Výber aplikácií, ktoré Windows používa predvolene

Predvolená aplikácia je program, ktorý Windows automaticky používa na otvorenie konkrétneho typu súboru, ako je napríklad skladba, video, fotografia alebo webová stránka.

V PC môžete mať napríklad nainštalované viaceré aplikácie na úpravu fotografií. Jednu z nich môžete nastaviť ako predvolenú aplikáciu, ktorá sa spustí pri každom otvorení fotografie.

Otvorenie stránky predvolených aplikácií

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie a aplikácie, potom ťuknite alebo kliknite na položku Predvolené.

Zobraziť všetko

Výber predvolených aplikácií

Vybraté predvolené aplikácie sa budú vzťahovať len na vaše konto a neovplyvnia ostatné kontá v tomto PC.

 1. Na stránke predvolených aplikácií ťuknite alebo kliknite na aktuálnu predvolenú aplikáciu. Ak nie je nastavená žiadna predvolená aplikácia, ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať predvolenú aplikáciu.

 2. Ťuknite alebo kliknite na novú predvolenú aplikáciu.

Poznámka

 • Predvolenou e-mailovou aplikáciou musí byť aplikácia, ktorá je nainštalovaná v PC. Ako predvolený e-mailový program nemožno použiť webovú e-mailovú službu, ako je napríklad Outlook.com, Gmail alebo Yahoo!.

Výber predvolených aplikácií podľa typu súboru alebo protokolu

Nastavenie predvolených aplikácií môžete presnejšie upraviť na základe typu súboru alebo protokolu. Môžete napríklad všetky obrázkové súbory s príponou .jpg otvárať pomocou jednej aplikácie a obrázkové súbory s príponou .bmp pomocou inej aplikácie.

Vybraté predvolené aplikácie sa budú vzťahovať len na vaše konto a neovplyvnia ostatné kontá v tomto PC.

 1. Na stránke predvolených aplikácií ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať predvolené aplikácie podľa typu súboru alebo Vybrať predvolené aplikácie podľa protokolu.

 2. Ťuknite alebo kliknite na aktuálnu predvolenú aplikáciu,
  alebo
  ak nie je nastavená žiadna predvolená aplikácia, ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať predvolenú aplikáciu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na novú predvolenú aplikáciu.

Poznámka

 • Pri zmene nemožno predvolenú aplikáciu pre typ súboru alebo protokol ponechať prázdnu. Je nutné vybrať novú aplikáciu.

Nastavenie predvolených programov pre tento počítač

Program môžete zneprístupniť bez toho, aby ste ho odinštalovali. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie prístupu k programom a predvolených hodnôt počítača.

Potrebujete ďalšiu pomoc?