmeny sa prejavia až po zatvorení a opätovnom otvorení aplikácie Kalendár. Ak chcete aplikáciu zavrieť, presuňte ju do dolnej časti obrazovky a držte ju tam, kým sa neprevráti.

Nájdete tu niekoľko pokynov, ktoré vám pomôžu začať pracovať s Kalendárom.

Začíname

Zobraziť všetko

Pridanie kalendára

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto, ťuknite alebo kliknite na typ konta, ktorý chcete pridať, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie kalendára

Odstránením konta z aplikácie Kalendár sa neodstráni pôvodné konto ani udalosti. Naďalej ich budete môcť zobraziť pomocou prehľadávača alebo inej kalendárovej aplikácie.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá.

 3. Ťuknite alebo kliknite na konto, ktoré chcete odstrániť.

 4. V dolnej časti ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť konto.

Odstránením konta Microsoft (konta, pomocou ktorého sa prihlasujete do Windowsu) sa odstránia všetky vaše kontá z aplikácií Pošta, Kalendár a Ľudia a tieto aplikácie už nebude možné použiť. Možno chcete kalendár radšej len skryť – postup nájdete nižšie v tomto článku v časti Skrytie kalendára alebo zmena farby.

Odstránenie konta Microsoft

Ak z nejakého dôvodu skutočne potrebujete odstrániť konto Microsoft, tu je postup:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odpojiť.

Pridanie kalendárov s medzinárodnými sviatkami

Ak máte konto Outlook.com, v aplikácii Kalendár si môžete zobraziť kalendár so sviatkami vašej krajiny alebo oblasti. Informácie o postupe nájdete v téme Pridanie kalendárov sviatkov alebo lunárnych kalendárov do služby Outlook.com.

Zobrazenie kalendára po dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo inak

Po prvom otvorení kalendára sa na obrázku na pozadí, ktorý môžete meniť, zobrazia udalosti pre daný deň.

Zobrazenie Čo ďalej aplikácie Kalendár

Zmena obrázka na pozadí:

 1. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Pozadie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prehľadávať, vyberte požadovaný obrázok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať obrázok.

  Ak chcete použiť pôvodný obrázok na pozadí Kalendára, otvorte príkazy aplikácie, ťuknite alebo kliknite na položku Pozadie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Použiť predvolené.

Takto môžete dosiahnuť odlišné zobrazenie kalendára:

 1. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 2. Vyberte si niektorú z možností zobrazených v hornej časti obrazovky: Deň, Pracovný týždeň, Týždeň, Mesiac.

  Pracovný týždeň je od pondelka do piatka.

Použitie rôznych zobrazení kalendára, napríklad čo ďalej, deň, týždeň, mesiac, pracovný týždeň a mesiac, pomocou príkazov aplikácie

Pridanie a odstránenie udalostí

Pridanie udalosti

Najrýchlejší spôsob pridania udalosti je nasledovný:

 1. Vyberte požadovaný dátum. Na dátum prejdete rýchlo ťuknutím na šípku nadol vedľa nadpisu v kalendári, tak ako je zobrazené.

  Rýchly prechod na dátum v minulosti alebo budúcnosti
 2. Ťuknite alebo kliknite na prázdny časový úsek v kalendári, uchopte okrúhle rukoväte v hornej a dolnej časti a myšou alebo prstom prispôsobte trvanie a doplňte požadované podrobnosti.

  Rýchle vytvorenie udalosti v aplikácii Kalendár

  Ďalšie informácie môžete pridať ťuknutím alebo kliknutím na šípku v poli a následným ťuknutím alebo kliknutím na položku Pridať podrobnosti. Môžete pozvať ľudí, zmeniť udalosť na opakujúcu sa udalosť alebo si zmeniť stav.

Ak sa vám nepodarí nájsť prázdny úsek, udalosť môžete pridať nasledovne:

 1. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Nový.

 3. Zadajte názov, dátum, čas a miesto konania udalosti alebo schôdze.

  Ak ide o opakujúcu sa udalosť, ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť viac a potom ťuknutím alebo kliknutím na pole Ako často vyberte voľbu.

Odstránenie udalosti

Udalosť odstránite takto:

 1. V aplikácii Kalendár ťuknite alebo kliknite na udalosť, ktorú chcete odstrániť.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť udalosť na obrazovke.

Pozvanie na udalosť alebo schôdzu

 1. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Nový.

 3. Zadajte dátum, čas a miesto konania udalosti alebo schôdze.

 4. Do poľa Kto zadajte mená alebo e-mailové adresy ľudí, ktorých chcete pozvať.

  Ak vytvárate schôdzu zo svojho konta Outlook, môžete si pozrieť, kedy sú ľudia voľní alebo zaneprázdnení, a v závislosti od ich dostupnosti môžete naplánovať schôdzu. Ťuknite alebo kliknite na položku Rozvrhový asistent. Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak sa na vašom pracovisku používa Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 alebo Microsoft Exchange Server 2013 Preview. Tieto informácie získate od správcu siete.

 5. Ak chcete vytvoriť opakovanú udalosť, ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť viac a zadajte požadované podrobnosti.

 6. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo na odoslanie pozvania Tlačidlo Odoslať pozvanie.

Nastavenia aplikácie Kalendár

Zobraziť všetko

Zobrazenie alebo skrytie narodenín

Postup zobrazenia alebo skrytia narodenín v aplikácii Kalendár je nasledovný:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a v časti Kalendár narodenín zvoľte buď možnosť Zobraziť, alebo možnosť Skryť.Zobrazenie alebo skrytie kalendára narodenín

Narodeniny sa do aplikácie Kalendár nedajú pridávať priamo, narodeniny kontaktov však môžete zobraziť inými spôsobmi.

Skrytie kalendára alebo zmena jeho farby

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 3. Ťuknite alebo kliknite na kalendár, ktorý chcete zmeniť, a vykonajte nasledujúci postup:

  • V položke s názvom kalendára zmeňte nastavenie z možnosti Zobraziť na možnosť Skryť.

  • Pomocou zoznamu v nastavení zmeňte farbu kalendára.

Klávesové skratky

V aplikácii Kalendár sa používajú tieto klávesové skratky.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Ctrl + 1 alebo Ctrl + A

Úloha

Zobrazenie Čo ďalej

Klávesová skratka

Ctrl + 2 alebo Ctrl + D

Úloha

Zobrazenie denného zobrazenia

Klávesová skratka

Ctrl + 3 alebo Ctrl + O

Úloha

Zobrazenie pracovného týždňa

Klávesová skratka

Ctrl + 4 alebo Ctrl + W

Úloha

Zobrazenie týždenného zobrazenia

Klávesová skratka

Ctrl + 5 alebo Ctrl + M

Úloha

Zobrazenie mesačného zobrazenia

Klávesová skratka

End

Úloha

Prechod na koniec zoznamu udalostí v zobrazení Čo ďalej

Klávesová skratka

Ctrl + T alebo Home

Úloha

Prechod na dnešný deň

Klávesová skratka

Ctrl + N

Úloha

Vytvorenie novej udalosti

Klávesová skratka

Page up

Úloha

V mesačnom zobrazení prechod na predchádzajúci mesiac

V týždennom zobrazení prechod na predchádzajúci týždeň

V dennom zobrazení prechod na predchádzajúce dva dni

V zobrazení Čo ďalej posúvanie sa dopredu zoznamom udalostí

V zozname dátumov prechod na predchádzajúci mesiac

Klávesová skratka

Ctrl + H

Úloha

V mesačnom zobrazení prechod na predchádzajúci mesiac

V týždennom zobrazení prechod na predchádzajúci týždeň

V dennom zobrazení prechod na predchádzajúce dva dni

Klávesová skratka

Page down

Úloha

V mesačnom zobrazení prechod na nasledujúci mesiac

V týždennom zobrazení prechod na nasledujúci týždeň

V dennom zobrazení prechod na nasledujúce dva dni

Klávesová skratka

Ctrl + J

Úloha

V mesačnom zobrazení prechod na nasledujúci mesiac

V týždennom zobrazení prechod na nasledujúci týždeň

V dennom zobrazení prechod na nasledujúce dva dni

Klávesová skratka

Šípka doprava

Úloha

Prechod na nasledujúci deň v zobrazení

Klávesová skratka

Šípka doľava

Úloha

Prechod na predchádzajúci deň v zobrazení

Klávesová skratka

Šípka nadol

Úloha

Prechod na nasledujúcu hodinu v zobrazení

Klávesová skratka

Šípka nahor

Úloha

Prechod na predchádzajúcu hodinu v zobrazení

Klávesová skratka

Esc

Úloha

Návrat alebo ukončenie udalosti bez uloženia

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Uloženie alebo odoslanie udalosti

Klávesová skratka

Ctrl + P, na výber sa používajú šípky nahor a nadol

Úloha

Reakcia na udalosť

Klávesová skratka

Ctrl + D

Úloha

Odstránenie udalosti

Klávesová skratka

Ctrl + kliknutie

Úloha

Vo voľnom časovom úseku prechod priamo na stránku s podrobnosťami o udalostiach kalendára

Informácie o oznámeniach týkajúcich sa nadchádzajúcich udalosti sa nachádzajú v téme Spravovanie oznámení aplikácií Pošta, Kalendár, Ľudia a Výmena správ.

Potrebujete ďalšiu pomoc?