Aplikácia Pošta pre Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Usporiadanie, nevyžiadaná pošta a odstránenie

Udržiavajte svoju doručenú poštu prehľadnú a usporiadanú, zbavte sa starých a nepotrebných správ.

Zobraziť všetko

Usporiadať (k dispozícii len pre Outlook.com)

Funkcia Usporiadať vám pomôže odstrániť všetky nechcené správy (minulé, aktuálne aj budúce) od konkrétneho odosielateľa.

  1. Ťuknite alebo kliknite na miesto pred správou toho odosielateľa, ktorého správy chcete odstrániť.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Usporiadať a vyberte požadovanú možnosť.

Označenie e-mailu ako nevyžiadanej pošty

Správy môžete označiť ako nevyžiadanú poštu. Odosieľateľov si zapamätáme a správy od nich sa už nebudú v doručenej pošte zobrazovať.

  1. Ťuknite alebo kliknite na miesto pred správou a vyberte správy, ktoré chcete premiestniť do priečinka nevyžiadanej pošty.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Nevyžiadaná pošta a správy sa premiestnia do priečinka Nevyžiadaná pošta.

Ak ste omylom premiestnili správu do priečinka nevyžiadanej pošty:

  1. Ťuknite alebo kliknite na položku Priečinky a ťuknutím alebo kliknutím na možnosť Nevyžiadaná pošta prejdite do priečinka nevyžiadanej pošty.

  2. Ťuknite alebo kliknite na miesto pred správou a začiarknite políčka vedľa požadovaných správ.

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Nie je nevyžiadané a správy sa premiestnia na svoje pôvodné miesto.

Odstránenie

Ak chcete odstrániť jednu správu alebo niekoľko správ od rôznych odosielateľov, postupujte takto:

  1. Ťuknite alebo kliknite na miesto pred správou a začiarknite políčka vedľa správ, ktoré chcete odstrániť.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť.

Ďalšia téma: Nastavenie