Vyhľadanie zariadení kompatibilných s funkciou Prehrať na zariadení

Ak si chcete vychutnávať vysielanie fotografií, hudby a videí z aplikácií a webu, musíte používať zariadenia, ktoré sú kompatibilné s funkciou Prehrať na zariadení. Viacero výrobcov ponúka zariadenia s certifikáciou kompatibility, ktoré vám umožnia naplno využívať možnosti vysielania. Zariadenia kompatibilné s funkciou Prehrať na zariadení obsahujú toto logo:

Logo kompatibility s funkciou Prehrať na zariadení systému Windows 8 a Windows RT

Výrobcovia zariadení, ktoré prehrávajú hudbu, obrázky a videá

Niektoré zariadenia umožňujú prehrávať rozličný obsah. Nižšie je uvedených niekoľko výrobcov, ktorí ponúkajú kompatibilné zariadenia umožňujúce vysielať hudbu, obrázky a videá:

  • Xbox 360

  • Samsung,

  • Sony,

  • Western Digital,

Výrobcovia zariadení, ktoré prehrávajú len hudbu

Ak hľadáte zariadenie, ktoré prehráva len hudbu, tu je výrobca ponúkajúci kompatibilné zariadenia, ktoré môžete použiť:

  • Aperion Audio,

Ďalšie zariadenia kompatibilné s funkciou Prehrať na zariadení, ktoré môžete použiť

Pri používaní funkcie Prehrať na zariadení v programe Windows Media Player alebo Prieskumník môžete obsah vysielať aj do zariadení s certifikáciou DLNA (Digital Living Network Alliance) alebo logom kompatibility so systémom Windows 7 Informácie o zariadeniach kompatibilných s funkciou Prehrať na zariadení, ktoré sú označené týmto logom, získate na lokalite Windows 7 Compatibility Center.

Ak máte problémy s vysielaním obsahu do zariadenia kompatibilného s funkciou Prehrať na zariadení, pozrite si tému Tipy na riešenie problémov s funkciou Prehrať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?