Pracovná plocha

Kurz pre Windows: strana 4 z 11

Používanie dôverne známej pracovnej plochy

Na pracovnej ploche môžete používať všetky druhy aplikácií a programov – od špecializovaného softvéru až po ľubovoľné aplikácie z Windows Obchodu. Svoje obľúbené aplikácie a programy môžete pripnúť na panel úloh, aby ste k nim mohli rýchlo získať prístup, a svoju pracovnú plochu môžete prispôsobiť rôznymi odkazmi, pozadiami, farbami a motívmi.

Priamo z pracovnej plochy môžete rýchlo prepínať medzi aplikáciami, oknami a na domovskú obrazovku bez ohľadu na to, ako chcete používať svoj počítač.

Prechod späť na pracovnú plochu

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete prejsť späť na pracovnú plochu z ľubovoľného umiestnenia v počítači. Môžete vykonať ľubovoľný z nasledujúcich krokov:

 • Otvorte domovskú obrazovku a potom ťuknite alebo kliknite na dlaždicu pracovnej plochy na domovskej obrazovke.

 • Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows Kláves s logom Windows a kláves D.
 • Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz pracovná plocha a potom vo výsledkoch ťuknite alebo kliknite na položku Pracovná plocha.

Aplikácie na paneli úloh

Panel úloh je miesto, kde môžete prepínať medzi otvorenými aplikáciami a pripnúť často používané aplikácie, aby ste ich mohli otvárať priamo z pracovnej plochy.

Panel úloh s tlačidlami na paneli úloh

Panel úloh sa zvyčajne nachádza v dolnej časti obrazovky, ale môžete k nemu prejsť aj z ľubovoľného umiestnenia v počítači, ak presuniete ukazovateľ myši za dolný okraj obrazovky.

Ak sa na paneli úloh nezobrazujú všetky otvorené aplikácie

Ak sa otvorené aplikácie z Windows Obchodu nezobrazujú na paneli úloh, skontrolujte, či je táto funkcia zapnutá. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Používanie panela úloh.

Pripnutie aplikácií na panel úloh

Bez ohľadu na to, či používate dotykové ovládanie alebo myš, na panel úloh môžete pripnúť ľubovoľnú aplikáciu, ktorú potom môžete jednoducho otvoriť, ak ste na pracovnej ploche.

1. krok

Potiahnutím prstom od stredu domovskej obrazovky nahor prejdite do zobrazenia Aplikácie. (Ak používate myš, kliknite na šípku Tlačidlo so šípkou blízko ľavého dolného rohu obrazovky.)
Zobrazenie Aplikácie

2. krok

Stlačením a podržaním alebo kliknutím pravým tlačidlom vyberte aplikácie, ktoré chcete pripnúť. (Ak chcete vybrať viacero aplikácií pomocou myši, stlačte a podržte kláves Ctrl a potom kliknite pravým tlačidlom myši na každú aplikáciu.)

Výber aplikácií

3. krok

Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na panel úloh.

Pripnutie aplikácií na panel úloh

Pripnutie otvorených aplikácií

Ak už používate určitú aplikáciu, môžete ju pripnúť na panel úloh aj bez prechodu na domovskú obrazovku.

1. krok

Stlačte a podržte tlačidlo aplikácie na paneli úloh a posúvajte svoj prst nahor, kým sa nezobrazí ponuka. (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo aplikácie na paneli úloh.)

Zoznam odkazov

2. krok

Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť tento program na panel úloh. Pripnutá aplikácia sa bude zobrazovať na paneli úloh aj po zatvorení aplikácie.

Pripnutie na panel úloh

Prepínanie medzi aplikáciami na paneli úloh

Pri používaní určitej aplikácie môžete zobraziť panel úloh a rýchlo prepnúť do inej aplikácie alebo prejsť späť na domovskú obrazovku.

Ak chcete zobraziť panel úloh, keď používate aplikáciu zobrazenú na celej obrazovke, presuňte ukazovateľ myši pod dolný okraj obrazovky. Kliknutím na tlačidlo domovskej obrazovky potom môžete prejsť späť na domovskú obrazovku, prípadne kliknutím na tlačidlo inej aplikácie môžete prepnúť do inej aplikácie.

Používanie aplikácií dôverne známym spôsobom

Aplikáciu môžete minimalizovať alebo zavrieť pomocou myši tak, že kliknete na tlačidlo Minimalizovať alebo na tlačidlo Zavrieť v pravom hornom rohu. (Ak sa tieto tlačidlá nezobrazujú, presuňte myš k hornému okraju obrazovky.)

Tlačidlá na minimalizovanie a zavretie

Aplikáciu môžete minimalizovať, zavrieť alebo zobraziť na ľavej alebo pravej strane obrazovky tak, že kliknete na ikonu aplikácie v ľavom hornom rohu záhlavia.

Ponuka ikony na pravej strane záhlavia

Prispôsobenie pracovnej plochy

Pracovnú plochu môžete prispôsobiť tak, aby bola nastavená a pracovala podľa vašich predstáv. Pre svoje obľúbené súbory a priečinky môžete vytvoriť a odstrániť odkazy a vzhľad svojej pracovnej plochy môžete prispôsobiť pomocou rôznych pozadí, farieb okna a motívov. V Galérii prispôsobení sa nachádza množstvo bezplatných motívov, z ktorých si môžete vybrať. Ďalšie informácie o prispôsobení pracovnej plochy nájdete v téme Začíname pracovať s motívmi.

Výber obrazovky zobrazenej pri prihlásení

Väčšina ľudí po prihlásení do počítača predvolene prechádza na pracovnú plochu, bez ohľadu na používané zariadenie si však môžete vybrať, či sa po prihlásení do počítača zobrazí pracovná plocha, domovská obrazovka alebo zobrazenie aplikácií.

 1. Najprv otvorte Vlastnosti panela úloh a navigácie tak, že potiahnete prstom od pravého okraja obrazovky, ťuknete na položku Hľadať (ak používate myš, môžete ukázať na pravý horný roh obrazovky, presunúť ukazovateľ myši nadol a potom kliknúť na položku Hľadať), do vyhľadávacieho poľa zadáte slovné spojenie Panel úloh a potom vo výsledkoch ťuknete alebo kliknete na položku Panel úloh a navigácia.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Spustenie so zobrazením domovskej obrazovky

   Ťuknite alebo kliknite na kartu Navigácia a potom zrušte začiarknutie políčka Po prihlásení alebo zatvorení všetkých aplikácií na obrazovke prejsť na pracovnú plochu namiesto domovskej obrazovky. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Pri najbližšom prihlásení do počítača sa namiesto pracovnej plochy zobrazí domovská obrazovka.

  • Spustenie so zobrazením pracovnej plochy

   Ťuknite alebo kliknite na kartu Navigácia a potom začiarknite políčko Po prihlásení alebo zatvorení všetkých aplikácií na obrazovke prejsť na pracovnú plochu namiesto domovskej obrazovky. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Pri najbližšom prihlásení do počítača sa zobrazí pracovná plocha.

  • Spustenie so zobrazením Aplikácie

   Ťuknite alebo kliknite na kartu Navigácia a potom zrušte začiarknutie políčka Po prihlásení alebo zatvorení všetkých aplikácií na obrazovke prejsť na pracovnú plochu namiesto domovskej obrazovky.
   Potom začiarknite políčko Po prechode na domovskú obrazovku automaticky zobraziť zobrazenie aplikácií. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Pri najbližšom prihlásení do počítača sa zobrazí zobrazenie Aplikácie. (Akýkoľvek iný príkaz, ktorý by vás za iných okolností prepol na domovskú obrazovku, vás odteraz bude prepínať do zobrazenia Aplikácie.)

Ďalšie možnosti s tlačidlom Štart

V ľavom dolnom rohu pracovnej plochy sa zobrazí tlačidlo Štart. Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Štart môžete prejsť na domovskú obrazovku, alebo ho môžete stlačiť a podržať, prípadne naň môžete kliknúť pravým tlačidlom myši a zobraziť tak ponuku rýchlych a rozšírených možností: môžete napríklad vypnúť zariadenie a odhlásiť sa, prejsť k Ovládaciemu panelu alebo k Správcovi úloh, prípadne otvoriť okno príkazového riadka.

Tlačidlo Štart je vždy k dispozícii, takže k možnostiam ponuky sa môžete dostať z ľubovoľného miesta – z pracovnej plochy, z aplikácie alebo dokonca z domovskej obrazovky či zobrazenia Aplikácie. Ak sa toto tlačidlo nezobrazuje, presuňte ukazovateľ myši do ľavého dolného rohu a tlačidlo Štart sa zobrazí.

Zoznam odkazov tlačidla Štart

Potrebujete ďalšiu pomoc?