Zvýšenie výkonu optimalizáciou jednotky

Jedným z najlepších spôsobov zvýšenia výkonu počítača je optimalizácia jednotky. Windows obsahuje funkcie, ktoré pomáhajú optimalizovať rôzne typy jednotiek používané v súčasných počítačoch. Bez ohľadu na to, aký typ jednotky sa v počítači používa, Windows automaticky vyberie optimalizáciu vhodnú pre danú jednotku.

Nástroj Optimalizácia jednotiek (predtým nazývaný Defragmentácia disku) sa podľa predvoleného nastavenia automaticky spúšťa raz za týždeň. Jednotky v počítači však môžete optimalizovať aj manuálne.

Zobraziť všetko

Manuálna optimalizácia jednotiek

 1. Ak chcete otvoriť okno Optimalizácia jednotiek, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz defragmentácia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Defragmentovať a optimalizovať jednotky.

 2. V časti Stav ťuknite alebo kliknite na jednotku, ktorú chcete optimalizovať. (V stĺpci Typ média je uvedené, aký typ jednotky optimalizujete.)

 3. Ak chcete určiť, či je danú jednotku potrebné optimalizovať, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Analyzovať. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  Keď systém Windows dokončí analýzu jednotky, skontrolujte v stĺpci Aktuálny stav, či je jednotku potrebné optimalizovať. Ak je fragmentácia jednotky vyššia než 10 %, mali by ste ju optimalizovať.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Optimalizovať. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  V závislosti od veľkosti jednotky a úrovne potrebnej optimalizácie môže optimalizácia jednotky trvať niekoľko minút, ale aj niekoľko hodín. Počas procesu optimalizácie môžete počítač aj naďalej používať.

Poznámky

 • Ak jednotku používa iný program alebo ak je naformátovaná iným systémom súborov než NTFS, FAT alebo FAT32, nemožno ju optimalizovať.

 • Sieťové jednotky nemožno optimalizovať.

 • Ak sa v nástroji Optimalizácia jednotiek nezobrazuje požadovaná jednotka, môže to byť spôsobené tým, že obsahuje chybu. Najskôr sa pokúste jednotku opraviť a potom sa vráťte do nástroja Optimalizácia jednotiek a skúste to znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Oprava jednotky na konci tohto článku.

Zmena plánu optimalizácie

 1. Ak chcete otvoriť okno Optimalizácia jednotiek, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz defragmentácia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Defragmentovať a optimalizovať jednotky.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenia. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.

  • Ak chcete vypnúť plánovanú optimalizáciu, zrušte začiarknutie políčka Spustiť podľa plánu.

  • Ak chcete zmeniť frekvenciu plánovanej optimalizácie, vedľa položky Frekvencia, ťuknite alebo kliknite na rozbaľovací zoznam a potom ťuknite alebo kliknite na položku denne, týždenne alebo mesačne. Predvolený plán optimalizácie sa spúšťa raz za týždeň v rámci automatickej údržby.

  • Ak chcete vybrať jednotky, ktoré sa majú zahrnúť alebo vylúčiť z plánovanej optimalizácie, vedľa položky Jednotky ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vybrať, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok jednotlivých jednotiek a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Ak nechcete, aby sa do plánovanej optimalizácie pridávali nové jednotky, môžete zrušiť začiarknutie políčka Automaticky optimalizovať nové jednotky. Ak systém Windows nemôže optimalizovať jednotku, nebude ju ponúkať ako možnosť na automatickú údržbu.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Oprava jednotky

 1. Ak chcete otvoriť okno Tento počítač, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie tento počítač a potom ťuknite alebo kliknite na položku Tento počítač.

 2. Stlačte a podržte jednotku, ktorú chcete opraviť, alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Nástroje a potom v časti Kontrola chýb ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skontrolovať. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 4. Postupujte podľa pokynov. Po dokončení kontroly chýb môže byť potrebné reštartovať počítač.

Potrebujete ďalšiu pomoc?