Pripojenie domácej siete na internet

Ak chcete svoju sieť pripojiť na internet, budete potrebovať poskytovateľa internetového služieb (ISP) a určitý hardvér:

 • Poskytovateľ internetových služieb: Poskytovateľ internetových služieb je spoločnosť, ktorá poskytuje prístup na internet. Zmluvu s poskytovateľom internetových služieb môžete uzatvoriť rovnako, ako by ste si objednávali telefonickú službu alebo verejné služby. Poskytovateľmi internetových služieb sú zvyčajne telefonické spoločnosti (poskytujúce optické pripojenie alebo DSL pripojenie) alebo poskytovatelia televíznych služieb (poskytujúci káblové alebo satelitné pripojenie).

 • Hardvér: V prípade širokopásmového pripojenia, napríklad DSL, optického alebo káblového pripojenia, budete potrebovať širokopásmový modem. Takýto modem môže byť súčasťou hardvérovej výbavy od vášho poskytovateľa internetových služieb po zaregistrovaní konta širokopásmového pripojenia alebo si možno bude potrebné prenajať alebo kúpiť modem samostatne. Ak plánujete zdieľať prístup na internet medzi viacerými počítačmi prostredníctvom domácej siete, budete potrebovať aj smerovač. (Niekedy sú modem a smerovač skombinované do jedného zariadenia.)

Nastavenie hardvéru na širokopásmové pripojenie (DSL, optické, káblové alebo satelitné)

Postup sa môže líšiť v závislosti od zariadení, ktoré máte k dispozícii.

Zobraziť všetko

Pripojenie jedného zariadenia (kombinácia modemu a smerovača)

Ilustrácia zapojeného kombinovaného modemu a smerovača
Zapojený kombinovaný modem a smerovač
 1. Kábel zariadenia zapojte do elektrickej zásuvky.

 2. Zapojte jeden koniec telefónneho kábla do portu pre sieť WAN (wide area network) v zariadení a druhý koniec zapojte do zásuvky v stene. (Používatelia pripojenia DSL: Nepoužívajte na telefónnej linke filter DSL.)

 3. Zapojte jeden koniec sieťového (ethernetového) kábla do portu siete LAN v zariadení a druhý koniec zapojte do sieťového portu počítača. (Ak sa pripájate prostredníctvom bezdrôtovej siete, tento krok preskočte.)

 4. Zapnite (alebo reštartujte) počítač.

Pripojenie dvoch zariadení (samostatný modem a smerovač)

Ilustrácia zapojeného modemu a smerovača
Zapojený modem alebo smerovač
 1. Kábel modemu zapojte do elektrickej zásuvky.

 2. Zapojte jeden koniec telefónneho kábla do modemu a druhý koniec do zásuvky v stene. (Používatelia pripojenia DSL: Nepoužívajte na telefónnej linke filter DSL.)

 3. Zapojte jeden koniec sieťového (ethernetového) kábla do modemu a jeho druhý koniec do portu siete WAN‌ na smerovači.

 4. Zapojte smerovač do elektrickej zásuvky.

 5. Zapojte jeden koniec sieťového (ethernetového) kábla do portu siete LAN na smerovači a druhý koniec zapojte do sieťového portu počítača, ktorý chcete pripojiť na internet. (Ak sa pripájate prostredníctvom bezdrôtovej siete, tento krok preskočte.)

 6. Zapnite (alebo reštartujte) počítač.

Potrebujete ďalšiu pomoc?