Ako tlačiť

K dispozícii je niekoľko rôznych spôsobov tlače v závislosti od typu používanej aplikácie. S väčšinou aplikácií možno na tlač použiť kľúčové tlačidlo Zariadenia. Ak používate počítačovú aplikáciu, budete používať možnosti tlače, ktoré sú súčasťou danej aplikácie.

Tlač

 1. Otvorte položku, ktorú chcete tlačiť.

 2. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Zariadenia a potom ťuknite na položku Tlačiť. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nahor, kliknite na položku Zariadenia a potom na položku Tlačiť.)

  Ak sa zobrazí hlásenie Táto aplikácia nedokáže tlačiť, používaná aplikácia nepodporuje tlač.

 3. V zozname vyberte tlačiareň.

  Na table s ukážkou sa zobrazí ukážka tlačeného obsahu spolu s počtom kópií a orientáciou strany.

  Ak neviete nájsť požadovanú tlačiareň, môžete ju pridať. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia tlačiarne.

 4. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, ťuknite alebo kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

  Možnosti v časti Ďalšie nastavenia sa líšia pre každú tlačiareň, ale zvyčajne môžete zmeniť typ papiera, rozloženie strany, orientáciu tlače a ďalšie možnosti výstupu. Zobrazené dostupné možnosti určuje výrobca tlačiarne.

 5. Keď vybraté nastavenia zodpovedajú vašim predstavám, ťuknite alebo kliknite na položku Tlačiť.

Tlač z iných aplikácií pracovnej plochy

Každá aplikácia pracovnej plochy určuje postup tlače z danej aplikácie, takže spôsob tlače sa líši v závislosti od aplikácie. Tu je niekoľko najbežnejších spôsobov tlače z počítačovej aplikácie.

 • Pozrite sa do ponuky Súbor. Možnosť tlače sa veľmi často nachádza v ponuke Súbor aplikácie.

 • Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P. Pravdepodobne sa zobrazí dialógové okno aplikácie na tlač.

 • Vyhľadajte ikonu alebo tlačidlo tlače. Výrobcovia spravidla umiestňujú ikonu alebo tlačidlo tlače niekam na obrazovku. Zvyčajne sa nachádzajú na paneli s nástrojmi, ktorý sa nachádza v hornej alebo dolnej časti aplikácie.

Ak žiaden s týchto spôsobov nefunguje, pozrite si dokumentáciu dodanú s aplikáciou alebo navštívte stránku pomoci a podpory aplikácie, kde nájdete informácie o tom, ako tlačiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?