Tipy na riešenie problémov s funkciou Prehrať

Táto téma obsahuje niekoľko návrhov, ktoré treba zohľadniť, ak narazíte na problém pri prehrávaní fotografií, videí a hudby pomocou funkcie Prehrať.

Zobraziť všetko

Podporuje používaná aplikácia funkciu Prehrať?

Nie všetky mediálne aplikácie podporujú funkciu Prehrať. Skúste na vysielanie prúdu údajov použiť aplikácie Fotografie, Video alebo Hudba, ktoré sú vstavané do systému Windows 8.1Windows RT 8.1. Takto môžete zistiť, či problém spôsobuje používaná aplikácia, zariadenie alebo nastavenie siete.

Je zariadenie kompatibilné s funkciou Prehrať zapnuté a pripojené?

Možno to znie príliš jednoducho, ale skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripravené na používanie.

Ak zariadenie kompatibilné s funkciou Prehrať nie je uvedené spolu s ostatnými zariadeniami na stránke Zariadenia v nastaveniach počítača, je možné, že nie je pripojené k sieti.

Kontrola pripojených zariadení

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom na položku Zariadenia.

Ak chcete odstrániť problémy s pripojením zariadenia k sieti, pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením.

Dokáže váš počítač zdieľať súbory a zariadenia v sieti?

Ak chcete v počítači vybrať zariadenie kompatibilné s funkciou Prehrať a pripojiť sa k nemu, skontrolujte, či je v nastaveniach počítača zapnutá pre domácu sieť, ku ktorej ste pripojení, možnosť Vyhľadanie zariadení a obsahu. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadávanie počítačov, zariadení a obsahu v sieti.

Používate kompatibilné zariadenie podporujúce funkciu Prehrať?

V dôveryhodných domácich sieťach Windows automaticky zisťuje vhodné zariadenia kompatibilné s funkciou Prehrať, ako sú napríklad televízory a reproduktory pripojené k sieti. Ak vaše zariadenie nie je uvedené na stránke Zariadenia, je možné, že nie je kompatibilné s Windowsom.

Kontrola kompatibility pripojeného zariadenia

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom na položku Zariadenia.

    Windows rozpoznané zariadenia uvádza ako kompatibilné s funkciou Prehrať z aplikácií na video, fotografie a hudbu.

Ďalšie informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na lokalite Windows Compatibility Center a v Zozname produktov certifikovaných pre Windows.

Pokúšate sa prehrať obsah chránený autorskými právami?

Filmy a televízne relácie vypožičané alebo vysielané od poskytovateľov, ako sú napríklad služby NetFlix, Amazon a Hulu, sa nedajú prehrávať pomocou funkcie Prehrať z dôvodu ochrany autorských práv správou digitálnych prístupových práv (DRM). Vysielať môžete obsah, ako sú napríklad vami vytvorené videá, vaše obrázky a väčšina hudby. Pravdepodobne môžete prehrávať skladby, ktoré ste si kúpili v internetovom obchode, ale nie skladby, ktoré ste si vypožičali prostredníctvom predplatenej služby. V  Internet Exploreri 11 môžete tiež prehrávať hudbu, videá a obrázky z webových lokalít vytvorených v jazyku HTML5.

Skúste nájsť odpovede na stránke Microsoft Community

Ak vám žiadny z týchto návrhov nepomohol problém odstrániť, pozrite si stránky komunity o hardvéri a ovládačoch alebo o hudbe, fotografiách a videu na fóre systému Windows, kde nájdete riešenia, na ktoré prišli iní používatelia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?