Prehľadávanie webu

Windows 8, Windows RT

Program Internet Explorer so zobrazeným panelom s adresou

Obľúbené webové lokality

Program Internet Explorer 10 vám umožňuje vybrať, ako chcete sledovať vaše obľúbené lokality, aby ste k nim mohli získať rýchlejší prístup. Vaše obľúbené položky môžete ukladať a usporiadať tromi spôsobmi:

  • Pripnutie na domovskú obrazovku. Lokality pripnuté na domovskej obrazovke umožňujú okamžitý prístup a oznámenia.

  • Pridanie medzi obľúbené položky. Lokality pridané medzi obľúbené položky sú v programe Internet Explorer vždy k dispozícii.

  • Obstarajte si aplikácie. Z niektorých lokalít si môžete nainštalovať aplikácie, pomocou ktorých si obsah vychutnáte novým spôsobom.

Vaše obľúbené lokality: Pripnuté a obľúbené

Pripnutím lokality vytvoríte dlaždicu na domovskej obrazovke, ktorá umožňuje prístup k danej lokalite jediným dotykom. Niektoré pripnuté lokality budú zobrazovať oznámenia, takže budete informovaní, keď bude k dispozícii nový obsah. Môžete pripnúť ľubovoľný počet lokalít a usporiadať ich do skupín, ktoré sa jednoducho spravujú. Na paneli s adresou ťuknite alebo kliknite na tlačidlo  Pripnúť lokalitu Pripnúť lokalitu a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.
Ak máte veľa lokalít, ktoré chcete sledovať, môžete si vytvoriť zoznam obľúbených položiek. Po pridaní lokality medzi obľúbené položky sa daná lokalita zobrazí na paneli s adresou a v zozname obľúbených položiek v programe Internet Explorer na pracovnej ploche. Na paneli s adresou ťuknite alebo kliknite na tlačidlo  Pripnúť lokalitu Pripnúť lokalitu a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať medzi obľúbené položky.

Zistite, či lokalita obsahuje aplikáciu

Niektoré webové lokality ponúkajú možnosť získania ich aplikácií. Webová aplikácia, podobne ako pripnutá lokalita, poskytuje okamžitý prístup a nový spôsob práce s obsahom lokality. Ak chcete aplikáciu zobraziť vedľa seba s lokalitami v programe Internet Explorer, môžete ju prichytiť. Ak chcete získať aplikáciu, na paneli s adresou ťuknite alebo kliknite na tlačidlo  Nástroje stránky  Nástroje stránky a potom ťuknite alebo kliknite na položku Získať aplikáciu pre túto lokalitu.
Ďalšie funkcie systému

Pripnite a usporiadajte dlaždice, vyberte farbu a používajte ďalšie funkcie.

Prichyťte dve aplikácie vedľa seba a používajte ich súčasne.