Začíname so službou OneDrive

Kurz pre Windows: strana 11 z 11

Jedno miesto na všetko vo vašom živote

V systémoch Windows 8.1Windows RT 8.1 môžete svoje súbory jednoducho ukladať v službe OneDrive a môžete sa k nim jednoducho dostať z ktoréhokoľvek zariadenia, napríklad z počítača, tabletu alebo telefónu.

OneDrive je bezplatný ukladací priestor online, ktorý sa poskytuje spolu s kontom Microsoft. Je to niečo ako dodatočný pevný disk, ktorý je k dispozícii z ktoréhokoľvek zo zariadení, ktoré používate. Nemusíte si viac posielať súbory e-mailom ani nosiť so sebou (a prípadne stratiť) USB kľúč. K svojim súborom sa dostanete pomocou služby OneDrive bez ohľadu na to, či pracujete na prezentácii v prenosnom počítači, prezeráte si fotografie z poslednej rodinnej dovolenky na novom tablete alebo si kontrolujete nákupný zoznam v telefóne.

Začať s používaním služby OneDrive je jednoduché. Súbory uložené v počítači môžete do služby OneDrive pridať skopírovaním alebo presunutím z počítača. Pri ukladaní nových súborov sa môžete rozhodnúť, že ich uložíte v službe OneDrive. Takto sa k nim dostanete z ktoréhokoľvek zariadenia a môžete ich zdieľať s ostatnými. Ak je počítač vybavený vstavanou kamerou, kópie fotografií z kamery môžete automaticky ukladať v službe OneDrive, aby ste vždy mali k dispozícii zálohu.

Pridávanie súborov do služby OneDrive

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako ukladať existujúce súbory v službe OneDrive. Najprv sa rozhodnite, či chcete zachovať pôvodné súbory v počítači a ich kópie uložiť v službe OneDrive alebo či ich chcete vystrihnúť a presunúť z počítača do služby OneDrive.

Kopírovanie súborov do služby OneDrive pomocou aplikácie OneDrive

1. krok

Na domovskej obrazovke ťuknutím alebo kliknutím na položku OneDrive otvorte aplikáciu OneDrive.

Otvorenie aplikácie OneDrive

2. krok

Ťukaním alebo klikaním na priečinky vyhľadajte umiestnenie v službe OneDrive, kam chcete pridať súbory.

Otvorenie umiestnenia v službe OneDrive

3. krok

Potiahnutím prstom od horného alebo dolného okraja obrazovky alebo kliknutím pravým tlačidlom otvorte príkazy aplikácie. Potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať súbory.

Pridávanie súborov

4. krok

Vyhľadajte súbory, ktoré chcete nahrať. Ťuknutím alebo kliknutím ich vyberte a potom ťuknite alebo kliknite na položku Kopírovať do služby OneDrive.

Kopírovanie súborov

Premiestnenie súborov do služby OneDrive pomocou aplikácie OneDrive

Keď presuniete súbory, odstránite ich z počítača a pridáte do služby OneDrive.

 1. Ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa položky OneDrive a vyberte položku Tento počítač.

 2. Vyhľadajte súbory, ktoré chcete presunúť. Potiahnutím prstom nadol alebo kliknutím pravým tlačidlom ich vyberte.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vystrihnúť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa položky Tento počítač a výberom položky OneDrive prejdite do priečinka v aplikácii OneDrive.

 5. Potiahnutím prstom od horného alebo dolného okraja obrazovky alebo kliknutím pravým tlačidlom otvorte príkazy aplikácie. Potom ťuknite alebo kliknite na položku Prilepiť.

Presúvanie súborov do služby OneDrive pomocou Prieskumníka

Keď presuniete súbory, odstránite ich z počítača a pridáte do služby OneDrive. Presuňte súbory zo zoznamu súborov na pravej table do priečinka OneDrive na ľavej table.

Presunutie súborov do priečinka OneDrive v Prieskumníkovi

Uloženie súborov v službe OneDrive z aplikácie

Súbory z aplikácií môžete ukladať priamo v službe OneDrive. Položky môžete ukladať do služby OneDrive alebo na iné miesta vrátane vášho počítača. Ťuknutím alebo kliknutím na šípku v ľavom hornom rohu zmeňte umiestnenie na OneDrive (ak ešte nie je vybraté).

Výber priečinka OneDrive

Potom vyberte priečinok v službe OneDrive, kam chcete súbor uložiť. Zadajte názov súboru a ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť.

Ukladanie súborov v službe OneDrive z aplikácie pracovnej plochy

Súbory môžete ukladať priamo v službe OneDrive aj v prípade, ak používate aplikáciu pracovnej plochy, napríklad Microsoft Office Word alebo Paint. Kliknite na položku Uložiť v aplikácii, ktorú práve používate, a potom ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive na ľavej table.

Výber priečinka OneDrive

Vyberte priečinok v službe OneDrive, kam chcete súbor uložiť. Zadajte názov súboru a ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť.

Automatické ukladanie v službe OneDrive

Vo väčšine počítačov je služba OneDrive odporúčaným umiestnením, ktoré sa zobrazí pri ukladaní súborov balíka Microsoft Office (ako sú dokumenty programu Word alebo hárky programu Excel), súborov PDF a ďalších dokumentov. Ak je počítač vybavený vstavanou kamerou, kópie zhotovených fotografií môžete automaticky ukladať priamo v službe OneDrive, aby ste vždy mali k dispozícii zálohu. Ak sa chcete presvedčiť, či je počítač nastavený na automatické ukladanie, skontrolujte nastavenia služby OneDrive.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. V prípade dokumentov ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive a potom zapnite položku Dokumenty predvolene ukladať v službe OneDrive.

 3. V prípade fotografií ťuknite alebo kliknite na položku Z fotoaparátu a vyberte položku Fotografie sa odovzdávajú v dobrej kvalite. Ak chcete ukladať kópie s vyšším rozlíšením, vyberte položku Fotografie sa odovzdávajú v najlepšej kvalite.

Ďalšie informácie o zabezpečení súborov v službe OneDrive nájdete v téme The security of your files in OneDrive.

Tip

V službe OneDrive získate bezplatný ukladací priestor, ale v prípade potreby si môžete kúpiť viac priestoru. Otvorte nastavenia počítača, ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive a potom na položku Kúpiť viac ukladacieho priestoru.

Prístup k súborom z ľubovoľného miesta

Ak máte súbory uložené v službe OneDrive, môžete sa k nim dostať z ktoréhokoľvek zariadenia, a to aj v prípade, že sa vášmu počítaču niečo stane. Môžete prejsť na webovú lokalitu služby OneDrive alebo môžete použiť niektorú z mobilných aplikácií pre Android, iOS alebo Windows Phone.

Webová lokalita OneDrive

Prístup k súborom v režime offline

V systémoch Windows 8.1Windows RT 8.1 môžete prehľadávať všetky súbory uložené v službe OneDrive, aj keď nie ste pripojení na internet. Ak nemáte pripojenie na internet a súbory chcete aj otvárať a upravovať, musíte ich sprístupniť v režime offline. Súbory sprístupníte v režime offline pomocou aplikácie OneDrive alebo Prieskumníka.

Sprístupnenie súborov v režime offline pomocou aplikácie OneDrive

Potiahnutím prstom nadol alebo kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte príslušný súbor alebo priečinok. Potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť na offline. Ak sa obávate, že používate príliš veľa miesta v počítači, v režime offline sprístupnite menej súborov. Ak existujú súbory, ktoré už v režime offline nepotrebujete používať, zmeňte ich späť na súbory prístupné iba v režime online.

Ak vás miesto v počítači netrápi, môžete v režime offline sprístupniť celý obsah priečinka OneDrive:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a zapnite možnosť Pristupovať ku všetkým súborom offline.

Sprístupnenie súborov v režime offline pomocou Prieskumníka

Stlačte a podržte súbor alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Sprístupniť offline. Ak chcete v režime offline sprístupniť celý priečinok OneDrive, stlačte a podržte alebo pravým tlačidlom myši kliknite na položku OneDrive na ľavej table. Potom vyberte položku Sprístupniť offline.

Zdieľanie súborov

Zdieľanie súborov pomocou služby OneDrive je oveľa jednoduchšie ako nastavenie zdieľania súborov v domácej sieti. Je tiež oveľa usporiadanejšie a efektívnejšie ako posielanie súborov elektronickou poštou alebo ich prenášanie na USB kľúči.

Zdieľanie súborov a priečinkov pomocou aplikácie OneDrive

 1. Vyberte súbory alebo priečinky tak, že cez ne potiahnete prstom nadol alebo na ne kliknete pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľať.

 3. Ak chcete zdieľať s konkrétnymi jednotlivcami alebo skupinami, vyberte možnosť Pozvať ľudí. Ak chcete zdieľať s veľkým počtom ľudí, ktorých možno ani nepoznáte osobne, vyberte možnosť Získať prepojenie. Ďalšie informácie o zdieľaní nájdete v téme Ako môžem zdieľať súbory a priečinky v službe OneDrive?

Potrebujete ďalšiu pomoc?


Kontaktovanie podpory