Prehliadka systémov Windows 8 a Windows RT


Používanie kľúčových tlačidiel – vyhľadávanie, zdieľanie, zmena nastavení a ďalšie úlohy

Bez ohľadu na to, v ktorej časti systému Windows 8 alebo Windows RT sa práve nachádzate, pomocou kľúčových tlačidiel môžete jednoducho prejsť k najčastejšie používaným funkciám ako vyhľadávanie, zdieľanie prepojení a fotografií, pripájanie zariadení a zmena nastavení. Funkcie kľúčových tlačidiel sa môžu zmeniť v závislosti od toho, či sa nachádzate na domovskej obrazovke alebo používate aplikáciu.

Päť kľúčových tlačidiel (Vyhľadávanie, Zdieľanie, Domovská obrazovka, Zariadenia a Nastavenie) je neustále k dispozícii na pravej strane obrazovky. Návod na otvorenie kľúčových tlačidiel:

Dotykové ovládanie

Ak používate dotyky, potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na požadované kľúčové tlačidlo.

Myš

Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu alebo pravého dolného rohu obrazovky, potom ukazovateľ presuňte nahor alebo nadol a kliknite na požadované kľúčové tlačidlo.

Vyhľadávanie

Pomocou kľúčového tlačidla Vyhľadávanie (Kláves s logom Windows+F) môžete čokoľvek vyhľadávať. Vyhľadávanie môžete obmedziť iba na práve používanú aplikáciu (napríklad pri hľadaní konkrétnej správy v aplikácii Pošta) alebo môžete vyhľadávať v inej aplikácii (napríklad môžete vyhľadávať na internete) či v celom počítači (môžete vyhľadať aplikáciu, nastavenie alebo súbor).

Vyhľadávanie v počítači. Keď sa nachádzate na domovskej obrazovke alebo pracovnej ploche, môžete vyhľadávať v celom počítači. Otvorte kľúčové tlačidlá, ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie, zadajte výraz a zobrazia sa výsledky. Výsledky hľadania môžete filtrovať, aby ste zobrazili len tie aplikácie, nastavenia alebo súbory, ktoré hľadáte. Tip: Ak chcete vyhľadávať z domovskej obrazovky, nemusíte otvoriť ani len kľúčové tlačidlá. Stačí začať písať.

Vyhľadávanie v aplikáciách. Ak práve používate nejakú aplikáciu, môžete vyhľadávať iba v nej. Môžete napríklad hľadať konkrétne e-mailové správy v aplikácii Pošta alebo vyhľadať stretnutia v aplikácii Kalendár. V aplikácii otvorte kľúčové tlačidlá, ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie a potom zadajte hľadaný výraz.

Vyhľadávanie na internete. Môžete tiež vyhľadávať na webe, a to z ktoréhokoľvek miesta v počítači. Otvorte kľúčové tlačidlá, ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie, zadajte hľadaný výraz a potom ťuknite alebo kliknite na položku Bing. Zobrazia sa výsledky služby Bing pre čokoľvek, čo hľadáte.

Zdieľanie

Keď používate určitú aplikáciu, môžete pomocou kľúčového tlačidla Zdieľanie (Kláves s logom Windows+H) zdieľať súbory, fotografie alebo webové stránky so svojimi známymi. Vyberte položku, ktorú chcete zdieľať, otvorte kľúčové tlačidlá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľanie.

Domovská obrazovka

Na domovskú obrazovku sa môžete kedykoľvek vrátiť pomocou kľúčového tlačidla Domovská obrazovka (Kláves s logom Windows). Otvorte kľúčové tlačidlá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Domovská obrazovka. Tip: Ak sa na domovskej obrazovke už nachádzate, môžete pomocou tohto kľúčového tlačidla prejsť späť do aplikácie, ktorú ste používali naposledy.

Zariadenia

Kľúčové tlačidlo Zariadenia (Kláves s logom Windows+K) budete prevažne používať na inštalovanie tlačiarní a tlač dokumentov, no môžete ho tiež použiť na synchronizáciu údajov v telefóne alebo vysielanie videa do bezdrôtového televízora. Ak chcete zobraziť všetky zariadenia pripojené k počítaču v ktoromkoľvek okamihu, otvorte kľúčové tlačidlá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia.

Nastavenie

Kľúčové tlačidlo Nastavenie (Kláves s logom Windows+I) môžete použiť na prispôsobenie počítača napríklad prostredníctvom zmeny obrázka konta či pozadia a farby domovskej obrazovky. Ak sa nachádzate v niektorej aplikácii, môžete pomocou kľúčového tlačidla Nastavenie prejsť do nastavení tejto aplikácie. Rýchly prístup získate aj k niektorým bežným nastaveniam ako hlasitosť a jas. Ak chcete získať informácie o ďalších nastaveniach a spôsoboch prispôsobenia počítača, otvorte kľúčové tlačidlo Nastavenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie počítača, a to z ktoréhokoľvek miesta v počítači.
Nastavenie

Nasledujúca téma: 3. Prechod online a prehľadávanie webu