Vyhľadávanie, zdieľanie, tlač a ďalšie možnosti

Kurz pre Windows: strana 6 z 11

Používanie kľúčových tlačidiel na bežné úlohy

Päť kľúčových tlačidiel – Vyhľadávanie, Zdieľanie, Štart, Zariadenia a Nastavenie – urýchľuje prístup k často používaným funkciám, ako sú vyhľadávanie na webe a v počítači, tlač dokumentov alebo odosielanie fotografií a prepojení e-mailom. Nezáleží na tom, kde v systéme Windows práve ste, pretože sú neustále k dispozícii na pravej strane obrazovky.

Kľúčové tlačidlá

Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky. Potom ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie, Zdieľanie, Štart, Zariadenia alebo Nastavenie. (Ak používate myš, ukážte na pravý horný roh obrazovky, potom presuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie, Zdieľanie, Štart, Zariadenia alebo Nastavenie.)

Kľúčové tlačidlá môžete tiež zobraziť stlačením klávesu s logom Windows Kláves s logom Windows + C.

Vyhľadávanie

Kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie využíva inteligentné vyhľadávanie Bing a umožňuje vám tak prehľadávať počítač, web a službu OneDrive, ako aj niektoré aplikácie a Windows Obchod. Stačí vám jediné vyhľadávanie a získate výsledky odvšadiaľ, pričom k výsledkom vyhľadávania sa môžete vrátiť bez toho, aby ste ho museli opakovať.

Vyhľadávanie v počítači, na webe a v službe OneDrive pomocou inteligentného vyhľadávania Bing

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)
  Ak chcete otvoriť vyhľadávanie, môžete tiež stlačiť kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + S alebo stlačiť kláves s logom Windows Kláves s logom Windows a začať zadávať. A ak sa nachádzate na domovskej obrazovke, môžete ťuknúť alebo kliknúť na tlačidlo HľadaťTlačidlo Vyhľadávanie alebo jednoducho začnete písať. (Ak sa tlačidlo Hľadať nezobrazuje na domovskej obrazovke, nemáte najnovšiu aktualizáciu pre Windows 8.1Windows RT 8.1. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia aktualizácie Windows 8.1 Update (KB 2919355).)
 2. Zadajte hľadaný výraz. Počas písania sa bude zobrazovať zoznam výsledkov a návrhov na vyhľadávanie.

 3. Ak sa v zozname zobrazí hľadaná aplikácia, súbor alebo nastavenie, na otvorenie použite ťuknutie alebo kliknutie. Ak chcete zobraziť všetky výsledky pre hľadaný výraz vrátane všetkých webových výsledkov zo služby Bing, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo VyhľadávanieTlačidlo Vyhľadávanie a dostanete sa na stránku s výsledkami vyhľadávania. Môžete tiež ťuknúť alebo kliknúť na niektorý z návrhov na vyhľadávanie.
 4. Na stránke s výsledkami vyhľadávania otvorte vyhľadaný výsledok tak, že naň ťuknete alebo kliknete.

Stránka s výsledkami vyhľadávania

Výsledky sú zoskupené podľa kategórie a podľa toho, odkiaľ pochádzajú. Fotografie v počítači budú napríklad zoskupené spolu a takisto to bude s fotografiami z webu. Výsledky z osobných súborov v počítači a v službe OneDrive budú uvedené ako prvé a po nich budú nasledovať výsledky z aplikácií a webu. Miniatúry vám poskytnú predstavu o výsledku ešte pred ťuknutím alebo kliknutím. Ak chcete zobraziť všetky výsledky vyhľadávania pre konkrétnu kategóriu, ťuknite alebo kliknite na prepojenie Zobraziť všetko pre danú kategóriu.

Návrat späť na stránku s výsledkami vyhľadávania

Ak otvoríte výsledok vyhľadávania a zistíte, že to nie je to, čo hľadáte, môžete sa vrátiť na stránku s výsledkami vyhľadávania bez toho, aby ste ho museli opakovať. Ak používate dotykové zariadenie, potiahnite prstom od ľavého okraja obrazovky. (Ak používate myš, presuňte ukazovateľ do ľavého horného rohu obrazovky a kliknite.)

Zúženie počtu výsledkov vyhľadávania

Kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie automaticky prehľadáva aplikácie, súbory, nastavenia v počítači a v službe OneDrive a prehľadáva aj web. Môžete však vyhľadávať iba jeden typ výsledku, napríklad nastavenia alebo obrázky na webe. Pri niektorých aplikáciách si môžete vybrať iba vyhľadávanie v príslušnej aplikácii.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na šípku Šípka v časti Vyhľadávanie nad poľom hľadania a potom ťuknite alebo kliknite na požadovanú kategóriu.

Zmena nastavení vyhľadávania

Môžete vymazať históriu vyhľadávania, vybrať spôsob zdieľania informácií o vyhľadávaní s lokalitou Bing a zmeniť možnosti funkcie Bezpečné hľadanie, ktorá z výsledkov vyhľadávania filtruje obsah určený pre dospelých. Ak chcete, môžete vypnúť vyhľadávanie na webe, aby sa zobrazovali iba výsledky z počítača a zo služby OneDrive (môžete to využiť, ak používate internetové pripojenie s meraným objemom údajov).

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie a aplikácie a potom na položku Vyhľadávanie.

 3. Zmeňte požadované nastavenia.

Zdieľanie

Kľúčové tlačidlo Zdieľanie predstavuje rýchly spôsob zdieľania súborov, fotografií a informácií s ľuďmi, ktorých poznáte, alebo ukladania obsahu na neskoršie použitie bez toho, aby ste opustili používanú aplikáciu. Môžete zdieľať fotografiu len s niekoľkými ľuďmi naraz, zdieľať prepojenie s celou sociálnou sieťou alebo odoslať zaujímavý článok do aplikácie Zoznam odkazov a prečítať si ho neskôr.

Pomocou kľúčového tlačidla Zdieľanie môžete zdieľať obsah z väčšiny aplikácií. Ak chcete zdieľať obsah z pracovnej plochy, môžete to urobiť pomocou e-mailu alebo použiť službu OneDrive na zdieľanie súborov a fotografií.

Kľúčové tlačidlo Zdieľanie

Zdieľanie súborov

 1. V aplikácii potiahnite položku, ktorú chcete zdieľať. Tým túto položku vyberiete. (Ak používate myš, položku na zdieľanie vyberiete kliknutím pravým tlačidlom.)

 2. Potiahnite prst z  pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a potom kliknite na položku Zdieľanie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na osobu, aplikáciu alebo zariadenie, s ktorým chcete zdieľať príslušný obsah, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zdieľanie prepojenia

 1. Spustite aplikáciu a prejdite na webovú lokalitu, článok alebo mapu, ktorú chcete zdieľať.

 2. Potiahnite prst z  pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a potom kliknite na položku Zdieľanie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na osobu, aplikáciu alebo zariadenie, s ktorým chcete zdieľať príslušný obsah, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena nastavení zdieľania

Môžete zmeniť, ktoré aplikácie sú uvedené pod kľúčovým tlačidlom Zdieľanie a ako sa zobrazujú.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie a aplikácie a potom na položku Zdieľanie.

 3. Zmeňte požadované nastavenia.

Štart

Pomocou kľúčového tlačidla Štart sa môžete dostať na domovskú obrazovku z ktoréhokoľvek miesta v systéme Windows. Ak sa na domovskej obrazovke už nachádzate, môžete sa pomocou tohto tlačidla vrátiť do aplikácie, ktorú ste používali naposledy.

Otvorte domovskú obrazovku tak, že potiahnete prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknete na položku Štart. (Ak používate myš, ukážte na ľavý dolný roh obrazovky, presuňte ukazovateľ myši do rohu a potom kliknite na položku Štart.)

Kľúčové tlačidlo Štart
Tip

Ak používate myš, prejdite ukazovateľom myši do ľavého dolného rohu a kliknutím na tlačidlo Štart sa vráťte na domovskú obrazovku.

Zariadenia

Kľúčové tlačidlo Zariadenia slúži na rýchle odosielanie súborov a informácií do iných zariadení pripojených k počítaču, ako sú tlačiareň, konzola Xbox, telefón, reproduktory, televízor alebo projektor. Zoznam zariadení dostupných v kľúčovom tlačidle Zariadenia závisí od toho, ktoré z nich máte a či sú pripojené k počítaču. Ak sa chcete dozvedieť viac o nastavovaní zariadení, pozrite si tému Pridanie, odstránenie a správa zariadení a tlačiarní.

Použitie kľúčového tlačidla Zariadenia

 1. Otvorte aplikáciu a prstom potiahnite položku alebo súbor, ktorý chcete odoslať do príslušného zariadenia. Tým túto položku alebo súbor vyberiete. (Ak používate myš, vyberte položku alebo súbor kliknutím pravým tlačidlom.)

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 3. Rozhodnite sa pre niektorú z týchto možností:

  Vysielanie videa, hudby alebo prezentácie fotografií do iného zariadenia (napríklad televízora alebo stereofónneho zariadenia). Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prehrať a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie informácie o nastavení tlačidla Prehrať nájdete v téme Vysielanie obrázkov, videí a hudby ako prúdu údajov pomocou funkcie Prehrať.

  Tlač dokumentu, fotografie alebo e-mailu. Ťuknite alebo kliknite na položku Tlačiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako tlačiť.

  Zobrazenie obsahu uloženého v počítači (napríklad rôznych druhov prezentácií alebo akéhokoľvek obsahu) na inej obrazovke. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie

Kľúčové tlačidlo Nastavenie je vhodné na rýchle úpravy niektorých bežných nastavení (napríklad jasu alebo hlasitosti), na vyhľadávanie nastavení v počítači (napríklad prispôsobenia, používateľských kont alebo zariadení) a zmenu nastavení používanej aplikácie.

Rýchla úprava bežných nastavení

V kľúčovom tlačidle Nastavenie máte vždy k dispozícii niekoľko bežných nastavení počítača, napríklad hlasitosť, napájanie alebo sieťové pripojenie.
 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Bežné nastavenia

Zmena nastavení počítača

Väčšinu nastavení, ako napríklad prispôsobenie a nastavenie pre zariadenia, používateľské kontá, službu OneDrive, sieťové pripojenia a jazyky, môžete namiesto ich nastavovania v okne Ovládací panel zmeniť v časti Nastavenie počítača.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na kategóriu nastavení, ktorú chcete zmeniť.

Zmena nastavení aplikácie

Ak sa pri otvorení kľúčového tlačidla Nastavenie nachádzate v niektorej aplikácii, ako prvé sa v zozname zobrazia nastavenia tejto aplikácie. Každá aplikácia sa trochu odlišuje, takže aj nastavenia môžu byť trochu odlišné. Ak ste na domovskej obrazovke alebo pracovnej ploche, na prispôsobenie a zmenu ďalších možností použite kľúčové tlačidlo Nastavenie.

 1. Otvorte aplikáciu, prípadne prejdite na domovskú obrazovku alebo pracovnú plochu.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť. Ak používate aplikáciu a nezobrazujú sa požadované nastavenia, skontrolujte nastavenia počítača – nastavenia niektorých aplikácií sa nachádzajú tam.

Nastavenia aplikácie
Tip

Ak používate aplikáciu a potrebujete pomoc, s najväčšou pravdepodobnosťou ju nájdete v kľúčovom tlačidle Nastavenie.