Aplikácia Jedlá a nápoje: najčastejšie otázky

Zobraziť všetko

Čo sú kolekcie?

Kolekcie umožňujú pridať záložku k položkám, ku ktorým sa potom môžete jednoducho dostať znova. Do kolekcií môžete pridávať recepty, vína či koktaily.

 1. Ak chcete vytvoriť novú kolekciu, v zobrazení receptu, vína alebo koktailu kliknite na položku Pridať do kolekcií.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť novú kolekciu, zadajte názov a kliknite na položku Pridať.

 3. Ak chcete pridať položku do existujúcej kolekcie, kliknite na požadovanú kolekciu.

 4. Ak chcete nastaviť titulný obrázok kolekcie, kliknite pravým tlačidlom myši na požadovaný obrázok alebo ho potiahnite prstom smerom nadol, čím sa zobrazia príkazy aplikácie. Kliknite na položku Nastaviť titulný obrázok.

 5. Ak chcete kolekciu odstrániť alebo premenovať, kliknite pravým tlačidlom myši na požadovaný priečinok alebo ho potiahnite prstom smerom nadol, čím sa zobrazia príkazy aplikácie.

 6. Vyberte položku Odstrániť alebo Premenovať.

 7. Novú kolekciu môžete pridať tak, že v tej istej ponuke vyberiete položku Nové.

Ako si môžem prispôsobiť aplikáciu Jedlá a nápoje?

Môžete jednoducho pridávať alebo odstraňovať obsah podľa svojich záujmov. Podľa svojich potrieb tiež môžete meniť poradie sekcií.

 1. Potiahnutím prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky alebo kliknutím pravým tlačidlom myši zobrazte príkazy aplikácie na domovskej obrazovke.

 2. V ľavom dolnom rohu obrazovky kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. Presunutím môžete zmeniť poradie sekcií podľa svojich požiadaviek.

 4. Ak chcete odstrániť kategóriu, vyberte znak X v hornom rohu kategórie, ktorú chcete skryť.

Opätovné pridanie odstránených kategórií:

 1. Kliknite na položku Spravovať kategórie.

 2. Vyberte kategóriu, ktorú chcete znova pridať.

 3. Podľa znaku začiarknutia budete vedieť, že kategória bola pridaná.

Čo je bezdotykový režim?

Bezdotykový režim bol špeciálne navrhnutý na používanie počas varenia. Umožňuje zobraziť recepty v aplikácii v ľahko čitateľnom formáte. Ak je váš počítač alebo tablet vybavený kamerou, pomocou bezdotykového režimu si môžete prezerať recepty bez dotknutia sa obrazovky. Stačí pred kamerou vykonávať pohyby rukou (užitočné najmä vtedy, ak máte špinavé ruky).

 1. V ľubovoľnom recepte v aplikácii kliknite na položku Bezdotykový režim.

 2. Pomocou pohybov rukou pred kamerou sa presúvajte dopredu alebo dozadu. Takto si môžete podrobne prezerať suroviny a recepty bez použitia rúk a nezašpiníte obrazovku.

 3. Ak nemáte kameru, jednotlivými krokmi môžete prechádzať pomocou šípok na obidvoch stranách obrazovky alebo pomocou políčok v dolnej časti obrazovky.

Prečo u mňa bezdotykový režim nefunguje?

Prvá možná príčina: vo svojom zariadení nemáte prednú kameru.

Bezdotykový režim môže fungovať „bez použitia rúk“ iba v počítačoch vybavených prednou kamerou. Aj keď nemáte prednú kameru, formát podrobných pokynov môžete používať tak, že sa budete v receptoch posúvať dopredu alebo dozadu klikaním či ťukaním.

Druhá možná príčina: aplikácii ste nepovolili používať kameru. Povolenie môžete obnoviť takto:

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie. Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Nastavenie.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Povoleniazapnite možnosť Povolenia webovej kamery.

 3. Teraz môžete používať bezdotykový režim.

Ako sa používa nástroj Plánovač jedálnička?

Plánovač jedálnička je nástroj, ktorý umožňuje naplánovať jedlá na celý týždeň.

 1. Ak chcete otvoriť Plánovač jedálnička, ťuknite alebo kliknite na položku Dnešný jedálniček na domovskej obrazovke, alebo kdekoľvek v aplikácii potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Vyberte deň, pre ktorý chcete vytvoriť plán.

 3. Môžete pridať vlastné položky alebo v aplikácii vyhľadať nápady na jedlá a nápoje, ktoré môžete tiež pridať do Plánovača jedálnička.

 4. Na stránke receptu, vína či koktailu stačí kliknúť na položku Pridať do plánovača jedálnička a odoslať priamo do Plánovača jedálnička.

 5. Ak chcete odstrániť položku z Plánovača jedálnička, kliknite na tlačidlo úprav v tvare ceruzky vedľa názvu dňa v týždni. Ťuknite alebo kliknite na znak x na dlaždici, ktorú chcete odstrániť. Prípadne môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na položku, ktorú chcete odstrániť, alebo ju presúvať prstom nadol, až kým sa nezobrazí znak x v červenom kruhu. Ťuknutím alebo kliknutím na znak x položku odstránite.

Čo ponúka možnosť Pridanie receptu?

Možnosť Pridanie receptu umožňuje vložiť recept z prostredia mimo aplikácie, napríklad recept na cestoviny od starej mamy alebo recept z časopisu, do Kolekcií.

 1. Pridať recept môžete kliknutím na položku Pridať recept na domovskej obrazovke.

 2. Pri každom recepte bude potrebné vyplniť názov.

 3. Voliteľné kroky zahŕňajú:

  1. Pridanie fotografie receptu alebo jedla. Môžete ich odfotografovať alebo nahrať fotografiu z počítača.

  2. Pridanie surovín, postupu a poznámok k receptu.

 4. Recept uložíte kliknutím na položku Uložiť recept, ktorá umožňuje uložiť recept do novej alebo existujúcej kolekcie.

Ako sa používa nákupný zoznam?

Nákupný zoznam umožňuje vytvoriť vlastný nákupný zoznam. Do nákupného zoznamu môžete pridávať vlastné suroviny alebo položky. Môžete tiež pridávať suroviny priamo z receptov.

 1. Na domovskej stránke ťuknite alebo kliknite na položku Nákupný zoznam.

 2. Vyberte položku Nová skupina v dolnej časti ponuky a zadajte požadovaný názov skupiny.

 3. Stlačte kláves Enter a napíšte položky, ktoré chcete pridať do skupiny.

Okrem toho môžete prejsť na ľubovoľnú stránku receptu či koktailu a kliknúť na položku Pridať do nákupného zoznamu, čím sa niektoré alebo všetky potrebné suroviny receptu pridajú do nákupného zoznamu. Tu je niekoľko ďalších spôsobov, ako spravovať zoznam.

 • Pridanie surovín: V predvolenom nastavení sú všetky suroviny vybraté. Zrušte výber položiek, ktoré nechcete zahrnúť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať vybraté položky, čím sa vybraté položky pridajú do zoznamu.

 • Odstránenie položky z nákupného zoznamu: Ťuknite alebo kliknite na položku a klávesom Backspace ju odstráňte.

 • Vymazanie všetkých položiek z nákupného zoznamu: Ťuknite alebo kliknite na položku Vymazať všetko.

 • Zdieľanie nákupného zoznamu:

  • Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Zdieľať. Ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a potom kliknite na položku Zdieľať.

  • Vyberte požadovanú možnosť zdieľania.

 • Tlač nákupného zoznamu: Z ponuky v dolnej časti obrazovky vyberte možnosť Vytlačiť, vyberte tlačiareň a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vytlačiť.

Kam môžem poslať návrhy na vylepšenie aplikácie?

Tešíme sa na vaše námety a pripomienky. Pošlite nám svoje nápady, komentáre a ďalšie pripomienky pomocou kľúčových tlačidiel. Ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie. Prípadne potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie. Ťuknite alebo kliknite na položku Odozva a po vyplnení políčok ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať. Na domovskej stránke aplikácie sa tiež môžete posunúť celkom doprava do časti Nasledujúce kroky. Ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať odozvu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?