Úprava spôsobu platby pre Windows Obchod a zobrazenie histórie fakturácie

Keď si chcete zakúpiť aplikáciu z Windows Obchodu, je potrebné pridať do konta spôsob platby. Neskôr môžete spôsob platby upraviť alebo zobraziť všetky kúpy a históriu fakturácie.

Pridanie alebo úprava spôsobu platby pre konto Windows Obchodu

 1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje konto.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridanie spôsobu platby alebo Úprava spôsobu platby, upravte požadované informácie a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odoslať.

Poznámky

 • Ak chcete zakúpiť aplikáciu z Obchodu v konkrétnej krajine alebo oblasti, je potrebné použiť spôsob platby z tejto krajiny alebo oblasti. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie služby Windows Obchod v inej krajine alebo oblasti.

 • Keď ako spôsob platby pridáte kreditnú kartu, spoločnosť Microsoft bude autorizovať kartu dočasným stiahnutím malej sumy z vášho účtu. Kým v službe Obchod niečo nekúpite, nebudete nič platiť.

 • Keď v službe Obchod niečo kúpite, spoločnosť, ktorá vám poskytla kreditnú kartu, si môže účtovať medzinárodný transakčný poplatok alebo poplatok za konverziu mien.

Odstránenie spôsobu platby z konta

 1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje konto.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť.

 4. Prihláste sa na fakturačnej webovej lokalite pomocou svojho konta Microsoft.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti platby.

 6. Vyberte spôsob platby, ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Zobrazenie histórie fakturácie

 1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje konto.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť históriu fakturácie.

 4. Prihláste sa na fakturačnej webovej lokalite pomocou svojho konta Microsoft.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti platby.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Transakcie a potom výberom z možností zobrazte históriu fakturácie.

Poznámky

 • Históriu fakturácie možno zobraziť len po pridaní spôsobu platby do konta.

 • Ak chcete vytlačiť históriu fakturácie, ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť zobrazenie tlače a potom ťuknite alebo kliknite na položku Tlačiť.

 • Ak máte otázky o fakturácii týkajúce sa Windows Obchodu, navštívte webovú lokalitu technickej podpory spoločnosti Microsoft, vyberte kategóriu otázky a potom vyberte možnosť technickej podpory.

 • Ak sa položka Konto nezobrazuje, v počítači ešte nemáte najnovšiu aktualizáciu Obchodu. V takom prípade potiahnite prstom z horného okraja obrazovky nadol (ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši) a ťuknite alebo kliknite na položku Vaše konto.

Potrebujete ďalšiu pomoc?