Prechod do režimu online

Kurz pre Windows: strana 1 z 11

Udržanie pripojenia na internet

Či už chcete zverejňovať aktuality v sociálnych sieťach, posielať e-maily priateľom, alebo prezerať svoje obľúbené webové lokality, vždy na to potrebujete pripojenie na internet. A ak máte počítač so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, na dokončenie jeho nastavenia budete potrebovať internetové pripojenie.

Pripojenie doma

Ak máte konto u poskytovateľa internetových služieb, ako je napríklad telekomunikačný operátor alebo poskytovateľ káblových služieb, už máte doma prístup na internet. Ak teda chcete prejsť na internet, môžete pripojiť svoj počítač k modemu pomocou ethernetového kábla a potom už iba otvoriť webový prehľadávač. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, pozrite si článok Pripojenie na internet.

Ak chcete, aby vaše pripojenie mohlo zdieľať viacero počítačov alebo zariadení, alebo ak chcete svoje pripojenie chrániť heslom, môžete si doma nastaviť sieť. Po jej nastavení môžete svoju sieť vybrať pomocou kľúčového tlačidla Nastavenie. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si tému Pridanie zariadenia alebo počítača do siete.

Ďalšou možnosťou v prípade pripojenia v domácnosti je vytvorenie domácej skupiny. Toto riešenie je ideálne v prípade, ak chcete streamovať hudbu alebo video z počítača na iné miesto v domácnosti alebo ak chcete zdieľať súbory a zariadenia (ako sú napríklad tlačiarne) medzi počítačmi. Ďalšie informácie nájdete na stránke Domáca skupina od začiatku do konca.

Pripojenie na cestách

Na mnohých verejných miestach, ako sú napríklad kaviarne alebo letiská, je k dispozícii Wi-Fi pripojenie. Vďaka tomu si počas čakania na šálku kávy alebo na svoj let môžete skontrolovať e-maily alebo pozrieť nejaký obsah na webe.

Ak sa nachádzate na mieste, kde Wi-Fi pripojenie nie je k dispozícii, môžete využívať mobilné širokopásmové pripojenie. Mobilné širokopásmové pripojenie je internetové pripojenie, ktoré si môžete vziať so sebou a ktoré môžete používať, ak máte na danom mieste k dispozícii služby mobilného operátora. Zvyčajne si kúpite SIM kartu od spoločnosti, ktorá vám poskytuje telekomunikačné alebo káblové služby, a potom túto kartu zasuniete do počítača, aby ste sa pripojili pomocou mobilného širokopásmového pripojenia. Ďalšie informácie o mobilnom širokopásmovom pripojení nájdete v článku Širokopásmové mobilné pripojenie od začiatku do konca.

Poplatky za niektoré typy pripojení na internet (najmä ak ide o mobilné širokopásmové pripojenia) sa účtujú podľa objemu prenesených údajov, čo znamená, že máte určený určitý maximálny objem údajov, ktorý môžete preniesť za jeden mesiac. Ak využívate tarifný program tohto typu, odporúčame vám sledovať, koľko údajov ste preniesli, aby vám neboli naúčtované poplatky za prekročenie limitu. Môžete ich sledovať tak, že ťuknete alebo kliknete na ikonu siete na pracovnej ploche, alebo pomocou kľúčového tlačidla Nastavenie. Ďalšie informácie nájdete na stránke Internetové pripojenia účtované podľa objemu údajov: najčastejšie otázky.

Pripojenie k sieti

Je možné, že ste sa k určitej sieti pripojili už pri úvodnom nastavovaní systému Windows. Ak to tak nie je, môžete zobraziť zoznam dostupných sietí a pripojiť sa k niektorej z nich.

Zobrazenie zoznamu dostupných sietí

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Skontrolujte ikonu siete. Prezradí vám, či ste sa pripojili a aké výkonné je vaše pripojenie.

 3. Ak nie ste pripojení, ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete).
 4. Ťuknite alebo kliknite na názov siete, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripojiť.

  Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla na prístup do siete. Môžete ho získať od správcu siete. Ak ste doma, pravdepodobne ním bude niekto z členov rodiny. Ak ste v práci, opýtajte sa správcu IT. Ak ste na verejnom mieste (napríklad v kaviarni), opýtajte sa niekoho, kto tam pracuje.

 5. Ak sa chcete pripojiť k tejto sieti vždy, keď budete v jej dosahu, začiarknite políčko Pripojiť automaticky.

Ikona siete v kľúčovom tlačidle Nastavenie
Zoznam dostupných sietí

Používanie mobilného širokopásmového pripojenia

Informácie o nastavení mobilného širokopásmového pripojenia nájdete v článku Širokopásmové mobilné pripojenie od začiatku do konca.

Po jeho nastavení vás Windows môže na cestách automaticky prepnúť z Wi-Fi pripojenia na mobilné širokopásmové pripojenie, aby ste nestratili spojenie. Zostanete tak pripojení, aj keď sa napríklad presúvate z jedného miesta na druhé. Môžete sa tiež automaticky prepnúť z mobilného širokopásmového pripojenia na Wi-Fi pripojenie vždy, keď je dostupné, aby ste nemuseli toľko platiť za pripojenie.

Tip

Ak používate pripojenie účtované podľa objemu údajov, aplikácie a aktualizácie z predajne Windows Obchod sa nesťahujú automaticky. Windows vás o tom vždy informuje, aby ste mohli sledovať svoje využívanie údajov (a svoje náklady).

Režim Lietadlo

Ak sa nachádzate na palube lietadla, pri vzlietaní a pristávaní musíte vypnúť všetky elektronické zariadenia. Keď ste však bezpečne vo vzduchu, môžete prepnúť svoj počítač do režimu Lietadlo a potom ho využiť na sledovanie predtým stiahnutých filmov, na hranie hier alebo na prípravu prezentácie. Režim Lietadlo eliminuje všetky prenosy signálu z počítača, ktorý tak pracuje v súlade s predpismi pre leteckú dopravu.

Používanie režimu Lietadlo

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Kliknite na ikonu siete Ikona siete
 3. Zapnite Režim Lietadlo, keď ste na palube lietadla, a po pristátí v cieli svojej cesty ho vypnite.

Ak chcete získať ďalšie informácie o režime Lietadlo, pozrite si tému Čo je režim Lietadlo?

Zapnutý režim Lietadlo

Ochrana osobných údajov vo verejných sieťach

Ak ste mimo domova a používate verejnú sieť, ako napríklad v kaviarni alebo na letisku, musíte prijať určité opatrenia na zachovanie bezpečnosti svojho počítača a svojich údajov.

Pri prvom pripojení k určitej verejnej sieti sa zobrazí otázka, či chcete vyhľadať zariadenia a obsah v tejto sieti. Odpovedzte na túto otázku záporne, aby sa váš počítač nezobrazoval ostatným počas jeho pripojenia k tejto sieti. Ak omylom odpoviete kladne, nič nie je stratené. Tu je postup, ako môžete toto nastavenie zmeniť.

Zachovanie bezpečnosti údajov vo verejnej sieti

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť, ťuknite alebo kliknite na položku Pripojenia a potom ťuknite alebo kliknite na názov siete.

 3. Vypnite nastavenie Vyhľadanie zariadení a obsahu. Takto budete môcť stále prejsť online, ale ostatní používatelia tejto verejnej siete nebudú môcť získať prístup k vašim údajom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?