Vyhľadávanie počítačov, zariadení a obsahu v sieti

Pri prvom pripojení k sieti sa môže zobraziť výzva s otázkou, či chcete vyhľadať počítače, zariadenia a obsah v sieti a automaticky sa pripájať k zariadeniam ako tlačiarne a televízory. Zapnutím tohto nastavenia sa počítač pripraví na zdieľanie súborov a zariadení v sieti. Takisto sa automaticky nastaví príslušné nastavenie brány firewall a zabezpečenia pre typ siete, ku ktorej ste pripojení. Túto funkciu je možné kedykoľvek vypnúť.

Príprava počítača na zdieľanie súborov a zariadení v sieti

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť, ťuknite alebo kliknite na položku Pripojenia a potom ťuknite alebo kliknite na sieťové pripojenie.

 3. Zapnite vyhľadávanie zariadení a obsahu.

  Vyhľadávanie zariadení a obsahu
  Vyhľadávanie zariadení a obsahu

Poznámky

 • Túto funkciu zapnite pre domácu sieť alebo sieť pre malé kancelárie alebo v prípade, že poznáte ľudí a zariadenia v sieti a dôverujete im. Toto nastavenie umožňuje počítaču pripojiť sa k zariadeniam v sieti, napríklad tlačiarňam. Túto funkciu vypnite pre siete na verejných miestach (napríklad v kaviarňach alebo na letiskách) alebo v prípade, že nepoznáte ľudí a zariadenia v sieti alebo ak im nedôverujete.

 • Toto nastavenie nie je k dispozícii pre doménové siete (ak si napríklad prinesiete domov pracovný notebook).

 • Zapnutím tejto funkcie sa zmenia nastavenia brány firewall tak, aby sa umožnila určitá komunikácia, ktorá ale môže predstavovať riziko zabezpečenia. Ak viete, že nepotrebujete zdieľať súbory ani tlačiarne, najbezpečnejšie je túto funkciu vypnúť.

 • Vypnutím tejto funkcie sa zablokujú nasledujúce aplikácie a služby: Prehrať na zariadení, zdieľanie súborov, zisťovanie siete a automatické nastavenie sieťových tlačiarní, televízorov a ďalších zariadení.

Vyhľadanie zdieľaných položiek v sieti

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Tento počítač a potom ťuknite alebo kliknite na položku Tento počítač.

Umiestnenie zdieľaných položiek závisí od typu siete a verzie operačného systému Windows v počítači, ktorý používate na vyhľadanie zdieľaných súborov alebo priečinkov.

Z počítača so systémom
Ak máte
Zdieľané položky sa zobrazujú v časti

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT alebo Windows 7

Domáca skupina

Domáca skupina

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7 alebo Windows Vista

Pracovná skupina alebo doména

Sieť

Windows XP

Pracovná skupina

Miesta v sieti

Ak sa položky v sieti, ktoré ste mali zdieľať, nezobrazujú, požiadajte používateľa, ktorý ich s vami zdieľa, o poskytnutie cesty (mala by sa začínať \\názov počítača\). Túto cestu zadajte do poľa s adresou v okne Tento počítač.

Ak sa nezobrazujú položky zdieľané v časti Sieť, v okne Tento počítač môžete prispôsobiť zobrazenie priečinkov a zistiť, ktoré položky sa zdieľajú a s kým. Otvorte priečinok obsahujúci položky, o ktorých si myslíte, že sú zdieľané. Na karte Zobraziť ťuknite alebo kliknite v skupine Rozloženie na položku Podrobnosti. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať stĺpce a potom vyberte možnosť Vybrať stĺpce. Vyberte položky ZdieľanéZdieľané s a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Riešenie problémov so zdieľaním položiek v sieti

 • Skontrolujte, či sa počítače nachádzajú v rovnakej domácej skupine alebo pracovnej skupine a či má každý počítač jedinečný názov.

  1. Ak chcete otvoriť okno Systém, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz systém a potom ťuknite alebo kliknite na položku Systém.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.

  3. Ak chcete zmeniť názov počítača alebo siete, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 • Ak sa počítač nachádza v pracovnej skupine, použite rovnaké používateľské meno a heslo v každom počítači. Ak sa napríklad konto v počítači volá Lisa a heslo je Ch0col@te, toto meno a heslo použite vo všetkých počítačoch v pracovnej skupine.

 • V počítači so systémom Windows 7, Windows 8 alebo Windows RT skontrolujte, či ste zapli zdieľanie pre sieť, ku ktorej ste pripojení. Musíte to urobiť v každom počítači, ktorý chcete použiť na zdieľanie položiek. V počítači so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 skontrolujte, či ste zapli jazdec Vyhľadanie zariadení a obsahu.

 • Ak sa stále vyskytujú problémy, skontrolujte, či sú zapnuté zisťovanie siete a zdieľanie súborov a tlačiarne, ako aj zdieľanie priečinka Verejné, vo všetkých počítačoch v domácej alebo pracovnej skupine.

  1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie rozšírené zdieľanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správa rozšíreného nastavenia zdieľania.

  2. Rozbaľte aktuálny profil.

 • Skontrolujte, či je počítač so zdieľanými súbormi a priečinkami zapnutý a nie je v režime spánku alebo dlhodobého spánku. V okne Tento počítač ťuknite alebo kliknite do panela s adresou a zadajte výraz \\názov počítača, čím skontrolujete, či sa nevyskytujú problémy so sieťovým pripojením.

 • Skontrolujte, či používate iba jednu bránu firewall, ktorá je nastavená tak, aby povoľovala domáce alebo pracovné skupiny.

 • Ak chcete otvoriť zdieľané súbory a priečinky v počítači so systémom Windows XP z počítača so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, najlepšie bude umiestniť položky do priečinka Zdieľané dokumenty. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorú chcete zdieľať, kliknite na možnosť Zdieľanie a zabezpečenie a začiarknite políčko Zdieľať tento priečinok v sieti. Ak chcete upraviť zdieľané položky z iných počítačov v sieti, začiarknite políčko Povoliť sieťovým používateľom meniť moje súbory.

Potrebujete ďalšiu pomoc?