Práca s počítačom

Kurz pre Windows: strana 5 z 11

Ovládanie dotykmi, myšou a klávesnicou

Nech už používate počítač s dotykovou obrazovkou alebo počítač s myšou a klávesnicou, znalosti o základných akciách v systémoch Windows 8.1Windows RT 8.1 vám môžu výrazne pomôcť rýchlejšie a účinnejšie pracovať s počítačom. Na rýchle vykonanie úloh, prechod z aplikácie do aplikácie a používanie počítača vám stačí niekoľko ťuknutí, kliknutí alebo úderov na klávesy.

Skôr než si prečítate ďalšie podrobnosti, je dôležité oboznámiť sa s pracovnou plochou, domovskou obrazovkou a zobrazením Aplikácie. Je pravdepodobné, že tieto súčasti budete používať pri práci, používaní aplikácií, kontakte s priateľmi, surfovaní po webe a pri mnohých ďalších činnostiach v počítači.

Pracovná plocha

Pracovná plocha, ako ju poznáte, je stále na svojom mieste. Môžete si ju prispôsobiť pomocou rôznych pozadí, farieb a motívov a pripnutím svojich obľúbených aplikácií na panel úloh.

Ak chcete prejsť na pracovnú plochu, ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Pracovná plocha na domovskej obrazovke alebo stlačte kláves s logom Windows Kláves s logom Windows a kláves D na klávesnici.

Ak sa dlaždica pracovnej plochy nenachádza na domovskej obrazovke, môžete ju pripnúť podľa týchto krokov:

  1. Potiahnutím prstom od stredu domovskej obrazovky nahor prejdite do zobrazenia Aplikácie. (Ak používate myš, kliknite na šípku Šípka nadol vedľa ľavého dolného rohu obrazovky.)
  2. Stlačte a podržte, prípadne pravým tlačidlom kliknite na položku Pracovná plocha a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku. (Ak neviete nájsť dlaždicu Pracovná plocha, začnite zadávať hodnotu Pracovná plocha.)

Pracovná plocha

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je miesto, kde môžete zobraziť a rýchlo získať prístup k svojim obľúbeným aplikáciám, ľuďom, webovým lokalitám, priečinkom a ďalším položkám, ktoré sú pre vás dôležité.

Ak chcete prejsť na domovskú obrazovku, potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Štart. Ak používate myš, na domovskú obrazovku najrýchlejšie prejdete tak, že ukazovateľom myši prejdete úplne do ľavého dolného rohu obrazovky a kliknete na tlačidlo Štart.

Ďalšie informácie o domovskej obrazovke nájdete v téme Všetko o domovskej obrazovke.

Domovská obrazovka

Zobrazenie Aplikácie

Zobrazenie Aplikácie je miesto, kde sa zobrazujú všetky aplikácie, ktoré máte nainštalované v počítači. Zobrazenie Aplikácie vám umožňuje otvárať aplikácie, pripnúť ich na domovskú obrazovku alebo pripnúť ich na panel úloh pracovnej plochy.

Ak chcete prejsť do zobrazenia Aplikácie, potiahnite prstom nahor od stredu domovskej obrazovky alebo kliknite na šípku Šípka nadol blízko ľavého dolného rohu domovskej obrazovky.
Zobrazenie Aplikácie

Dotykové ovládanie

Vykonávanie bežných akcií pomocou dotykov

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, ako vykonať niektoré bežné akcie v počítači pomocou dotykov. Úplný zoznam gest dotykového ovládania nájdete v téme Dotyky: potiahnutia prstom, ťuknutia a omnoho viac.

Mnohé z týchto akcií majú aj zodpovedajúce klávesové skratky. Ak chcete zobraziť úplný zoznam klávesových skratiek, pozrite si tému Klávesové skratky.

Akcia Postup Klávesová skratka
Akcia

Otvorenie kľúčových tlačidiel

Postup

Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky.

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + C
Akcia

Zobrazenie príkazov pre aplikáciu

Postup

Potiahnite prstom od horného alebo dolného okraja obrazovky.

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Z
Akcia

Prechod do poslednej používanej aplikácie

Postup

Potiahnite prstom od ľavého okraja obrazovky.

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Tab
Akcia

Zobrazenie zoznamu nedávno používaných aplikácií

Postup

Potiahnite prstom od ľavého okraja, nechajte ho priložený na obrazovke a potiahnite ním späť k okraju.

Klávesová skratka
Stlačte a podržte kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Tab
Akcia

Zatvorenie aplikácie

Postup

Presuňte aplikáciu z horného okraja obrazovky do dolnej časti obrazovky.

Klávesová skratka

Alt + F4

Akcia

Priblíženie

Postup

Dotknite sa obrazovky dvomi alebo viacerými prstami a potom prsty posuňte smerom k sebe (stiahnutie), ak chcete vykonať vzdialenie, alebo od seba (roztiahnutie), ak chcete vykonať priblíženie.

Klávesová skratka

Ctrl + plus (+) alebo Ctrl + mínus (–)

Akcia

Výber položky

Postup

Potiahnite prstom nadol po položke alebo cez položku, prípadne ju stlačte a podržte stlačenú.

Klávesová skratka

Ovládanie systému pomocou myši

Vykonávanie bežných akcií pomocou myši

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, ako vykonať niektoré bežné akcie v počítači pomocou myši. Ďalšie informácie o gestách myši nájdete v téme Myš a klávesnica: čo je nové.

Mnohé z týchto akcií majú aj zodpovedajúce klávesové skratky. Ak chcete zobraziť úplný zoznam klávesových skratiek, pozrite si tému Klávesové skratky.

Akcia Postup Klávesová skratka
Akcia

Otvorenie kľúčových tlačidiel

Postup

Prejdite ukazovateľom myši úplne do pravého horného rohu alebo pravého dolného rohu obrazovky. Po zobrazení kľúčových tlačidiel sa posuňte nahor alebo nadol pozdĺž okraja a kliknite na požadované kľúčové tlačidlo.

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + C
Akcia

Zobrazenie príkazov pre aplikáciu

Postup

Kliknite pravým tlačidlom myši v aplikácii.

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Z
Akcia

Prechod do poslednej používanej aplikácie

Postup

Prejdite ukazovateľom myši úplne do ľavého horného rohu obrazovky a kliknite.

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Tab
Akcia

Zobrazenie zoznamu nedávno používaných aplikácií

Postup

Prejdite ukazovateľom myši do ľavého horného rohu a potom ho posuňte nadol pozdĺž okraja.

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Tab
Akcia

Zatvorenie aplikácie

Postup
Prejdite ukazovateľom myši do hornej časti obrazovky a potom kliknite na tlačidlo ZavrieťIkona Zavrieť.
Klávesová skratka

Alt + F4

Akcia

Priblíženie

Postup

Podržte stlačený kláves Ctrl a otáčajte koliesko myši.

Klávesová skratka

Ctrl + plus (+) alebo Ctrl + mínus (–)

Akcia

Zobrazenie panela úloh

Postup

Presuňte ukazovateľ myši pod dolný okraj obrazovky.

Klávesová skratka
Súčasným stlačením klávesu s logom Windows Kláves s logom Windows a klávesu T vyberiete prvú aplikáciu na paneli úloh.
Tip

Pracovnú plochu môžete používať súčasne s akoukoľvek inou aplikáciou, ale aplikácie na pracovnej ploche vždy zdieľajú rovnaké okno.

Používanie aplikácií vedľa seba

V závislosti od rozlíšenia obrazovky môžete na obrazovke zobrazovať až štyri aplikácie naraz. Môžete si plánovať stretnutia v kalendári a zároveň odpovedať na e-maily, prípadne si môžete nahrávať prednášku na vyučovaní pomocou nástroja Záznam zvuku a zároveň si zapisovať poznámky na pracovnú plochu.

Používanie dvoch aplikácií vedľa seba

  1. Otvorte aplikáciu, ktorú chcete používať.

  2. Potiahnite prstom od horného okraja obrazovky, kým sa nezobrazí otvorená plocha za aplikáciou, a potom presuňte aplikáciu doľava alebo doprava.
    (Ak používate myš, ukážte na ľavý horný roh obrazovky a kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie v záhlaví. Vyberte možnosť Rozdeliť vľavo alebo možnosť Rozdeliť vpravo. )

  3. Vráťte sa na domovskú obrazovku a otvorte druhú aplikáciu. Zobrazí sa vedľa prvej aplikácie.

  4. Ak chcete zmeniť veľkosť aplikácií, posúvajte rozdeľovač medzi aplikáciami.

Otvorenie tretej aplikácie

Ak sa vrátite na domovskú obrazovku a otvoríte tretiu aplikáciu, zobrazí sa nad oboma aplikáciami, ktoré ste otvorili predtým. Ak chcete nahradiť niektorú z predtým otvorených aplikácií, môžete ťuknúť alebo kliknúť na ľavú alebo pravú stranu tretej aplikácie.

Ak chcete používať všetky tri aplikácie na tej istej obrazovke, presúvajte tretiu aplikáciu, kým sa vedľa niektorej aplikácie alebo medzi týmito aplikáciami nezobrazí otvorený priestor. Ak sa žiadny otvorený priestor nezobrazí, obrazovka dokáže zobraziť iba dve aplikácie naraz.

Potrebujete ďalšiu pomoc?