Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player

Windows Media Player môžete použiť na prehrávanie digitálnych mediálnych súborov, usporiadanie svojej kolekcie digitálnych médií, napaľovanie (vytváranie) CD s obľúbenou hudbou, kopírovanie a konvertovanie hudby z CD a synchronizáciu mediálnych súborov s prenosným zariadením.

Otvorenie prehrávača Windows Media Player

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Windows Media Player a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Player.

Tri spôsoby prehrávania

  • Knižnica prehrávača. Pomocou knižnice prehrávača môžete zobraziť a usporiadať svoju kolekciu digitálnych médií. Na ľavej strane môžete vybrať kategóriu, napríklad Hudba, Obrázky alebo Videá, a zobraziť ju na table s podrobnosťami. Ak chcete napríklad zobraziť všetku hudbu usporiadanú podľa žánru, dvakrát ťuknite alebo kliknite na položku Hudba a potom ťuknite alebo kliknite na položku Žáner. Položky z tably s podrobnosťami môžete presunúť na tablu so zoznamom na pravej strane, kde môžete vytvárať zoznamy skladieb, napaľovať CD alebo DVD disky alebo vykonať synchronizáciu so zariadeniami, napríklad prenosnými hudobnými prehrávačmi. Pri prechádzaní medzi zobrazeniami v knižnici prehrávača môžete na ich opätovné zobrazenie používať tlačidlá Dopredu a Dozadu v ľavom hornom rohu prehrávača.

  • Režim prehráva sa. V režime Prehráva sa si môžete pozrieť DVD disky a videá alebo zobraziť informácie o aktuálne prehrávanej hudbe. K dispozícii je možnosť zobraziť iba aktuálne prehrávanú položku, ale môžete tiež prejsť prstom alebo kliknúť pravým tlačidlom na prehrávač a potom kliknúť na položku Zobraziť zoznam, čím sa zobrazia dostupné položky.

  • Z panela úloh. Prehrávač sa dá používať aj minimalizovaný. Pomocou ovládacích prvkov v miniatúrnej ukážke môžete prehrať alebo pozastaviť aktuálnu položku alebo prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu položku. Miniatúrna ukážka sa zobrazí, keď stlačíte a podržíte ikonu programu Windows Media Player na paneli úloh alebo na ňu ukážete.

Medzi knižnicou prehrávača a režimom Prehráva môžete prepínať ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Prepnúť do zoznamu Prehráva sa v pravom dolnom rohu prehrávača. Ak sa chcete vrátiť do knižnice prehrávača, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.

Kopírovanie a konvertovanie diskov CD na vytvorenie digitálnych hudobných súborov

Pomocou jednotky CD môžete skopírovať obsah diskov CD a uložiť ho v počítači ako digitálne súbory, ktoré pridáte do knižnice prehrávača. Tento proces sa označuje ako kopírovanie a konvertovanie. Ďalšie informácie nájdete v téme Konvertovanie a napaľovanie diskov CD.

Používanie kariet na vykonávanie kľúčových úloh

Karty v pravej hornej časti prehrávača slúžia na otvorenie tably so zoznamom v knižnici prehrávača a umožňujú vám vytvárať zoznamy obľúbených skladieb, napaľovať vlastné zoznamy skladieb na CD alebo synchronizovať zoznamy skladieb s prenosným prehrávačom médií.

Začnete ťuknutím alebo kliknutím na niektorú kartu:

  • Prehrať. Tento zoznam zobrazuje aktuálne prehrávanú položku a položky, ktoré ste vybrali na prehratie v knižnici prehrávača. Ak ste si napríklad vybrali na prehranie určitý album, na karte Prehrať sa zobrazí celý album. Kartu Prehrať môžete použiť na vytvorenie a uloženie vlastných zoznamov skladieb.

  • Napáliť. Do tohto zoznamu môžete presunúť položky z tably s podrobnosťami a napáliť hudobné CD a údajové CD a DVD disky. Ďalšie informácie nájdete v téme Konvertovanie a napaľovanie diskov CD

  • Synchronizácia. Pomocou prehrávača možno synchronizovať hudbu, video a obrázky s množstvom prenosných zariadení vrátane prenosných prehrávačov médií, pamäťových kariet a niektorých telefónov. Pripojte podporované zariadenie k počítaču a prehrávač preň vyberie najvhodnejší spôsob synchronizácie (automaticky alebo manuálne). Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie zariadenia na synchronizáciu v prehrávači Windows Media Player.

Potrebujete ďalšiu pomoc?