Aplikácia Pošta pre Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Nastavenie

V pošte sú dva druhy nastavení. Jedno sa vzťahuje na konkrétne konto a druhé sa používa pre všetky kontá.

Nastavenia, ktoré sa použijú pre všetky kontá

Takto môžete zobraziť nastavenia, ktoré sa použijú pre všetky kontá:

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

Nastavenie Funkcia Možnosti
Nastavenie

Zoskupovanie správ podľa konverzácie

Funkcia

Toto nastavenie je predvolene zapnuté. Zoskupuje všetky správy s rovnakým predmetom. Ak ho vypnete, zobrazia sa všetky správy samostatne.

Možnosti

Zapnuté

Vypnuté

Nastavenie

Vybratá neprečítaná správa sa označí ako prečítaná

Funkcia

Ťuknutím alebo kliknutím na správy ich môžete označiť ako prečítané.

Možnosti

Zapnuté

Vypnuté

Nastavenie

Písmo správ

Funkcia

Ťuknutím alebo kliknutím na požadované možnosti môžete nastaviť predvolenú veľkosť, písmo a farbu správ, ktoré píšete. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť.

Možnosti

Nevzťahuje sa

Nastavenia pre konkrétne konto

Takto môžete zobraziť nastavenia pre konkrétne konto:

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a vyberte požadované konto.

Nastavenie Funkcia Možnosti
Nastavenie

Názov konta

Funkcia

Môžete ho ľubovoľne zmeniť. Príklad: Hotmail-práca alebo Outlook-súkromné.

Možnosti

Zadajte názov konta.

Nastavenie

Prevziať nové e-maily

Funkcia

Rozhodnite sa, ako často chcete preberať e-maily

Možnosti

Pri doručení položiek

Každých 15 minút

Každých 30 minút

Každú hodinu

Manuálne

Nastavenie

Prevziať e-maily z obdobia

Funkcia

Rozhodnite sa, ako ďaleko do minulosti chcete ísť pri prezeraní e-mailov.

Možnosti

Posledné 3 dni

Posledných 7 dní

Posledné 2 týždne

Posledný mesiac

Kedykoľvek Synchronizácia e-mailov môže trvať veľmi dlho.

Nastavenie

Usporiadajte svoje e-maily (len pre Outlook.com )

Funkcia

Predvolene sa novinky, ponuky a aktualizácie z lokalít ako Facebook, Twitter a LinkedIn zobrazia v samostatnom zobrazení (správy sa premiestnia z priečinka doručenej pošty). Ak chcete vrátiť e-maily typu bulletin alebo aktuality zo sociálnych sietí naspäť do priečinka doručenej pošty, zrušte výber príslušnej možnosti.

Možnosti

Zobrazovať bulletiny samostatne

Zobrazovať aktuality zo sociálnych sietí samostatne

Nastavenie

Zobraziť oznámenia o e-mailoch

Funkcia

Oznámenia sa zobrazia v pravom hornom rohu obrazovky vždy, keď od niekoho dostanete e-mail. Môžete sa tiež rozhodnúť zobrazovať oznámenia len vtedy, keď dostanete e-mail od niekoho z obľúbených ľudí. Ak sa toto nastavenie sa nedá zmeniť, treba tak urobiť v nastaveniach počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie oznámení aplikácií Pošta, Kalendár a Ľudia.

Možnosti

Všetky e-maily

E-maily od obľúbených ľudí

Nikdy

Nastavenie

Automaticky stiahnuť externé obrázky

Funkcia

Určite, či má aplikácia Pošta automaticky preberať obrázky. Ak túto možnosť vypnete, počas čítania jednotlivých správ sa môžete rozhodnúť, či externé obrázky stiahnete.

Možnosti

Zapnuté

Vypnuté

Nastavenie

Používať podpis e-mailu

Funkcia

Pomocou tejto možnosti môžete vytvoriť podpis e-mailu a pridať ho do každého e-mailu, ktorý odošlete zo svojho konta.

Možnosti

Áno

Nie

Nastavenie

Odosielať automatické odpovede (len pre kontá Outlook.com a Exchange)

Funkcia

Túto možnosť odosielania automatických odpovedí ostatným ľuďom môžete zapnúť vtedy, keď nebudete mať dlhší čas prístup k e-mailom.

Možnosti

Zapnuté

Vypnuté

Nastavenie

Preferovaná e-mailová adresa (len pre Outlook.com)

Funkcia

Umožní vám odoslať e-mail pomocou aliasu konta Outlook.com. Ďalšie informácie o aliasoch nájdete v téme Pridanie e-mailových adries do konta pomocou aliasov.

Možnosti

Výber zo zoznamu aliasov

Ďalšia téma: Klávesové skratky