Ako nájsť a odstrániť vírus?

Rýchlym spôsobom zistenia prítomnosti vírusu v počítači je použitie programu Windows Defender. Táto antimalvérová ochrana je súčasťou systému Windows a pomáha identifikovať a odstraňovať vírusy, spyware a ďalší škodlivý softvér.

Poznámky

 • Ak používate systém Windows RT, program Windows Defender je stále zapnutý a nedá sa vypnúť.

 • Ak používate systém Windows 8, v prípade potreby môžete použiť aj program na kontrolu alebo antimalvérový softvér od inej spoločnosti. Z dôvodu bezproblémového používania počítača by ste mali nainštalovať a používať vždy iba jednu antimalvérovú aplikáciu súčasne.

Kontrola počítača pomocou programu Windows Defender

 1. Ak chcete spustiť program Windows Defender, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Defender, ťuknite alebo kliknite na položku Aplikácie a potom na položku Windows Defender.

 2. V časti Možnosti kontroly vyberte typ kontroly, ktorý chcete spustiť:

  • Rýchla kontrola skontroluje len oblasti počítača, ktoré môže škodlivý softvér najpravdepodobnejšie napadnúť, ako aj všetky aktuálne spustené aplikácie.

  • Úplná kontrola skontroluje všetky súbory na pevnom disku. V závislosti od počítača môže kontrola trvať hodinu alebo viac.

  • Vlastná kontrola skontroluje len súbory a umiestnenia podľa vášho výberu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Skontrolovať teraz.

Manuálne odstránenie vírusu

Niekedy sa vírus musí odstrániť manuálne. Môže to byť technický proces, ktorý by ste mali vykonávať len vtedy, ak máte skúsenosti s databázou Registry systému Windows a viete, ako zobrazovať a odstraňovať systémové a programové súbory v systéme Windows.

Najskôr spustite antimalvérovú aplikáciu, aby ste mohli určiť vírus podľa názvu. Ak nemáte antimalvérovú aplikáciu alebo ak aplikácia nezistila vírus, môžete ho identifikovať na základe popisu jeho správania. Zapíšte si slová hlásení zobrazovaných vírusom. Ak ste vírus prijali v e-maile, zapíšte si text v riadku predmetu alebo názov súboru priloženého k správe. Na webových lokalitách poskytovateľov antivírusových programov potom vyhľadajte odkazy na to, čo ste si zapísali, a pokúste sa vyhľadať názov vírusu a pokyny na jeho odstránenie.

Obnovenie a prevencia

Po odstránení vírusu bude možno potrebné preinštalovať určitý softvér alebo obnoviť stratené informácie. Pomocou pravidelného zálohovania súborov predídete strate údajov v prípade, že sa v počítači opäť vyskytne vírus. Ak ste doteraz zálohovanie údajov nepoužívali, je načase začať. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnova súborov alebo priečinkov pomocou Histórie súborov.

Ak chcete počítač chrániť pre vírusmi, pozrite si tému Ako ochrániť počítač pred vírusmi?