Ako ochrániť počítač pred vírusmi?

Na ochranu počítača pred vírusmi a ďalšími hrozbami môžete podniknúť mnoho preventívnych krokov.

 • Použite antimalvérovú aplikáciu. Inštaláciou antimalvérovej aplikácie a jej aktualizovaním môžete chrániť počítač pred vírusmi a ďalším malvérom (škodlivým softvérom). Antimalvérové aplikácie vyhľadávajú vírusy, spyware a ďalší malvér, ktoré sa snažia napadnúť e-maily, operačný systém alebo súbory. Nové hrozby sa objavujú denne, preto pravidelne sledujte aktualizácie na webovej lokalite výrobcu antimalvéru.

  Windows Defender je bezplatný antimalvérový softvér, ktorý je súčasťou Windowsu a ktorý môžete automaticky aktualizovať cez službu Windows Update. Môžete tiež navštíviť zoznam poskytovateľov zabezpečovacieho softvéru pre bežných spotrebiteľov a pohľadať v ňom antivírusové aplikácie, ktoré fungujú vo Windowse.

 • Neotvárajte e-mailové správy od neznámych odosielateľov ani e-mailové prílohy, ktoré nepoznáte. Množstvo vírusov býva pripojených k e-mailovým správam a šíri sa hneď po otvorení prílohy. Ak prílohu neočakávate, radšej žiadne prílohy neotvárajte.

 • V internetovom prehľadávači používajte funkciu blokovania automaticky otváraných okien. Automaticky otváraná okná sú malé okná prehľadávača, ktoré sa zobrazujú v hornej časti prezeranej webovej lokality. Aj napriek tomu, že väčšinu z nich vytvárajú inzerenti, môžu obsahovať aj škodlivý alebo nebezpečný kód. Pomocou blokovania automaticky otváraných okien je možné predísť zobrazovaniu niektorých alebo všetkých takýchto okien.

  Blokovanie automaticky otváraných okien je vo Windows Internet Exploreri predvolene zapnuté. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavenia zabezpečenia a ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer

 • Ak používate Internet Explorer, skontrolujte, či je filter SmartScreen zapnutý. Filter SmartScreen v Internet Exploreri pomáha chrániť pred malvérom a útokmi s neoprávneným získavaním údajov tým, že zobrazuje upozornenia v prípade, ak bola webová lokalita alebo lokalita sťahovania označená za nebezpečnú. Ďalšie informácie nájdete v téme Filter SmartScreen: najčastejšie otázky.

 • Venujte pozornosť oznámeniam filtra Windows SmartScreen. Pri spúšťaní neznámych programov stiahnutých z internetu buďte opatrní. Neznáme aplikácie majú väčší predpoklad byť nebezpečné. Keď stiahnete a spustíte aplikáciu z internetu, filter SmartScreen použije informácie o reputácii aplikácie a zobrazí upozornenie, ak aplikácia nie je známa a mohla by byť škodlivá.

 • Windows neustále aktualizujte. Spoločnosť Microsoft pravidelne vydáva osobitné aktualizácie zabezpečenia, ktoré pomáhajú chrániť počítač. Tieto aktualizácie pomáhajú pri ochrane pred vírusmi a inými malvérovými útokmi odstránením možných chýb zabezpečenia.

  Zapnite službu Windows Update, aby sa aktualizácie do Windowsu prijímali automaticky. Ďalšie informácie nájdete v téme Automatické aktualizácie systému Windows: najčastejšie otázky.

 • Používajte bránu firewall. Windows Firewall alebo iná aplikácia brány firewall upozorní používateľa na podozrivú aktivitu v prípade, ak sa vírus alebo červ pokúsi pripojiť k počítaču. Taktiež dokáže blokovať pokusy vírusov, červov alebo hakerov, ktorí sa pokúšajú do počítača používateľa dostať potenciálne škodlivé aplikácie.

 • Použite nastavenia prehľadávača na ochranu osobných údajov. Niektoré webové lokality sa môžu pokúšať použiť vaše osobné informácie na cielené reklamy, podvody a krádež identity.

  Ak používate Internet Explorer, nastavenia ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek upraviť alebo si môžete obnoviť predvolené nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavenia zabezpečenia a ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer.

 • Skontrolujte, či máte zapnutú kontrolu používateľských kont (UAC). Pri zmenách v počítači, ktoré vyžadujú povolenie na úrovni správcu, služba UAC zobrazí oznámenie a umožní vám zmenu schváliť. Vďaka kontrole používateľských kont je možné predísť neželaným zmenám spôsobeným vírusmi. Ak chcete otvoriť kontrolu používateľských kont, potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Vyhľadať. (Ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie.) Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz uac a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie kontroly používateľských kont.

 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť internetu a históriu prehľadávania. Väčšina prehliadačov ukladá informácie o navštívených webových lokalitách a zadávané informácie, napríklad vaše meno a adresu. Uloženie týchto podrobností v počítači môže byť užitočné, no niekedy môže byť potrebné časť týchto informácií (alebo všetky) odstrániť, napríklad ak používate verejný počítač a nechcete v ňom nechať osobné informácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie histórie prehľadávania.

Potrebujete ďalšiu pomoc?