Pridanie ikon na pracovnú plochu alebo panel úloh

V systéme Windows 8.1Windows RT 8.1 môžete na panel úloh pripnúť aplikácie pre Windows Obchod a počítačové aplikácie. Takto k nim získate rýchly prístup. Na pracovnej ploche tiež môžete vytvárať odkazy na často používané počítačové aplikácie, priečinky a súbory.

Pripnutie aplikácií na panel úloh

 • Na domovskej obrazovke stlačte a podržte aplikáciu alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na panel úloh (môžete to spraviť aj v zobrazení aplikácií).
  – alebo –
  Ak je aplikácia otvorená na pracovnej ploche, stlačte a podržte tlačidlo aplikácie na paneli úloh alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť tento program na panel úloh.

Poznámka

 • Ak chcete odstrániť pripnutú aplikáciu z panela úloh, otvorte zoznam odkazov aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zrušiť pripnutie tohto programu na panel úloh.

Pridanie odkazov na pracovnú plochu

 1. Stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom na pracovnú plochu, ťuknite alebo kliknite na položku Nový a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odkaz.

 2. Zadajte umiestnenie položky alebo ťuknite či kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte položku v Prieskumníkovi.

Poznámky

 • Ak chcete odstrániť odkaz z pracovnej plochy, stlačte ho a podržte alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť.

 • Ak odstránite odkaz, odstráni sa iba odkaz na príslušnú položku, nie pôvodná položka.

 • Odkazy na aplikácie pre Windows Obchod sa vytvoriť nedajú.

Ďalšie informácie o paneli úloh a pracovnej ploche nájdete v témach Ako používať panel úlohPracovná plocha. Ďalšie informácie o pripnutí aplikácií na domovskú obrazovku nájdete v téme Domovská obrazovka.

Potrebujete ďalšiu pomoc?