Nahlásenie aplikácie alebo recenzie spoločnosti Microsoft

Ak zbadáte aplikáciu alebo recenziu s urážlivým obsahom, nadávkami alebo obsahom, o ktorom si myslíte, že porušuje podmienky používania Windows Obchodu, informujte nás.

Poznámka

Nahlásenie aplikácie spoločnosti Microsoft pre porušenie podmienok používania Windows Obchodu

  1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

  2. Vyhľadajte aplikáciu a potom na ňu ťuknite alebo kliknite.

  3. Na stránke s popisom aplikácie sa posuňte na časť Podrobnosti a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nahlásiť túto aplikáciu pre porušenie podmienok používania služby Obchod.

  4. Postupujte podľa pokynov na nahlásenie aplikácie vrátane dôvodu nahlásenia a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odoslať.

Nahlásenie recenzie aplikácie spoločnosti Microsoft pre porušenie podmienok používania Windows Obchodu

  1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

  2. Vyhľadajte aplikáciu a potom na ňu ťuknite alebo kliknite.

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Hodnotenia a recenzie a potom nájdite recenziu, ktorá porušuje podmienky používania Obchodu.

  4. Ťuknite alebo kliknite na položku Nahlásiť túto recenziu a potom vyberte dôvod nahlásenia recenzie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?