Vytvorenie obnovovacieho USB kľúča

Ak sa v počítači vyskytnú problémy, obnovovací USB kľúč vám môže pomôcť ich vyriešiť a opraviť, a to aj v prípade, ak sa počítač nespustí.

V počítači môže byť nainštalovaný obraz na obnovenie systému, ktorý slúži na obnovenie alebo vynulovanie nastavení daného počítača. Obraz na obnovenie je uložený vo vyhradenej oblasti obnovenia počítača a jeho veľkosť je zvyčajne 3 – 6 GB. Ak chcete v počítači ušetriť miesto, môžete obraz na obnovenie z počítača odstrániť a použiť namiesto neho obnovovaciu jednotku. Súčasťou systému Windows 8.1 je aj vstavaný nástroj na vytvorenie obnovovacieho USB kľúča. Windows zobrazí informáciu o veľkosti oblasti obnovenia. Bude potrebný USB kľúč aspoň tejto veľkosti.

Upozornenie

 • Vytvorením obnovovacej jednotky sa odstráni všetko, čo bolo na USB kľúči uložené. Použite prázdny USB kľúč alebo preneste všetky dôležité údaje z USB kľúča na iné ukladacie zariadenie ešte predtým ako USB kľúč použijete na vytvorenie obnovovacej jednotky.

Vytvorenie obnovovacieho USB kľúča

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz jednotka na obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť jednotku obnovenia. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. Po otvorení nástroja obnovovacej jednotky skontrolujte, či je začiarknuté políčko Kopírovať obsah z oblasti obnovenia tohto počítača na jednotku na obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka

  • Ak sa v počítači oblasť obnovenia nenachádza, začiarkavacie políčko je neaktívne. Obnovovacia jednotka bude zahŕňať len nástroje na obnovenie a spustiteľný obraz, ale nie obraz na obnovenie, ktorý by sa dal použiť na obnovenie počítača alebo vynulovanie jeho nastavení.

 4. Vložte do počítača USB kľúč s kapacitou aspoň toľko, koľko je uvedené na obrazovke.

 5. Ťuknite alebo kliknite na USB kľúč, ktorý chcete použiť ako obnovovaciu jednotku, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť.

  Obraz na obnovenie a nevyhnutné nástroje na obnovenie sa skopírujú na USB kľúč. Dĺžka tejto operácie závisí od počítača a veľkosti obrazu na obnovenie.

 7. Po ukončení procesu vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete obraz na obnovenie ponechať v počítači, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete obraz na obnovenie z počítača odstrániť a uvoľniť miesto na disku, ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť oblasť obnovenia. Potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť. Týmto sa na disku uvoľní miesto, ktoré sa predtým použilo na uloženie obrazu na obnovenie. Po odstránení ťuknite alebo kliknite na položku Dokončiť.

   Poznámka

   • Niektoré počítače neposkytujú možnosť odstránenia oblasti na obnovenie. Ak je to aj váš prípad, v počítači sa nenachádza žiadna oblasť na obnovenie, ktorá by zaberala dodatočný priestor na disku.

 8. Odoberte USB kľúč.

  Toto je vaša obnovovacia jednotka systému Windows 8.1, ktorú budete potrebovať pri každom vynulovaní alebo nastavení počítača. Uložte ju na bezpečné miesto a nepoužívajte ju na ukladanie iných súborov alebo údajov.

  Poznámka

  • Ak bol v počítači nainštalovaný Windows 8 a vy ste ho inovovali na Windows 8.1, jednotka obnovenia bude obsahovať Windows 8 a po obnovení alebo vynulovaní nastavenia PC bude treba vykonať inováciu na verziu Windows 8.1.

Potrebujete ďalšiu pomoc?