Inštalácia aktualizácie Windows 8.1 (KB 2919355)

Windows 8.1 Update a Windows RT 8.1 Update (označované aj ako KB 2919355) zahŕňajú vylepšenia, vďaka ktorým môžete svoje obľúbené aplikácie a nastavenia jednoduchšie nájsť a používať. Poskytujú tiež príjemnejšie možnosti práce s myšou a klávesnicou. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je nové v rámci aktualizácií Windows 8.1 Update a Windows RT 8.1 Update?

V tejto téme nájdete informácie potrebné na inštaláciu tejto dôležitej aktualizácie.

Možno je už nainštalovaná

Ak používate Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 a aktualizácie získavate automaticky, netreba robiť nič: Windows Update stiahne a nainštaluje aktualizáciu automaticky počas nasledujúcich týždňov. Nebude vás rušiť v práci s výnimkou zobrazenia oznámenia s informáciou, že na dokončenie inštalácie je potrebné reštartovať počítač.

Ak chcete skontrolovať, či je už aktualizácia nainštalovaná, prejdite na domovskú obrazovku. Ak sa vedľa názvu vášho konta v hornej časti domovskej obrazovky zobrazuje tlačidlo Hľadať, aktualizáciu už máte.

Tlačidlo Hľadať na domovskej obrazovke
Po aktualizácii sa na domovskej obrazovke zobrazuje tlačidlo Hľadať.

Aktualizácia sa počas niekoľkých týždňov postupne distribuuje všetkým používateľom počítačov so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1. Ak získavate automatické aktualizácie, no aktualizáciu zatiaľ nevidíte, počkajte niekoľko dní a skontrolujte to znova.

Poznámky

Manuálna inštalácia aktualizácie

Ak používate Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 a aktualizáciu zatiaľ nemáte, môžete ju vyhľadať a nainštalovať manuálne podľa týchto krokov:

 1. Skontrolujte, či je počítač zapojený a pripojený na internet prostredníctvom pripojenia neúčtovaného podľa objemu údajov. Počas inštalácie aktualizácie počítač neodpájajte ani nevypínajte.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Update.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Skontrolovať.

 5. Ak sa nájdu aktualizácie, ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť podrobnosti.

 6. Zo zoznamu aktualizácií vyberte aktualizáciu s kódom KB 2919355 a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Inštalovať.

  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenia, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 7. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač a prihláste sa.

Poznámka

 • Ak sa aktualizácia KB 2919355v zozname dostupných aktualizácií nezobrazuje, zrejme vám chýba minimálne jedna požadovaná aktualizácia. Pomocou predchádzajúcich krokov vyhľadajte aktualizácie, nainštalujte všetky dôležité aktualizácie, najmä KB 2919442, reštartujte počítač a potom znova vyhľadajte reťazec KB 2919355.

Prečo sa odporúča nainštalovať túto aktualizáciu

Dôrazne sa odporúča nainštalovať aktualizáciu KB 2919355 systému Windows 8.1 Update alebo Windows RT 8.1 Update. Ide o kritickú aktualizáciu, ktorá sa vyžaduje na budúcu aktualizáciu Windowsu. Ak zakážete jej inštaláciu alebo ju odinštalujete, nezískate budúce opravy chýb, aktualizácie zabezpečenia a nové funkcie. Ak túto aktualizáciu odinštalujete v novom počítači po prihlásení pomocou konta Microsoft, OneDrive v niektorých prípadoch nemusí pracovať očakávaným spôsobom.

Koľko miesta na disku treba na inštaláciu aktualizácie

Vo väčšine prípadov budete na stiahnutie a na inštaláciu systému Windows 8.1 Update alebo Windows RT 8.1 Update (KB 2919355) zo služby Windows Update vo vašom počítači potrebovať nasledujúce množstvo dostupného miesta na disku, a to v závislosti od verzie systému Windows:

 • Windows 8.1 (64-bitová verzia): 2 GB

 • Windows 8.1 (32-bitová verzia): 0,8 GB

 • Windows RT 8.1: 1,1 GB

Informácie o množstve sú len približné, na aktualizáciu budete možno potrebovať o niečo viac alebo menej voľného miesta na disku. Informácie o spôsobe kontroly aktuálneho miesta v počítači a možnostiach uvoľnenia miesta nájdete v téme Tipy na uvoľnenie miesta na disku počítača.

Riešenie problémov s inštaláciou aktualizácie

Ak sa pri pokuse o inštaláciu aktualizácie Windows 8.1 Update alebo Windows RT 8.1 Update (KB 2919355) zobrazí niektorá z nasledujúcich chýb služby Windows Update, tieto riešenia vám možno pomôžu problém vyriešiť. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Chyba služby Windows Update Význam chyby a spôsob vyriešenia
Chyba služby Windows Update

Kód 0x80073712

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba pravdepodobne znamená, že súbor požadovaný službou Windows Update je poškodený alebo chýba. Tu nájdete niekoľko tipov, ako tento problém vyriešiť:


 1. Spustite poradcu pri riešení problémov so systémom Windows 8.1 Update a vyriešte problém.

 2. Nainštalujte si aktualizáciu Windows 8.1 Update alebo Windows RT 8.1 Update.

Chyba služby Windows Update

Kód 0x800F0923

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba pravdepodobne znamená, že ovládač alebo iný softvér v počítači nie je kompatibilný s aktualizáciou. Informácie o riešení tohto problému vám poskytne oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Chyba služby Windows Update

Kód 0x800F0922

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba pravdepodobne znamená, že počítaču sa nepodarilo pripojiť k serverom služby Windows Update. Ak sa k pracovnej sieti pripájate cez sieť VPN, odpojte sa od siete, vypnite softvér siete VPN (ak je to možné) a skúste aktualizáciu nainštalovať znova.


Táto chyba tiež môže znamenať, že na oblasti vyhradenej systému nie je dostatok voľného miesta. Tento problém sa vám možno podarí vyriešiť pomocou softvéru tretej strany, ktorý umožňuje zväčšiť veľkosť oblasti vyhradenej systému.

Chyba služby Windows Update

Chyba: Nepodarilo sa dokončiť aktualizácie. Vracajú sa zmeny. Nevypínajte počítač.


Chyba: Zlyhanie pri konfigurácii aktualizácií systému Windows. Obnovujú sa zmeny.

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Toto sú všeobecné chyby, ktoré sa môžu zobraziť pri každom zlyhaní aktualizácie systému Windows. Najlepší spôsob riešenia problému získate po zistení konkrétneho kódu chyby.


Kód chyby v prípade zlyhania aktualizácie nájdete v histórii aktualizácií. V zozname pohľadajte reťazec KB 2919355, poznamenajte si kód chyby a potom sa obráťte na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.


Zobrazenie histórie aktualizácií

 1. Ak chcete otvoriť Windows Update, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Aktualizácia a obnovenie.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť históriu aktualizácií.

Chyba služby Windows Update

Chyba: Aktualizácia sa nevzťahuje na váš počítač.

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba pravdepodobne znamená, že v počítači nie je nainštalovaná požadovaná aktualizácia KB 2919442. Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované všetky požadované aktualizácie vrátane KB 2919442. Ak sú nainštalované všetky aktualizácie, možno bude potrebné obnoviť nastavenia počítača.


Obnovenie nastavení počítača

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obnovenie.

 3. V časti Obnovenie nastavenia počítača bez vplyvu na súbory ťuknite alebo kliknite na položku Začať.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Potrebujete ďalšiu pomoc?