Tipy na uvoľnenie miesta v počítači

Zobrazenie správy o nedostatku miesta v počítači môže byť stresujúce a ak práve pracujete na dôležitom projekte, môže to znamenať veľký problém. Dobrou správou však je, že pomerne veľa miesta môžete uvoľniť pomocou nasledujúcich tipov. Ak sa však správy o nedostatku miesta na disku zobrazujú aj naďalej, zvážte iné možnosti, napríklad pridanie ďalšieho vymeniteľného ukladacieho priestoru.

Ak chcete z týchto tipov vyťažiť čo najviac, vykonajte ich v uvedenom poradí.

Zobraziť všetko

Kontrola aktuálneho miesta v počítači

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na zariadenie Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Miesto na disku.

 3. V časti Uvoľnite miesto na tomto PC si všimnite objem voľného miesta a celkovú veľkosť.

  Tipy

  • Môžete zobraziť veľkosť svojich aplikácií z Windows Obchodu a ťuknutím alebo kliknutím na položku Zobraziť veľkosti mojich aplikácií vybrať, či ich odinštalujete.

  • Priestor tiež môžete uvoľniť ťuknutím alebo kliknutím na položku Vyprázdniť môj kôš, ak v ňom máte súbory. Ďalšie informácie nájdete v téme Kôš: Najčastejšie otázky.

Poznámky

 • Ak sa nezobrazuje položka Miesto na disku, nemáte najnovšiu aktualizáciu služby Windows 8.1 a Windows RT 8.1. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia aktualizácie Windows 8.1 Update (KB 2919355).

 • Môžete tiež vyhľadať aktuálne miesto v PC v Prieskumníkovi v priečinku Toto PC.

Použitie nástroja Čistenie disku

Pravidelným čistením počítača sa uvoľňuje miesto na disku a zlepšuje jeho fungovanie. K najjednoduchším spôsobom vyčistenia nepotrebných súborov patrí použitie nástroja Čistenie disku.

 1. Ak chcete otvoriť program Čistenie disku, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor a kliknite na položku Nastavenie), ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz správca, ťuknite alebo kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na položku Čistenie disku.

 2. Ak sa zobrazí výzva, ťuknite alebo kliknite na jednotku, ktorú chcete vyčistiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 3. V dialógovom okne Čistenie disku ťuknite alebo kliknite v časti Popis na tlačidlo Vymazať systémové súbory. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 4. Ak sa zobrazí výzva, ťuknite alebo kliknite na jednotku, ktorú chcete vyčistiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Čistenie disku prejdite na kartu Čistenie disku, začiarknite políčka pre typy súborov, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 6. V zobrazenom hlásení ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť súbory.

 7. Prejdite naspäť do časti Počítač v Prieskumníkovi, ťuknite alebo kliknite na vyčistenú jednotku a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obnoviť. Ak potrebujete uvoľniť viac miesta (jednotka je stále označená červenou farbou), prejdite na ďalší tip.

Odinštalovanie nepotrebných počítačových aplikácií

V časti Programy a súčasti odinštalujte počítačové aplikácie, ktoré už nepotrebujete.

 1. Ak chcete otvoriť okno Programy a súčasti, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie programy a súčasti a potom ťuknite alebo kliknite na položku Programy a súčasti.

 2. Ťuknite alebo kliknite na program a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odinštalovať, Zmeniť alebo Opraviť. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Odinštalovanie aplikácií z Windows Obchodu, ktoré už nepotrebujete

Môžete odinštalovať aj aplikácie z Obchodu, ktoré už nechcete.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie a aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Veľkosti aplikácií, čím zobrazíte objem miesta, ktorý každá aplikácia na lokálnom disku zaberá.

 3. Po vyhľadaní aplikácie, ktorú chcete odinštalovať, ťuknite alebo kliknite na aplikáciu a potom ťuknite alebo kliknite na príkaz Odinštalovať.

Poznámka

 • Tým sa iba odinštalujú aplikácie z Obchodu z vášho používateľského konta.

Archivovanie alebo odstránenie nepoužívaných súborov

Ak si chcete ponechať fotografie, hudbu, videá alebo iné súbory a nepotrebujete ich mať nevyhnutne uložené v počítači, zvážte ich uloženie na vymeniteľné médiá, napríklad na externú jednotku, USB kľúč, DVD disk alebo do cloudového ukladacieho priestoru. Tieto súbory budete môcť používať vždy, keď pripojíte vymeniteľné médium k počítaču, pričom vám v počítači nebudú zaberať miesto. Ďalšie informácie nájdete v téme Kopírovanie alebo presúvanie súborov a priečinkov.

 1. Ak chcete otvoriť okno Tento počítač, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie tento počítač a potom ťuknite alebo kliknite na položku Tento počítač.

 2. Do poľa Prehľadávať: Počítač v pravom hornom rohu zadajte slovné spojenie size:huge.

 3. Ťuknite alebo kliknite na ponuku Zobraziť, ťuknite alebo kliknite na položku Zoradiť podľa a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Veľkosť. Najväčšie súbory sa zobrazia ako prvé.

 4. Po nájdení súboru, ktorý chcete odstrániť, stlačte a podržte súbor alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Zmenšenie veľkosti priečinka WinSxS

Upozornenie

 • Odstránenie súborov z priečinka WinSxS alebo odstránenie celého priečinka WinSxS môže závažne poškodiť váš systém a znemožniť reštart či aktualizáciu počítača.

Priečinok WinSxS sa nachádza v priečinku Windows v počítači (napríklad C:\Windows\WinSxS). Sú v ňom uložené súbory ukladacieho priestoru súčastí Windowsu, ktoré sa používajú na podporu funkcií potrebných na prispôsobenie a aktualizáciu Windowsu. Veľkosť tohto priečinka môžete zmenšiť pomocou Plánovača úloh.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Ovládací panel a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Systém a zabezpečenie a potom ťuknite alebo kliknite na položkuPlánovať úlohy v časti Nástroje na správu.

 4. Ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa položky Task Scheduler Library (Knižnica plánovača úloh), ťuknite alebo kliknite na položku Microsoft, potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows a následne na položku Servicing (Údržba).

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku StartComponentCleanup (Začať s čistením súčastí) a potom ťuknite alebo kliknite na položku Run (Spustiť) v časti Selected item (Vybraná položka).

Zmena súborov služby OneDrive na iba online

Súbory, ktoré sú k dispozícii offline, zaberajú v počítači viac miesta. Služba OneDrive takisto vyžaduje 200 MB voľného miesta v počítači na synchronizáciu súborov. Ak chcete uvoľniť miesto, môžete niektoré súbory alebo priečinky zmeniť na iba online.

Poznámky

 • Ak ste zapli možnosť Pristupovať ku všetkým súborom offline, musíte najskôr toto nastavenie vypnúť a až potom budete môcť súbory zmeniť na iba online. Pokyny nájdete v téme Získanie prístupu k súborom offline.

 • Ak máte súbory čakajúce na nahratie do služby OneDrive, pred zmenou súborov na iba online musíte počkať, kým sa nahrajú.

Zobraziť všetko

Zmena súborov na iba online pomocou aplikácie OneDrive

 1. Na domovskej obrazovke ťuknutím alebo kliknutím na službu OneDrive otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Prejdite na súbor alebo priečinok, ktorý chcete zmeniť na iba online.

 3. Potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok, ktorý chcete vybrať.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Iba online.

  Ak chcete všetky súbory OneDrive zmeniť na iba online, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (alebo ak používate myš, ukážte na pravý dolný okraj obrazovky a posuňte ukazovateľ myši nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Všetky súbory iba online.

Zmena súborov na iba online pomocou Prieskumníka

 1. Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

 2. Prejdite na súbor alebo priečinok, ktorý chcete zmeniť na iba online.

 3. Stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom na súbor alebo priečinok a potom vyberte položku Sprístupniť len online.

  Ak chcete zmeniť všetky súbory OneDrive na iba online, stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na položku OneDrive a potom vyberte možnosť Sprístupniť len online.

Ďalšie informácie o zmene prístupnosti súborov OneDrive nájdete na stránke Súbory na zobrazenie iba online a súbory dostupné offline.

Presunutie súborov OneDrive do vymeniteľnej jednotky

Vymeniteľná jednotka bude musieť byť naformátovaná pomocou systému súborov NTFS.

Kontrola dostupného miesta

Pred presunutím súborov OneDrive je potrebné skontrolovať, či je na vymeniteľnej jednotke dosť miesta na uloženie súborov. Postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

 2. Stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom na položku OneDrive.

 3. Ťuknite alebo kliknite na možnosť Vlastnosti a potom sa pozrite na údaj vedľa položky Veľkosť na disku.

 4. V Prieskumníkovi ťuknite alebo kliknite na možnosť Toto PC a potom zistite, koľko voľného miesta je na vymeniteľnej jednotke.

Presun súborov OneDrive

Najskôr musíte na vymeniteľnej jednotke vytvoriť priečinok pre súbory OneDrive. Po vytvorení priečinka postupujte podľa týchto krokov na presunutie súborov:

Upozornenie

 • Presun súborov OneDrive zruší všetky čakajúce súbory na nahratie

 1. V Prieskumníkovi stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na položku OneDrive.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti a potom ťuknite alebo kliknite na kartu Umiestnenie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Premiestniť.

 4. Prejdite na vymeniteľnú jednotku a ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať priečinok.

 5. V dialógovom okne OneDrive – vlastnosti ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Premiestnenie priečinka ťuknite alebo kliknite na možnosť Áno.

  Vaše súbory OneDrive sa presunuli do novej jednotky. Staré umiestnenie súborov OneDrive môžete odstrániť.

Poznámka

Pridanie ďalšieho ukladacieho priestoru

Dlhodobejšiu stratégiu rozšírenia ukladacieho priestoru počítača môže predstavovať pridanie vymeniteľného ukladacieho priestoru, napríklad SD kariet, USB kľúčov, DVD alebo CD diskov, ako aj použitie cloudového ukladacieho priestoru alebo sieťových jednotiek.

Možnosti vymeniteľného ukladacieho priestoru:

 • Secure Digital (SD) karty: existuje niekoľko druhov kariet vrátane SD (32,0 x 24 mm), miniSD (21,5 x 20 mm) a microSD (15,0 x 11 mm) karty. Od výrobcu počítača je dôležité zistiť, aké druhy SD kariet váš počítač podporuje.

  Tip

  • Ak používate zariadenie Surface, môžete pomocou microSD karty pridať až 64 GB ukladacieho priestoru. Čítač microSD kariet sa v zariadení Surface RT nachádza pod stojanom na pravej strane. V zariadení Surface Pro sa čítač kariet nachádza na pravom okraji, nad konektorom napájania.

 • USB a externé jednotky. Väčšina PC obsahuje minimálne jeden USB port, do ktorého môžete zapojiť USB kľúče alebo externé jednotky. Niektoré novšie počítače majú port USB 3.0, ktorý poskytuje až 10-násobne rýchlejší prenos než USB 2.0. Kľúč USB 2.0 môžete v porte USB 3.0 použiť (pri prenosovej rýchlosti USB kľúča), ale kľúč USB 3.0 v porte USB 2.0 nie. Informácie o tom, ktoré USB porty počítač podporuje, získate od výrobcu počítača.

 • DVD a CD disky. Ak váš počítač obsahuje CD, DVD alebo Blu‑ray jednotku, ktorá dokáže čítať a zapisovať na prázdne disky, môžete svoje údaje uložiť pomocou nich podobne ako v prípade SD karty a USB kľúča. Postup: Po vložení prázdneho disku do počítača vyberte v zozname možností položku Ako jednotka USB flash.

 • Ukladanie do cloudu pomocou služby OneDrive. Windows obsahuje aplikáciu OneDrive, ktorá vám pomáha dostať sa do bezplatného ukladacieho priestoru v cloude v službe OneDrive, ktorý sa niekedy nazýva online ukladací priestor. Súbory môžete na OneDrive ukladať a pracovať s nimi viacerými rôznymi spôsobmi: na webovej lokalite (OneDrive.com), pomocou aplikácie pre Windows 8.1 a Windows RT 8.1, pomocou počítačových aplikácií pre PC a Mac a pomocou aplikácií pre mobilné zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname so službou OneDrive.

  Ak chcete zobraziť, koľko ukladacieho priestoru je k dispozícii, a pridať viac ukladacieho priestoru, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (alebo ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, potom na možnosť Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive. Môžete tiež prejsť do časti Spravovať ukladací priestor na webovej lokalite OneDrive.

Potrebujete ďalšiu pomoc?


Kontaktovanie podpory