Ako vykonať čistú inštaláciu systému Windows

Čistú inštaláciu systému Windows 8.1 alebo Windows 8 môžete vykonať aj pomocou média, napríklad DVD alebo USB kľúča. Ak chcete vykonať čistú inštaláciu systému Windows 8.1, v počítači nemusí byť nainštalovaná predchádzajúca verzia systému Windows. Tú však potrebujete v prípade systému Windows 8. Ak v počítači nie je nainštalovaná verzia systému Windows, je nutné nainštalovať predchádzajúcu verziu systému Windows alebo zakúpiť u miestneho predajcu systém Windows 8.1 alebo verziu systému Windows 8 pre zostavovateľov systému (ak je vo vašej krajine alebo oblasti k dispozícii).

Čistá inštalácia pomocou disku DVD alebo USB kľúča

Ak ste si systém Windows 8.1 alebo Windows 8 zakúpili na DVD od partnerského predajcu alebo ste vytvorili DVD či spustiteľný USB kľúč po prevzatí Windowsu pomocou Asistenta pri inovácii, pri vykonávaní čistej inštalácie postupujte podľa týchto krokov.

Upozornenie

 • Ak oblasť naformátujete počas inštalácie, vymažú sa všetky údaje, ktoré sú v nej uložené. Pred inštaláciou je potrebné zálohovať všetky údaje, ktoré chcete uchovať.

 1. Zapnite počítač a bežným spôsobom spustite Windows, vložte disk DVD alebo USB kľúč a počítač vypnite.

 2. Reštartujte počítač a stlačením ľubovoľného klávesu spustite systém z disku DVD alebo USB kľúča.

  Ak sa po reštartovaní počítača spustí vaša aktuálna verzia Windowsu, možno bude treba otvoriť ponuku spúšťania alebo zmeniť poradie spúšťania v nastaveniach BIOS alebo UEFI počítača, aby sa počítač spustil z média. Ak chcete otvoriť ponuku spúšťania a zmeniť poradie spúšťania systému, zvyčajne je potrebné stlačiť určitú kombináciu klávesov (napríklad F2, F12, Delete, Esc, atď.) hneď po zapnutí počítača. Presné pokyny na zmenu poradia spúšťania systému počítača nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

  Ak sa napriek tomu znova spustí aktuálna verzia Windowsu, skúste to ešte raz. Najprv počkajte, kým sa vo Windowse zobrazí výzva na prihlásenie, vypnutie a následné reštartovanie počítača.

 3. Na stránke Inštalácia systému Windows zadajte požadovaný jazyk a ďalšie nastavenia a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Inštalovať systém Windows.

 5. Na stránke Zadanie kódu Product Key na aktiváciu systému Windows zadajte kód Product Key.

  Kód Product Key by sa mal nachádzať v škatuli s DVD systému Windows 8.1 alebo v e-maile s potvrdením nákupu. Vyzerá asi takto: KÓD PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

 6. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami uvedenými na stránke Prečítajte si licenčné podmienky, ťuknite alebo kliknite na možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na stránke O aký typ inštalácie máte záujem? ťuknite alebo kliknite na možnosť Vlastná.

 8. Na stránke Kam chcete nainštalovať systém Windows? vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V systéme Windows 8.1 ťuknite alebo kliknite na požadovanú oblasť, potom v prípade potreby ťuknite alebo kliknite na možnosti formátovania, ktoré chcete vykonať, a postupujte podľa pokynov.

  • V systéme Windows 8 ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti jednotky (rozšírené), ťuknite alebo kliknite na oblasť, ktorú chcete zmeniť, ťuknite alebo kliknite na možnosti formátovania, ktoré chcete vykonať, a postupujte podľa pokynov.

 9. Po dokončení formátovania ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Podľa pokynov dokončite inštaláciu Windowsu.

Poznámky

Potrebujete ďalšiu pomoc?