Editory IME

Editory IME uľahčujú písanie v jazykoch pozostávajúcich z tisícov znakov, ktoré sa nezmestia na štandardnú klávesnicu (zvyčajne ide o jazyky východnej Ázie, ale môže ísť aj o iné jazyky). Pri nákupe nového počítača so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, prípadne pri inštalácii systému Windows 8.1 v staršom počítači a pridaní určitého jazyka systém Windows automaticky priradí predvolenú klávesnicu alebo editor IME pre každý jazyk v počítači. Ak chcete, môžete pridať aj ďalšie editory IME.

Poznámka

 • Niektoré editory IME nefungujú v novom používateľskom rozhraní systému Windows.

Pridanie ďalších editorov IME

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Miestne a jazykové nastavenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenia.

 3. V zozname jazykov ťuknite alebo kliknite na jazyk, ku ktorému chcete pridať editor IME, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať klávesnicu.

 5. Prezrite si zoznam dostupných editorov IME a ťuknite alebo kliknite na požadovaný editor IME.

Prepínanie medzi jednotlivými editormi IME

Ak ste do počítača pridali viac ako jeden jazyk alebo ak ste k jazyku pridali viac ako jeden spôsob zadávania znakov, môžete text zadávať požadovaným spôsobom pomocou prepínania medzi editormi IME alebo rozloženiami klávesnice.

 • Ak používate štandardnú klávesnicu, stlačte a podržte kláves s logom Windows Kláves s logom Windows a opakovaným stláčaním medzerníka prepínajte medzi jednotlivými spôsobmi zadávania znakov.
 • Ak používate tablet alebo dotykový počítač, môžete medzi jednotlivými spôsobmi zadávania znakov prepínať pomocou dotykovej klávesnice. V pravom dolnom rohu dotykovej klávesnice ťuknite na tlačidlo dotykovej klávesnice Ikona dotykovej klávesnice a potom ťuknite na spôsob zadávania znakov, na ktorý chcete prepnúť.
  Tlačidlo dotykovej klávesnice na dotykovej klávesnici
  Tlačidlo dotykovej klávesnice na dotykovej klávesnici

  Ak pracujte na stolnom počítači, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo skratky jazyka na paneli úloh a potom ťuknite alebo kliknite na spôsob zadávania znakov, na ktorý chcete prepnúť.

  Tlačidlo so skratkou jazyka na paneli úloh na pracovnej ploche
  Tlačidlo so skratkou jazyka na paneli úloh na pracovnej ploche
 • Môžete na to použiť aj kľúčové tlačidlo Nastavenie:

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na skratku vybratého jazyka.

  3. V zobrazenom zozname ťuknite alebo kliknite na jazyk, na ktorý chcete prepnúť.

   Kľúčové tlačidlo Nastavenie so skratkou vybratého spôsobu zadávania znakov
   Kľúčové tlačidlo Nastavenie so skratkou vybratého spôsobu zadávania znakov

Zobrazenie a zmena nastavení a možností pre editory IME

Ak chcete zobraziť nastavenia a možnosti pre všetky pridané editory IME, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Miestne a jazykové nastavenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenia.

 3. V zozname jazykov ťuknite alebo kliknite na jazyk, aby ste zobrazili príslušné spôsoby zadávania znakov.

 4. Ťuknite alebo kliknite na editor IME a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 5. Zmeňte požadované nastavenia.

Niektoré editory IME majú ďalšie nastavenia, ktoré sa nachádzajú v okne Ovládací panel. Ak chcete zobraziť tieto nastavenia, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Pridať jazyk a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať jazyk.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti vedľa jazyka.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti vedľa editora IME.

 5. Zmeňte požadované nastavenia.

Prepínanie medzi režimami editorov IME

Pomocou ikony režimu editorov IME môžete prepínať medzi alfanumerickými znakmi a miestnymi znakmi jazyka.

 • Ak chcete pridať ikonu režimu editorov IME do používateľského rozhrania nového systému Windows, ťuknite alebo kliknite na nové textové pole. Medzi režimami potom môžete prepínať ťukaním alebo klikaním na túto ikonu.

 • Na pracovnej ploche ťuknite alebo kliknite na ikonu režimu editorov IME na dotykovej klávesnici alebo na paneli úloh, aby ste prepli medzi režimami. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti editorov IME, stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom na ikonu na paneli úloh.

Potrebujete ďalšiu pomoc?