Nákup aplikácií pre deti

Ak vaše dieťa používa vlastné konto Microsoft na prihlásenie do Windowsu, pravdepodobne nemá k svojmu kontu priradený spôsob úhrady, aby si mohlo kupovať aplikácie vo Windows Obchode. Prihlásením do Windows Obchodu so svojím kontom môžete aplikácie dieťaťu kúpiť vy, prípadne mu môžete nainštalovať aplikácie, ktoré už vlastníte.

Môžete tiež kúpiť darčekový poukaz do Windows Obchodu, ktorý si vaše dieťa môže uplatniť vo Windows Obchode s použitím vlastného konta. Ďalšie informácie o darčekových poukazoch do Windows Obchodu nájdete na webovej lokalite konta Microsoft.

Poznámka

 • Dostupnosť darčekových poukazov sa líši v závislosti od predajcu a od krajiny alebo oblasti.

Nákup aplikácie pre dieťa s použitím vášho konta

 1. Nechajte dieťa prihlásiť sa do Windowsu pomocou svojho konta Microsoft.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje konto.

 4. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Odhlásiť sa odhláste dieťa z Windows Obchodu.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Prihlásiť sa a prihláste sa do Windows Obchodu so svojím vlastným kontom Microsoft.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Domov.

 7. Vyhľadajte aplikácie, ktoré chcete kúpiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Kúpiť.

 8. Po nákupe aplikácií pre dieťa prejdite späť na položku Moje konto a odhláste sa z Windows Obchodu, aby ste mali istotu, že vaše dieťa nebude mať možnosť nákupu aplikácií pomocou vášho konta.

Inštalácia aplikácie, ktorú už vlastníte

 1. Nechajte dieťa prihlásiť sa do Windowsu pomocou svojho konta Microsoft.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje konto.

 4. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Odhlásiť sa odhláste dieťa z Windows Obchodu.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Prihlásiť sa a prihláste sa do Windows Obchodu so svojím vlastným kontom Microsoft.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje aplikácie.

 7. Potiahnite prstom nadol na aplikácie, ktoré chcete nainštalovať, a potom ťuknite na tlačidlo Inštalovať. (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši na aplikácie, ktoré chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo Inštalovať.)

 8. Po inštalácii aplikácií pre dieťa prejdite späť na položku Moje konto a odhláste sa z Windows Obchodu, aby ste mali istotu, že vaše dieťa nebude mať možnosť nákupu aplikácií pomocou vášho konta.

Poznámky

 • Niektoré aplikácie vyžadujú prihlásenie s tým istým kontom Microsoft, ktoré bolo použité pri ich inštalácii.

 • Ďalšie informácie o používaní služby Bezpečnosť rodiny nájdete v téme Použitie konta Microsoft na inštaláciu aplikácií do viacerých PC.

 • Ďalšie informácie o inštalácii aplikácií do iných počítačov nájdete v téme Use Family Safety with the Windows Store.

 • Ak sa položka Konto nezobrazuje, v počítači ešte nemáte najnovšiu aktualizáciu Obchodu. V takom prípade potiahnite prstom z horného okraja obrazovky nadol (ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši) a ťuknite alebo kliknite na položky Vaše konto alebo Vaše aplikácie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?