Bezpečnosť detí pri práci s počítačom

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Zapnutie služby Bezpečnosť rodiny pre konto dieťaťa

Možnosti Windowsu najlepšie využijete, ak bude mať každá osoba, ktorá používa váš počítač, svoje vlastné konto. Každý si môže v počítači prispôsobiť prostredie, v ktorom pracuje, výberom obľúbených aplikácií, nastavením rozloženia domovskej obrazovky, farieb pozadia, fotografie konta atď. Ak váš počítač používajú aj deti a chcete sledovať, ako využívajú čas strávený pri počítači, môžete monitorovať ich kontá pomocou služby Bezpečnosť rodiny.

Ak chcete zapnúť Bezpečnosť rodiny, je nutné, aby ste vy (alebo aspoň jeden určený rodič) vlastnili konto správcu. Deti, ktoré budete chcieť sledovať, potrebujú detské konto alebo štandardné používateľské konto. Ďalšie informácie o používateľských kontách nájdete v témach Vytvorenie používateľského kontaPoužívateľské kontá: najčastejšie otázky.

Poznámka

 • Ak máte počítač pripojený k doméne, služba Bezpečnosť rodiny nemusí byť dostupná. Obráťte sa na správcu systému.

Zobraziť všetko

Vytvorenie nového konta pre dieťa

Keď vytvoríte nové konto pre dieťa, či už s e-mailovou adresou alebo bez nej, monitorovanie v službe Bezpečnosť rodiny sa zapne automaticky. Začnete dostávať protokoly o tom, kedy a akým spôsobom vaše dieťa používa počítač. Ďalšie obmedzenia môžete nastaviť alebo zmeniť kedykoľvek.

 1. Prihláste sa do počítača pomocou konta správcu.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá, ťuknite alebo kliknite na položku Ostatné kontá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridanie konta.

 4. Ťuknite alebo kliknite na prepojenie Pridať konto dieťaťa.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak má vaše dieťa e-mailovú adresu, zadajte ju, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov.

  • Ak chcete dieťaťu vytvoriť novú e-mailovú adresu, ťuknite alebo kliknite na položku Zaregistrujte sa a získajte novú e-mailovú adresu a postupujte podľa pokynov.

  • Ak chcete, aby sa mohlo dieťa prihlásiť len do tohto počítača, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto dieťaťa bez e-mailu a postupujte podľa pokynov.

Tip

 • Je vaše dieťa ešte malé a nedokáže si zapamätať textové heslo? Môžete mu nastaviť obrázkové heslo, takže namiesto textového hesla sa bude môcť prihlásiť pomocou obľúbenej fotografie. Ďalšie informácie nájdete v téme Prispôsobenie počítača.

Vypnutie služby Bezpečnosť rodiny pre existujúce konto dieťaťa

Aj v prípade, že vaše dieťa už má používateľské konto vo vašom počítači, môžete zapnúť Bezpečnosť rodiny a začať monitorovať jeho aktivity.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ostatné kontá.

 3. Vyberte konto, ktoré chcete monitorovať pomocou služby Bezpečnosť rodiny, a kliknite alebo ťuknite na položku Upraviť.

  Ak dieťa nemá štandardné používateľské konto, pozrite si predchádzajúce kroky v časti Nastavenie nového konta pre dieťa.

 4. V zozname Typ konta vyberte možnosť Dieťa a potom ťuknite alebo kliknite na položku OK.

Pridanie ďalšej osoby ako rodiča do služby Bezpečnosť rodiny

Po pridaní osoby ako rodiča bude táto osoba reagovať na žiadosti o povolenia a sledovať aktivity v počítači.

 1. Prejdite na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny a prihláste sa so svojím kontom Microsoft.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať rodiča.

 3. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pridať ako rodiča, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať žiadosť.

Nasledujúca téma: Nastavenie obmedzení času a spôsobu používania počítača deťmi

Ďalšie zdroje

Prejsť na službu Bezpečnosť rodiny

Zmeňte svoje nastavenie na webovej lokalite služby Bezpečnosť rodiny.

Bezpečnosť rodiny: najčastejšie otázky

Máte otázku? Prečítajte si naše najčastejšie otázky.

Pomoc od komunity

Položte otázku vo fórach komunity.