Fotografie

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Úprava fotografií

Niekedy je potrebné fotografie trocha upraviť, aby zachytávali daný okamih tak, ako si ho pamätáte, napríklad zvýšiť jas modrej oblohy alebo odstrániť efekt červených očí. Aplikácia Fotografie môže vykonať automatické korekcie za vás, alebo môžete experimentovať s úpravami osvetlenia a farieb, efektmi, retušovaním, ako aj s orezaním a otáčaním. Na začiatok vám ponúkame niekoľko možností:

 • Nechajte aplikáciu vykonať úpravy za vás.

 • Vykonajte základné opravy, napríklad odstránenie efektu červených očí a retušovanie škvŕn.

 • Vykonajte úpravy týkajúce sa svetla, napríklad zmenu jasu, kontrastu, zvýraznenia a tieňov.

 • Upravte farby, napríklad zmeňte teplotu, tón alebo sýtosť farieb. Môžete tiež vybrať farbu a pomocou funkcie Vylepšenie farby túto farbu upraviť na celej fotografii.

 • Pridajte efekty, ako napríklad stmavenie alebo zosvetlenie rohov, pomocou funkcie Vinetácia a zmeňte oblasti zaostrenia pomocou funkcie Selektívne zaostrenie.

 • Otočte fotografie.

 • Orežte fotografie. Môžete si vybrať v zozname možností alebo zmeniť veľkosť manuálne.

Možnosť úpravy s automatickou opravou

Základné úpravy fotografií

Tieto kroky vám pomôžu začať a uložiť zmeny. Po začatí vykonávania úprav môžete experimentovať s rôznymi úpravami a efektmi. Celý popis použitia tejto funkcie nájdete v téme Úprava fotografií a videí.

 1. Otvorte fotografiu.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Predvolené príkazy aplikácie
 4. Ťuknite alebo kliknite na kategóriu vľavo a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť úpravy vpravo.

 5. Vykonajte úpravy. Podrobnejšie informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v nasledujúcich častiach.

 6. Ak chcete fotografiu priblížiť alebo oddialiť, použite ikony + a - vpravo dolu alebo stiahnite či roztiahnite prsty na obrazovke.

 7. Ďalšie možnosti úpravy sa zobrazia po potiahnutí prstom nahor z dolného okraja alebo kliknutí pravým tlačidlom myši. Môžu k nim patriť:

  • Vrátiť späť

  • Znova

  • Zobraziť originál (stlačte a podržte alebo kliknite a podržte, čím sa zobrazí pôvodná fotografia)

  • Zrušiť

 8. Po skončení úprav potiahnite prstom z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom a potom fotografiu uložte. Môžete uložiť kópiu alebo aktualizovať pôvodnú fotografiu. (V závislosti od typu súboru a nastavení povolení sa môže zobraziť len jedna z týchto možností.)

Poznámka

Nasledujúca téma: Ukladanie fotografií v službe OneDrive