Zobrazovanie obrázkov na pracovnej ploche, domovskej obrazovke a obrazovke uzamknutia

Systémy Windows 8.1Windows RT 8.1 vám prinášajú nové miesta, na ktorých môžete zobrazovať svoje obľúbené fotografie: domovskú obrazovku a obrazovku uzamknutia.

Môžete použiť svoje vlastné fotografie alebo stiahnuť fotografie z Galérie prispôsobení. Ak chcete získať ďalšie informácie o prispôsobení počítača, pozrite si témy Prispôsobenie počítačaZačíname s motívmi.

Uloženie pozadia pracovnej plochy z Galérie prispôsobení

Ak chcete použiť obrázok z Galérie prispôsobení na domovskej obrazovke alebo na obrazovke uzamknutia, musíte ho najprv uložiť do počítača.

 1. Prejdite do Galérie prispôsobení a ťuknite alebo kliknite na položku Pozadia pracovnej plochy.

 2. Po nájdení požadovaného pozadia pracovnej plochy ťuknutím alebo kliknutím na obrázok otvorte obrázok v prehľadávači.

 3. Stlačte a podržte, prípadne kliknite pravým tlačidlom na obrázok a ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť obrázok ako.

 4. Skontrolujte, či obrázok ukladáte do svojej knižnice Obrázky, a ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť. Potom postupujte podľa krokov na zobrazenie obrázka na pracovnej ploche, domovskej obrazovke alebo na obrazovke uzamknutia.

Poznámka

 • Ak používate Internet Explorer 11, stlačte a podržte obrázok a ťuknutím na položku Uložiť obrázok uložte obrázok do knižnice Obrázky. (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom na obrázok a kliknite na položku Uložiť do priečinka obrázkov.)

Zmena pozadia pracovnej plochy

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz pozadie pracovnej plochy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť pozadie pracovnej plochy.

 3. Prejdite k obrázkom, ktoré chcete použiť. Ak chcete používať iba jeden obrázok pozadia pracovnej plochy, vyberte ho ťuknutím alebo kliknutím.

  Ak chcete zobrazovať prezentáciu po sebe nasledujúcich obrázkov, začiarknite políčka obrázkov, ktoré chcete zahrnúť do prezentácie.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť zmeny.

Zobrazenie pozadia pracovnej plochy na domovskej obrazovke

Ako pozadie domovskej obrazovky môžete nastaviť obrázok pozadia pracovnej plochy. Po každej zmene pozadia pracovnej plochy sa domovská obrazovka automaticky zaktualizuje.

 1. Otvorte domovskú obrazovku tak, že potiahnete prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknete na položku Štart. (Ak používate myš, ukážte na ľavý dolný roh obrazovky, presuňte ukazovateľ myši do rohu a potom kliknite na položku Štart.)

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Prispôsobenie a potom ťuknite alebo kliknite na ukážku pozadia pracovnej plochy.

Zmena obrázka obrazovky uzamknutia

Môžete vybrať jednu obľúbenú fotografiu, ktorú použijete ako obrázok obrazovky uzamknutia, alebo môžete vybrať viacero fotografií a vytvoriť prezentáciu obrazovky uzamknutia.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka uzamknutia.

 3. Ak chcete na obrazovke uzamknutia používať len jednu fotografiu, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom vyberte požadovaný obrázok (môžete vybrať fotografie uložené v počítači alebo v službe OneDrive).

 4. Ťuknutím alebo kliknutím vyberte obrázok, ktorý chcete použiť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať obrázok.

 5. Ak chcete prehrávať prezentáciu na obrazovke uzamknutia, zapnite jej prehrávanie ťuknutím alebo kliknutím na položku Prehrávanie prezentácie na obrazovke uzamknutia.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať priečinok a prejdite k priečinku obsahujúcemu uložené obrázky, ktoré chcete použiť.

 7. Ťuknutím alebo kliknutím vyberte príslušný priečinok, ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať tento priečinok a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Vybrať môžete až desať priečinkov.

Poznámka

 • V prezentácii obrázkov na obrazovke uzamknutia Windows predvolene použije iba obrázky, ktoré sú najvhodnejšie na zobrazenie na vašej obrazovke. Ak však v prezentácii chcete použiť všetky obrázky vo vybraných priečinkoch, ťuknutím alebo kliknutím na jazdca Používanie len obrázkov, ktoré sa najlepšie zmestia na obrazovku vypnite toto nastavenie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?