Importovanie fotografií a videí z fotoaparátu, telefónu alebo DVD disku

Tu je niekoľko spôsobov, ako importovať fotografie a videá z telefónu, fotoaparátu a iného zariadenia alebo disku.

Zobraziť všetko

Importovanie z telefónu, fotoaparátu alebo externej jednotky

 1. Pripojte telefón, fotoaparát, pamäťovú kartu z fotoaparátu alebo externú jednotku k počítaču.

 2. Otvorte aplikáciu Fotografie.

 3. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Importovať.

  Poznámka

  • Importovanie nie je k dispozícii, ak prezeráte jeden obrázok v zobrazení na celú obrazovku.

  • V prípade problémov si prečítajte časť Ak PC nemôže nájsť zariadenie.

 5. Ťuknite alebo kliknite na zariadenie, z ktorého chcete importovať.

 6. Aplikácia automaticky vyhľadá všetky fotografie a videá, ktoré ešte nie sú importované, a vyberie ich. Takisto môžete potiahnuť prstom nadol alebo kliknúť na každú fotografiu a video, ktoré chcete importovať, alebo ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

 7. Ťuknite alebo kliknite na položku Importovať.

Fotografie a videá sa uložia v priečinku Obrázky do podpriečinka s názvom predstavujúcim dátum (napríklad 2013-09-10).

Importovanie z DVD alebo CD

 1. Vložte disk do jednotky.

 2. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Prieskumník.

 4. Na ľavej table kliknite na položku Tento počítač, čím sa rozbalí zoznam priečinkov a zariadení.

 5. Ťuknite alebo kliknite na jednotku s požadovanými fotografiami a videami.

 6. Nájdite fotografie, ktoré chcete importovať, vyberte ich a potom skopírujte do nového priečinka. Ak ich chcete zobraziť v aplikácii Fotografie, skopírujte ich do priečinka Obrázky v PC alebo v službe OneDrive.

Akcia, ktorá sa vykoná pri pripojení fotoaparátu, telefónu, disku alebo iného zariadenia

Na určenie akcie, ktorá sa má vykonať pri pripojení zariadenia k počítaču, môžete použiť funkciu automatického prehrávania. Môžete ju nastaviť napríklad tak, aby sa pri každom pripojení pamäťovej karty otvorila aplikácia Fotografie, v ktorej môžete vybrať fotografie a videá, ktoré sa majú importovať. Je možné, že bude potrebné zapnúť ovládací prvok multimediálneho prenosu zariadenia, aby mohla funkcia automatického prehrávania zariadenie nájsť.

 • Nastavenie základných možností: Otvorte položku Nastavenie PC, ťuknite alebo kliknite na položku PC a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 • Nastavenie rozšírených možností: Otvorte ovládací panel, ťuknite alebo kliknite na položku Hardvér a zvuk a potom ťuknite alebo kliknite na položku Automatické prehrávanie.

Ďalšie informácie nájdete v téme Automatické prehrávanie: najčastejšie otázky.

Automatické nahratie fotografií a videí do PC alebo služby OneDrive

Väčšina zariadení s bezdrôtovým pripojením automaticky odovzdáva fotografie a videá. Tento zoznam poskytuje návrhy na nastavenie automatického odovzdávania, pozrite si však ďalšie informácie na webovej lokalite výrobcu.

 • Windows Phone, iPhone alebo Android: Nainštalujte aplikáciu OneDrive a nastavte ju na odovzdávanie do služby OneDrive.

 • Bezdrôtová pamäťová karta: Prečítajte si pokyny na webovej lokalite výrobcu.

 • Tablety so systémom Windows 8Windows RT: Otvorte položku Nastavenie PC, ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive a potom ťuknite alebo kliknite na položku Súbory. Vyberte, či chcete odovzdať fotografie, videá alebo oboje.

Ak PC nemôže nájsť zariadenie

Existuje mnoho možných dôvodov, prečo počítač nemôže nájsť určité zariadenie. Tu je zoznam možností, ktoré môžete vyskúšať, ak sa zobrazí toto hlásenie.

 • Skúste zariadenie znova pripojiť. Začnite odpojením a opätovným pripojením zariadenia, a potom to skúste znova. Ak ide o telefón alebo fotoaparát, presvedčte sa, či je zapnutý a odomknutý.

 • Použite iný spôsob. Ak aplikácia Fotografie nemôže nájsť zariadenie, otvorte Prieskumníka a skontrolujte, či je uvedené pod položkou Toto PC. Ak tam je, skúste skopírovať alebo premiestniť súbory do nového priečinka.

 • Aktualizujte ovládače a prezrite si fóra. Keďže hardvér sa neustále mení, je možno potrebné aktualizovať ovládače alebo môže ísť o známy problém. Môžete nainštalovať aktualizácie ovládačov od výrobcu alebo použiť predvolené ovládače počítača. Ďalšie informácie o určitom probléme môžete skúsiť vyhľadať aj na fóre systému Windows.

Inštalácia aktualizácií od výrobcu

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Správca zariadení, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenia a v zozname výsledkov ťuknite alebo kliknite na položku Správca zariadení.

 3. Rozbaľte položku Zariadenia na spracovanie obrázkov.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na problematickú kameru a ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizovať softvér ovládača.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Automaticky vyhľadávať aktualizovaný softvér ovládača a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Môže to znamenať nutnosť reštartovať počítač.

Inštalácia predvolených ovládačov počítača

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Správca zariadení, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenia a v zozname výsledkov ťuknite alebo kliknite na položku Správca zariadení.

 3. Rozbaľte položku Zariadenia na spracovanie obrázkov.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na problematickú kameru a ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizovať softvér ovládača.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Chcem vybrať v zozname ovládačov zariadení v mojom počítači.

 7. Vyberte položku Videozariadenie USB, kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Môže to znamenať nutnosť reštartovať počítač.

Skúste nájsť odpovede v komunite spoločnosti Microsoft

Ak vám ponúknuté návrhy nepomôžu problém vyriešiť, na stránke komunity Music, Photos, and Video (Hudba, fotografie a videá) vo fóre systému Windows si pozrite riešenia, ktoré iní ľudia úspešne použili pre svoje konkrétne problémy. Môže to byť užitočné najmä v prípade problémov s hardvérom alebo chybových hlásení.

Potrebujete ďalšiu pomoc?