Vypnutie počítača a režim spánku alebo dlhodobého spánku

Pozrite si video a zistite, ako vypnúť počítač. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulkyTlačidlo Skryté titulky.)

Počítač môžete vypnúť tromi spôsobmi – môžete ho úplne vypnúť, prepnúť do režimu spánku alebo prepnúť do režimu dlhodobého spánku.

Úplné vypnutie počítača

Ak nebudete PC určitý čas používať, môžete ho vypnúť úplne. Pred vypnutím počítača zavrite všetky otvorené počítačové aplikácie. Zobrazí sa výzva na uloženie práce.

Niektoré PC majú tlačidlo napájania (Tlačidlo napájania) na domovskej obrazovke. Ak má PC tlačidlo napájania, ťuknite alebo kliknite naň a potom ťuknite a kliknite na položku Vypnúť.

Poznámka

 • Tlačidlo napájania sa nezobrazuje na domovskej obrazovke zariadení so systémom Windows RT, na väčšine tabletov, ktoré sa dokážu okamžite zobudiť (používajú funkciu InstantGo), tabletoch s obrazovkami do 8,5 palca alebo v prípade, ak výrobca hardvéru toto tlačidlo vypol.

Ak sa na domovskej obrazovke tlačidlo napájania nezobrazuje, počítač vypnete takto:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Napájanie a potom vyberte možnosť Vypnúť.

Ďalšie spôsoby vypnutia počítača:

Zobraziť všetko

Vypnutie pomocou tlačidla Štart

V systémoch Windows 8.1Windows RT 8.1 možno stolné a prenosné počítače vypnúť aj rýchlejšie.

 1. Presuňte myš do ľavého dolného rohu obrazovky a kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart alebo na klávesnici stlačte kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + X.
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť alebo sa odhlásiť a vyberte možnosť Vypnúť.

  Ponuka so zobrazením možností vypnutia

Poznámka

 • Ak pracujete so stolným počítačom, môžete na vypnutie použiť aj dotyk. Stlačte a podržte tlačidlo Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky, ťuknite na položku Vypnúť alebo sa odhlásiť a potom vyberte možnosť Vypnúť.

Vypnutie počítača pomocou funkcie InstantGo

Funkcia InstantGo umožňuje okamžite zobudiť počítač z režimu spánku s aktuálnymi aplikáciami a údajmi. Vďaka predĺženej výdrži batérie môžete s počítačom pracovať celý deň, takže ak ste si kúpili počítač so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 s funkciou InstantGo, nemusíte ho úplne vypínať takmer nikdy. Ak však chcete, existuje aj rýchlejší spôsob:

 1. Podržte stlačené tlačidlo napájania na počítači (približne na štyri sekundy), kým sa na obrazovke nezobrazí pokyn Potiahnutím vypnite počítač.

 2. Potom potiahnite prstom nadol alebo myšou presuňte obrazovku uzamknutia nadol.

  Ak si to rozmyslíte, potiahnite prstom nahor alebo myšou presuňte obrazovku uzamknutia nahor, čím sa vrátite k poslednej práci v počítači.

Spánok

Režim spánku má veľmi malú spotrebu energie a počítač sa spustí rýchlejšie, vďaka čomu môžete okamžite pokračovať vo svojej práci. Nemusíte sa obávať, že stratíte neuložené súbory z dôvodu vybitia batérie, pretože Windows pred vybitím batérie automaticky uloží všetky súbory a vypne počítač. Režim spánku použite v prípade, že s počítačom nebudete pracovať len chvíľku – napríklad ak si dáte prestávku na kávu.

V prípade mnohých počítačov (najmä laptopov a tabletov) sa počítač prepne do režimu spánku pri zavretí krytu alebo stlačení tlačidla napájania. Ak chcete skontrolovať súčasný stav alebo zmeniť nastavenie, postupujte takto.

Prepnutie počítača do režimu spánku

 1. Ak chcete otvoriť Možnosti napájania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie možnosti napájania a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti napájania.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak používate stolný počítač alebo tablet, ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať akciu pre tlačidlo napájania, v nastavení tlačidla napájania vyberte možnosť Režim spánku a ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť zmeny.

  • Ak používate prenosný počítač, ťuknite alebo kliknite na možnosť Vybrať akciu pre zavretie krytu. Ďalej vedľa položky Po zavretí krytu vyberte akciu, ktorú má notebook vykonať, keď je napájaný z batérie a keď je zapojený do siete, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť zmeny.

 3. Keď chcete počítač uviesť do režimu spánku, zatvorte kryt notebooku alebo stlačte tlačidlo napájania na stolnom počítači alebo tablete.

Režim dlhodobého spánku

Táto možnosť bola navrhnutá pre notebooky a nemusí byť k dispozícii pre všetky počítače (počítače s funkciou InstantGo nemajú možnosť dlhodobého spánku). Režim dlhodobého spánku má nižšiu spotrebu ako režim spánku a po opätovnom zapnutí sa bude počítač v stave ako pred vypnutím (hoci nie tak rýchlo ako v prípade režimu spánku). Režim dlhodobého spánku použite, keď viete, že notebook alebo tablet nebudete používať dlhší čas a nebudete mať možnosť v tom čase nabiť batériu. Najskôr skontrolujte, či táto možnosť je v počítači dostupná, a ak je, zapnite ju.

Prepnutie počítača do režimu dlhodobého spánku

 1. Ak chcete otvoriť Možnosti napájania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie možnosti napájania a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti napájania.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať akciu pre tlačidlo napájania a v časti Nastavenie vypnutia vyberte možnosť Dlhodobý spánok, ak je dostupná.

Teraz sa možnosť dlhodobého spánku nachádza na dvoch miestach:

 • V ponuke Napájanie v kľúčovom tlačidle Nastavenie.

 • V ponuke Vypnúť.

  Ak ju chcete zobraziť, presuňte myš do ľavého dolného rohu obrazovky a kliknite pravým tlačidlom na tlačidlo Štart alebo na klávesnici stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + X.

Poznámka

 • Ak zariadenia pripojené k počítaču (napríklad monitory, tlačiarne a skenery) nefungujú po prebudení z režimu spánku alebo dlhodobého spánku správne, možno budete musieť odpojiť a znova pripojiť zariadenie alebo reštartovať počítač. Taktiež by ste mali skontrolovať, či máte najaktuálnejšie ovládače všetkých zariadení. Ďalšie informácie sa nachádzajú v návode na stiahnutie a inštaláciu ovládačov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?