Ako ochrániť počítač pred vírusmi?

Na ochranu počítača pred vírusmi a ďalšími hrozbami môžete podniknúť mnoho preventívnych krokov.

 • Použite Windows Defender. Windows Defender je bezplatný antimalvérový softvér, ktorý umožňuje chrániť počítač pred vírusmi a ďalším malvérom (škodlivým softvérom). Vyhľadáva vírusy, spyware a ďalší malvér, ktoré sa snažia napadnúť e-maily, operačný systém alebo súbory.

 • Neotvárajte e-mailové správy od neznámych odosielateľov ani e-mailové prílohy, ktoré nepoznáte. Množstvo vírusov býva pripojených k e-mailovým správam a šíri sa hneď po otvorení prílohy. Ak prílohu neočakávate, radšej žiadne prílohy neotvárajte.

 • V internetovom prehľadávači používajte funkciu blokovania automaticky otváraných okien. Automaticky otváraná okná sú malé okná prehľadávača, ktoré sa zobrazujú v hornej časti prezeranej webovej lokality. Aj napriek tomu, že väčšinu z nich vytvárajú inzerenti, môžu obsahovať aj škodlivý alebo nebezpečný kód. Pomocou blokovania automaticky otváraných okien je možné predísť zobrazovaniu niektorých alebo všetkých takýchto okien.

  Blokovanie automaticky otváraných okien je vo Windows Internet Exploreri predvolene zapnuté. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavenia zabezpečenia a ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer.

 • Ak používate Internet Explorer, skontrolujte, či máte zapnutý filter SmartScreen. Filter SmartScreen v Internet Exploreri pomáha chrániť pred malvérovými útokmi a útokmi s cieľom neoprávneného získavania údajov prostredníctvom upozornení v prípade, ak bola webová lokalita alebo lokalita preberania označená za nebezpečnú. Ďalšie informácie nájdete v téme Filter SmartScreen: najčastejšie otázky.

 • Venujte pozornosť oznámeniam filtra Windows SmartScreen. Pri spúšťaní neznámych programov prevzatých z internetu buďte opatrní. Neznáme aplikácie majú väčší predpoklad byť nebezpečné. Keď prevezmete a spustíte aplikáciu z internetu, filter SmartScreen použije informácie o reputácii aplikácie a zobrazí upozornenie, ak aplikácia nie je známa a mohla by byť škodlivá.

 • Windows neustále aktualizujte. Spoločnosť Microsoft pravidelne vydáva osobitné aktualizácie zabezpečenia, ktoré pomáhajú chrániť počítač. Tieto aktualizácie pomáhajú pri ochrane pred vírusmi a inými malvérovými útokmi odstránením možných chýb zabezpečenia. Windows Update zaisťuje, že Windows preberá a inštaluje tieto aktualizácie automaticky. Ďalšie informácie nájdete v téme Automatické aktualizácie systému Windows: najčastejšie otázky.

 • Použite nastavenia prehľadávača na ochranu osobných údajov. Informácie o tom, ako môžu webové lokality použiť vaše osobné informácie, sú dôležité na zabránenie zobrazovaniu cielených reklám, podvodov a krádeži identity.

  Ak používate Internet Explorer, môžete kedykoľvek upraviť svoje nastavenia ochrany osobných údajov alebo obnoviť predvolené nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavenia zabezpečenia a ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer.

 • Skontrolujte, či máte zapnutú kontrolu používateľských kont (UAC). Pri zmenách v počítači, ktoré vyžadujú povolenie na úrovni správcu, služba UAC zobrazí oznámenie a umožní vám zmenu schváliť. Vďaka kontrole používateľských kont je možné predísť neželaným zmenám spôsobeným vírusmi. Ak chcete otvoriť kontrolu používateľských kont, potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Vyhľadať. (Ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie.) Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz uac a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie kontroly používateľských kont.

 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť internetu a históriu prehľadávania. Väčšina prehľadávačov ukladá informácie o navštívených webových lokalitách a zadávané informácie, napríklad vaše meno a adresu. Uloženie týchto podrobností v počítači môže byť užitočné, no niekedy môže byť potrebné časť týchto informácií (alebo všetky) odstrániť, napríklad ak používate verejný počítač a nechcete v ňom nechať osobné informácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie histórie prehľadávania.

Potrebujete ďalšiu pomoc?