Diagnostika základných problémov s rozhraním DirectX

DirectX sa vyžaduje pri mnohých hrách a multimediálnych aplikáciách vo Windowse. Rozhranie DirectX je vstavané do Windowsu a nemožno ho odinštalovať.

Ak máte problémy so správnym prehrávaním hry, filmu alebo multimediálnej aplikácie, diagnostický nástroj DirectX vám pomôže daný problém identifikovať. Takto ho otvoríte.

  1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz dxdiag a potom ťuknite alebo kliknite na položku dxdiag.

Poznámka

  • Pri prvom použití diagnostického nástroja DirectX sa môže zobraziť výzva na overenie digitálneho podpísania ovládačov. Odporúčame ťuknúť alebo kliknúť na tlačidlo Áno a tým overiť ich pravosť. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako zistiť, ktoré ovládače možno bezpečne nainštalovať?

Keď je otvorený diagnostický nástroj, skontrolujte tieto položky.

Aká verzia rozhrania DirectX je nainštalovaná v počítači

Niektoré staršie aplikácie a hry vyžadujú knižnicu D3DX. Ak sa zobrazí chybové hlásenie podobné tomuto: „Program sa nedá spustiť, pretože v počítači chýba súbor d3dx9_35.dll. Skúste problém vyriešiť preinštalovaním programu.“ (Posledné dve číslice názvu súboru sa môžu líšiť.) Prejdite na webovú stránku DirectX End-User Runtime web Installer a podľa pokynov nainštalujte rozhranie DirectX 9, ktoré zahŕňa podporu knižnice DXD3.

Staré alebo nepodpísané ovládače

Ovládač, ktorý je digitálne podpísaný, bol testovaný, aby sa overila jeho kompatibilita s rozhraním DirectX. Ťuknite alebo kliknite na karty hardvéru spôsobujúceho problémy a skontrolujte, či ide o problémy s ovládačom. Problém sa často vyrieši inštaláciou najnovšieho ovládača. Najnovšie ovládače sú zvyčajne dostupné na webovej lokalite výrobcu v časti technickej podpory.

Hracie zariadenie

Ak pákový ovládač alebo iné vstupné zariadenie neodpovedá, pravdepodobne nie je správne nainštalované. Skontrolujte, či sa zariadenie zobrazuje na karte Vstup. Ak nie, zariadenie preinštalujte podľa pokynov výrobcu. Ak ide o USB zariadenie, odpojte ho a potom znova zapojte. Ak sa ovládacie zariadenie zobrazuje na karte Vstup a napriek tomu stále nefunguje, pokúste sa nainštalovať najnovší ovládač z webovej lokality výrobcu z časti technickej podpory.

Potrebujete ďalšiu pomoc?