Pridanie rozloženia klávesnice

Ak v systéme Windows pridáte nový jazyk, pridá sa aj predvolená klávesnica, aby ste v danom jazyku mohli tiež zadávať text. Ak nechcete používať predvolenú klávesnicu, môžete na zadávanie textov pridať iné rozloženie klávesnice alebo iný editor IME.

Pridanie rozloženia klávesnice pre jazyk

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Zadajte jazyk, vyberte položku Nastavenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať jazyk.

 3. Vyberte jazyk, ku ktorému chcete pridať rozloženie klávesnice, a vedľa názvu daného jazyka ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti. Následne ťuknite alebo kliknite na možnosť Pridať metódu vstupu.

 4. Požadované rozloženie klávesnice vyhľadajte v zozname s metódami vstupu alebo pomocou poľa hľadania.

 5. Dvakrát ťuknite alebo kliknite na rozloženie klávesnice a potom ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť.

Nastavenie predvolenej klávesnice

Predvolenú klávesnicu nastavíte podľa týchto krokov:

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Zadajte jazyk, vyberte položku Nastavenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať jazyk.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené nastavenia.

 4. V časti Prepisovanie v rámci predvolenej vstupnej metódy vyberte to rozloženie klávesnice, ktoré by ste chceli nastaviť ako predvolené, a ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť.