Aplikácia Financie: najčastejšie otázky

Zobraziť všetko

Ako môžem zmeniť nastavenie trhu?

Aplikácia Financie Bing poskytuje ľuďom jedinečný obsah z rôznych trhov po celom svete. V aplikácii môžete zmeniť nastavenie trhu.

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky smerom doľava alebo ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky a potom kliknite na položku Nastavenie.

 2. V ponuke Nastavenie vyberte položku Možnosti a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte oblasť pre akciový trh, ktorý má byť predvolenou burzou.

 3. Zavrite aplikáciu potiahnutím prsta nadol z hornej časti obrazovky do dolnej časti. Ťuknutím alebo kliknutím na dlaždicu Financie na domovskej obrazovke znova otvorte aplikáciu pre iný trh.

Ako v aplikácii vyhľadávať akcie, fondy, fondy obchodované na burze a indexy?

Aplikácia Bing Financie poskytuje informácie o širokej škále cenných papierov, ako napríklad akcie, fondy, fondy obchodované na burze a indexy, a poskytuje tiež informácie o cenách, grafy a základné údaje.

 1. Na ľubovoľnej stránke ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadať kotácie.

 2. V pravej časti obrazovky sa zobrazí panel hľadania. Zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa.

Ako pridať akciu do zoznamu sledovaných položiek?

Svoje obľúbené akcie môžete pridať do zoznamu sledovaných položiek a sledovať ich nasledovným spôsobom.

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zoznam sledovaných položiek.

 2. Kliknite na dlaždicu so symbolom +.

 3. Vyhľadajte požadovanú akciu, fond, fond obchodovaný na burze alebo index pomocou symbolu indexu alebo podľa názvu spoločnosti a vyberte položku zo zoznamu.

 4. Akcia, fond, fond obchodovaný na burze alebo index sa pridá do zoznamu sledovaných položiek. Ťuknutím alebo kliknutím na položku v zozname sledovaných položiek môžete zobraziť podrobnosti vrátane ceny, najnovších správ a finančných výkazov.

Ako môžem spravovať akcie v zozname sledovaných položiek?

Môžete zmeniť poradie akcií v zozname sledovaných položiek alebo ich zo zoznamu úplne odstrániť.

 • Ak chcete položky zoznamu sledovaných položiek usporiadať v požadovanom poradí, presuňte ich myšou.

Iná možnosť:

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zoznam sledovaných položiek.

 2. Potiahnutím prstom cez zoznam akcií vyberte zoznam a potom v dolnej časti obrazovky ťuknite na požadovanú možnosť. Ak používate myš, kliknite na zoznam pravým tlačidlom.

 3. Ak chcete zmeniť poradie viacerých položiek v zozname sledovaných položiek, vyberte položky a použite možnosti zobrazené v dolnej časti obrazovky: Ťuknite alebo kliknite na možnosť Nahor, Nadol alebo Odstrániť.

Aké burzové údaje sú dostupné v aplikácii?

Financie Bing globálne podporujú všetky hlavné burzy cenných papierov.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Nastavenie. Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Nastavenie.

 2. Vyberte položku Informácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Podrobnosti o produkte, čím sa zobrazí zoznam podporovaných búrz cenných papierov. V aplikácii môžete zobraziť podrobnosti akcií, fondov a fondov obchodovaných na burze, ktoré sú na týchto burzách.

Ako pridať akciu medzinárodnej burzy do zoznamu sledovaných položiek?

Akcie z iných búrz na celom svete môžete pridať do zoznamu sledovaných položiek nasledujúcim spôsobom.

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zoznam sledovaných položiek.

 2. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu so symbolom +.

 3. Vyhľadajte požadovanú akciu, fond, fond obchodovaný na burze alebo index pomocou symbolu indexu alebo podľa názvu spoločnosti a vyberte položku zo zoznamu. Názov burzy sa zobrazí spolu so symbolom indexu a názvom spoločnosti.

 4. Medzinárodné burzy rozoznáte podľa ich krátkych názvov na dlaždiciach v zozname sledovaných položiek.

 5. Zoznam búrz cenných papierov podporovaných v aplikácii MSN Financie nájdete v časti Aké burzové údaje sú dostupné v aplikácii?

Čo ešte môžem s akciami v zozname sledovaných položiek robiť?

Môžete zmeniť spôsob zobrazenia zoznamu sledovaných položiek a zoradiť akcie podľa kritérií, ako sú posledná cena, výkonnosť, trhová kapitalizácia a ďalšie.

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zoznam sledovaných položiek.

 2. Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia zoznamu sledovaných položiek, potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši. V dolnej časti obrazovky ťuknite alebo kliknite na položku Zobrazenie zoznamu alebo Zobrazenie mriežky.

 3. V zobrazení zoznamu ťuknutím alebo kliknutím na príslušnú hlavičku stĺpca zoradíte akcie podľa vybratých hodnôt. Ak chcete poradie obrátiť, znova ťuknite alebo kliknite na hlavičku stĺpca.

 4. V zobrazení mriežky potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši, potom ťuknite alebo kliknite na položku Zoradiť a vyberte požadované kritérium.

Ako pripnem svoje obľúbené akcie na domovskú obrazovku?

Ak jednotlivé akcie pripnete na domovskú obrazovku, budú sa zobrazovať priebežné aktualizácie týkajúce sa danej spoločnosti.

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zoznam sledovaných položiek.

 2. Potiahnutím prstom cez zoznam akcií vyberte zoznam. V dolnej časti stránky sa zobrazí ponuka. Ak používate myš, ponuku zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom myši.

 3. V dolnej časti obrazovky ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

 4. Po pripnutí zoznamu akcií na domovskú obrazovku môžete dostávať ceny akcií spoločnosti a súvisiace správy zo zdrojov z webu.

Ako zistím, aká je dnes situácia na iných významných trhoch?

Prehľad najvýznamnejších svetových burzových indexov za aktuálny alebo posledný obchodný deň získate nasledujúcim spôsobom.

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Trh a posuňte sa doprava na položku Svetové trhy.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Svetové trhy sa zobrazia indexy ďalších medzinárodných burzových indexov.

 3. Kliknutím na index prejdete na stránku s podrobnejšími informáciami.

Ako preskúmam svoje obľúbené indexy?

Môžete nájsť ďalšie podrobnosti o indexoch, napríklad ich hodnoty, grafy, historické údaje, informácie o najvýznamnejších hráčoch na trhu a emisiách zaradených do indexu.

Možnosť 1

 1. Na domovskej obrazovke aplikácie Financie prejdite do časti Trh.

 2. Otvorí sa stránka indexu. Posuňte sa doprava a zobrazia sa významné spoločnosti, emisie zaradené do indexu a ďalšie informácie o danom indexe.

Možnosť 2

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Trh a posuňte sa doprava na položku Svetové trhy.

 2. V časti Svetové trhy sa zobrazia indexy ďalších medzinárodných burzových indexov. Ťuknite alebo kliknite na index, čím sa zobrazí stránka Podrobnosti indexu.

Možnosť 3

 • Významné akciové trhy môžete nájsť tiež pomocou panela hľadania. Keď v aplikácii začnete písať, zobrazí sa panel hľadania a môžete vybrať hľadaný výraz.

Kedy a kde môžem získať údaje o akciovom trhu v reálnom čase?

Aplikácia Financie Bing poskytuje ľuďom jedinečný obsah z rôznych trhov po celom svete. V aplikácii môžete zmeniť nastavenie trhu.

Ceny akcií sa zobrazujú v reálnom čase pri všetkých obchodoch vykonávaných na burze BATS. Ak nejde o obchodovanie na burze BATS, ceny akcií sa zobrazia z primárnej burzy v zozname s oneskorením. Informácie o oneskorení týkajúce sa rôznych búrz nájdete na stránke Vyhlásenie. Ak chcete tieto informácie zobraziť, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky smerom doľava, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Informácie. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhlásenie.

Neustále vyhodnocujeme potreby našich zákazníkov a podľa požiadaviek rozširujeme služby poskytované v reálnom čase.

Otvorí sa stránka indexu. Posuňte sa doprava a zobrazia sa významné spoločnosti, emisie zaradené do indexu a ďalšie informácie o danom indexe.

Ceny akcií sa zobrazia na stránke s podrobnými informáciami o akciách spolu s informáciami o čase obchodovania a grafmi.

Aplikácia Financie Bing poskytuje širokú škálu nástrojov osobných financií, ako napríklad kalkulačka hypotekárneho úveru, plánovač dôchodku, kalkulačka úspor a prevodník mien.

Aplikácia Financie Bing poskytuje ľuďom jedinečný obsah z rôznych trhov po celom svete. V aplikácii môžete zmeniť nastavenie trhu.

 1. Na domovskej stránke potiahnite prstom smerom doprava, čím sa zobrazí časť Nástroje.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na jednotlivé dlaždice spustíte rôzne nástroje osobných financií.

Ako pripnem zoznam sledovaných položiek na domovskú obrazovku?

Na domovskú obrazovku môžete pridať top 5 akcií zo zoznamu sledovaných položiek. Budú sa na nej zobrazovať ich priebežné aktualizácie.

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zoznam sledovaných položiek.

 2. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripnúť na domovskú obrazovku. Zadajte názov dlaždice, ktorá bude umiestnená na domovskej obrazovke, alebo potvrďte predvolený názov Zoznam sledovaných položiek – top 5.

 3. Top 5 položiek zo zoznamu sledovaných položiek sa pripne ako dlaždica na okraj domovskej obrazovky. Aktualizácie týchto akcií môžete zobraziť kliknutím na dlaždicu. Môžete tiež zmeniť poradie položiek zoznamu sledovaných položiek, ktoré sa zobrazujú na dlaždici.

Ako preskúmam správy spoločností, ceny akcií a finančné údaje?

Informácie o akciách na stránke s podrobnosťami, ktorá obsahuje najnovšie správy, finančné výsledky, grafy a rozsah obchodovania, získate nasledovným spôsobom.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky smerom doľava a potom ťuknite alebo kliknite na položku Hľadať.

 2. Zadajte úplný názov alebo symbol indexu akcie, fondu alebo fondu obchodovaného na burze a vyberte zodpovedajúcu položku zo zoznamu.

 3. Otvorí sa stránka akcie. Posuňte sa doprava a zobrazte správy, finančné údaje a ďalšie informácie o spoločnosti.

Ako zobrazím finančné správy z iných zdrojov?

Aplikácia Financie Bing poskytuje širokú škálu odporúčaných zdrojov finančných správ priamo v aplikácii, ako aj jednoduchý prístup k najnovším obchodným správam na webe.

 1. Otvorte navigačný panel potiahnutím prstom od horného okraja obrazovky smerom nadol alebo kliknutím pravým tlačidlom myši.

 2. V časti Odporúčané nájdete výber odporúčaných zdrojov finančných správ. Ťuknutím alebo kliknutím na vybratý zdroj prejdete priamo na obsah tohto zdroja.

 3. Ak chcete na webe prehľadať veľké množstvo lokalít venovaných financiám, na navigačnom paneli ťuknite alebo kliknite na položku To najlepšie z webu.

Ako zobrazím akcie, ktoré v daný deň najviac získali a ktoré najviac stratili?

Nájdite informácie o najziskovejších a najstratovejších akciách, ako aj akciách, s ktorými sa obchodovalo najviac počas aktuálneho alebo posledného obchodného dňa.

 • Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky. Potom ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa tlačidla Trh. V dostupných podkategóriách ťuknite alebo kliknite na položku Najvýznamnejší hráči.

Aký je výmenný kurz mojej lokálnej meny?

Môžete porovnať výmenný kurz lokálnej meny s hlavnými svetovými menami.

 1. Potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky. Potom ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa tlačidla Trh. V dostupných podkategóriách ťuknite alebo kliknite na položku Meny.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na dlaždice výmenných kurzov zobrazíte výmenné kurzy najvýznamnejších svetových mien. Na tejto stránke je dostupný aj nástroj Prevodník mien.

Ako pridať konto maklérskej spoločnosti do aplikácie Financie Bing?

Kontá maklérskych spoločností môžete pridať do aplikácie Financie Bing nasledovným spôsobom.

 1. Na stránke Today (Dnes) prejdite do sekcie My Finance (Moje financie) vedľa zoznamu sledovaných položiek.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na ikonu + prejdite na stránku Add an account (Pridanie konta).

 3. Vyberte online maklérsku spoločnosť kliknutím na príslušnú dlaždicu, čím prejdete na jej prihlasovaciu obrazovku.

 4. Zadajte prihlasovacie údaje a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Done (Hotovo) v dolnej časti.

 5. V prípade úspešného overenia sa zobrazí obrazovka Select Accounts (Výber kont), kde môžete vybrať kontá, ktoré chcete pridať do sekcie My Finance (Moje financie). Predvolene sa vyberú všetky vaše kontá.

 6. Ak konto pridávate prvýkrát, zobrazí sa výzva na vytvorenie jednorazového 4-miestneho PIN kódu na lepšie zabezpečenie osobných údajov v zariadení.

 7. Vytvorte PIN kód a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Done (Hotovo) v dolnej časti.

 8. Kontá maklérskych spoločností sa pridajú do sekcie My Finance (Moje financie). Ťuknutím alebo kliknutím na dlaždicu môžete zobraziť podrobnosti o kontách vrátane zostatkov, pozícií, transakcií atď.

Aké informácie si budem môcť zobraziť v prípade svojho konta maklérskej spoločnosti?

Táto funkcia poskytuje informácie o stránke s podrobnosťami konta maklérskej spoločnosti vrátane pozícií, transakcií, kombinácie portfólia, pohyboch atď.

 1. Ak chcete prejsť na stránku s podrobnosťami maklérskej spoločnosti, ťuknite alebo kliknite na dlaždicu maklérskej spoločnosti v sekcii My Finance (Moje financie) na stránke Today (Dnes).

 2. Na stránke s podrobnosťami sa nachádzajú tieto funkcie:

  • Panel na ľavej strane poskytuje zhrnutie všetkých kont, ktoré ste pridali od konkrétnej maklérskej spoločnosti. Ťuknutím alebo kliknutím na konto alebo ikonu + zobrazíte podrobnosti.

  • Sekcia Positions (Pozície) poskytuje podrobné zobrazenie trhovej ceny a trhovej hodnoty vášho portfólia.

  • Sekcia Portfolio mix (Kombinácia portfólia) poskytuje celkové zloženie vášho portfólia a jeho rozdelenie medzi cenné papiere, ktoré vlastníte.

  • V sekcii Movers (Najvýznamnejší hráči) sa zobrazujú spoločnosti s najvyššími ziskmi a stratami vo vašom portfóliu, vďaka čomu budete môcť lepšie zhodnotiť pohyby svojich cenných papierov.

  • V sekcii Transactions (Transakcie) sa zobrazujú transakcie, ktoré ste uskutočnili s týmto kontom za posledný rok.

  • Sekcia More (Viac) umožňuje prejsť na webovú lokalitu maklérskej spoločnosti, čo vám umožní obchodovať alebo sa dozvedieť viac o jednotlivých produktoch.

Ako pripnem maklérsku spoločnosť v aplikácii Financie Bing na domovskú obrazovku?

Obľúbenú maklérsku spoločnosť môžete na domovskú obrazovku pripnúť zo sekcie My Finance (Moje financie). Získate tak rýchly prístup k jej podrobnostiam.

 1. Ak chcete prejsť na stránku s podrobnosťami, ťuknite alebo kliknite na dlaždicu maklérskej spoločnosti v sekcii My Finance (Moje financie) na stránke Today (Dnes).

 2. Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol alebo z dolnej časti smerom nahor, čím sa zobrazí ponuka. Ak používate myš, ponuku zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom myši kdekoľvek na stránke.

 3. V dolnej ponuke ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

 4. Môžete tiež upraviť názov, ktorý sa zobrazuje na pripnutej dlaždici.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

 6. Úspešne ste pripli obľúbenú maklérsku spoločnosť na domovskú obrazovku. Ťuknutím alebo kliknutím na dlaždicu získate jednoduchý prístup k stránke s podrobnosťami obľúbenej maklérskej spoločnosti.

Aká bezpečná je funkcia My Finance (Moje financie)?

Údaje vášho konta sú zabezpečené niekoľkými spôsobmi.

 • Všetka komunikácia s online maklérskou spoločnosťou prebieha cez pokročilý protokol Secure Socket Layers (SSL) na lepšie zaručenie maximálnej bezpečnosti.

 • Údaje konta pomáha zabezpečiť vami nastavený 4-miestny PIN kód.

  • PIN kód pomáha šifrovať údaje, zachovávať súkromie a môže tiež pomôcť chrániť údaje v prípade odcudzenia zariadenia.

  • PIN kód sa vzťahuje len na toto zariadenie.

 • Vaše osobné údaje neukladáme na našich serveroch.

 • Úroveň povolení pre vaše údaje je len na čítanie a s vašimi peniazmi nemôže nikto obchodovať, vyberať ich, ani ich prevádzať.

 • Používame rozhranie na ochranu údajov Data Protection API (DPAPI) odporúčané pre Windows na lepšiu ochranu vašich finančných informácií a predchádzanie neoprávnenému prístupu.

Poznámka

 • Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od štátnych politík, obmedzení alebo údajových služieb dostupných vo vašej oblasti.

Potrebujete ďalšiu pomoc?