Klávesové skratky sú kombinácie dvoch alebo viacerých klávesov. Ich stlačením je možné vykonať úlohu, na ktorú by inak bola potrebná myš alebo iné ukazovacie zariadenie. Klávesové skratky umožňujú jednoduchšie pracovať s počítačom a ušetriť si čas a námahu pri práci so systémom Windows a ďalšími aplikáciami.

Väčšina aplikácií okrem toho obsahuje klávesové skratky, ktoré umožňujú jednoduchšie pracovať s ponukami a príkazmi. Klávesové skratky sú uvedené v ponukách aplikácií. Ak je v ponuke podčiarknuté niektoré písmeno, väčšinou to znamená, že namiesto kliknutia môžete položku aktivovať stlačením klávesu Alt a podčiarknutého písmena. Ak používate dotykovú klávesnicu, po stlačení klávesu Ctrl sa zobrazí niekoľko klávesových skratiek.

Stlačením klávesu Alt sa v niektorých aplikáciách, napríklad v Skicár a WordPad, zobrazia príkazy označené ďalšími klávesmi, ktorých stlačením môžete dané položky použiť.

Poznámka

Používanie Windowsu

Zobraziť všetko

Užitočné klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecné klávesové skratky použiteľné pre Windows 8.1 a Windows RT 8.1.

Klávesová skratka
Úloha

Ctrl + C (alebo Ctrl + Insert)

Kopírovanie vybratej položky.

Ctrl + X

Vystrihnutie vybratej položky.

Ctrl + V (alebo Shift + Insert)

Prilepenie vybratej položky

Ctrl + Z

Vrátenie akcie späť

Alt + Tab

Prepnutie medzi otvorenými aplikáciami (okrem aplikácií počítača)

Alt + F4

Zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívnej aplikácie

Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + L

Uzamknutie počítača alebo prepínanie používateľov

Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + D

Zobrazenie a skrytie pracovnej plochy

Nové klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje nové klávesové skratky, ktoré môžete používať vo Windowse.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ zadanie textu
Úloha

Vyhľadávanie v počítači

Klávesová skratka

Ctrl + plus (+) alebo Ctrl + mínus (-)

Úloha

Priblíženie alebo oddialenie veľkého počtu položiek, ako sú napríklad aplikácie pripnuté na domovskej obrazovke

Klávesová skratka

Ctrl + koliesko myši

Úloha

Priblíženie alebo oddialenie veľkého počtu položiek, ako sú napríklad aplikácie pripnuté na domovskej obrazovke

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ C
Úloha

Otvorenie kľúčových tlačidiel

V aplikácii otvorí príkazy pre aplikáciu

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ F
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie súborov

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ H
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Zdieľanie

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ I
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Nastavenia

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ K
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Zariadenia

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ O
Úloha

Uzamknutie orientácie obrazovky (na výšku alebo na šírku)

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ Q
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie kdekoľvek alebo v otvorenej aplikácii (ak aplikácia podporuje vyhľadávanie v aplikácii)

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + S
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie vo Windowse a na webe

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ W
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie nastavení

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ Z
Úloha

Zobrazenie príkazov dostupných v aplikácii

Poznámka

  • Niektoré nastavenia a možnosti môžete zobraziť otvorením kľúčového tlačidla Nastavenie, keď je aplikácia otvorená.

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ medzerník
Úloha

Prepnutie jazyka na zadávanie textu a rozloženia klávesnice

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ Ctrl + medzerník
Úloha

Prechod na vstup vybratý predtým

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ Tab
Úloha

Cyklické prepínanie medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií)

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ Ctrl + Tab
Úloha

Cyklické prepínanie medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií)

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ Shift + Tab
Úloha

Cyklické prepínanie medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií) v obrátenom poradí

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ Shift + bodka (.)
Úloha

Prichytenie aplikácie vľavo

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ bodka (.)
Úloha

Cyklické prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

Klávesová skratka

Esc

Úloha

Zastavenie alebo ukončenie aktuálnej úlohy

Všeobecné klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecné klávesové skratky, ktoré môžete používať vo Windowse.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

F1

Úloha

Zobrazenie Pomocníka

Klávesová skratka

F2

Úloha

Premenovanie vybratej položky

Klávesová skratka

F3

Úloha

Vyhľadanie súboru alebo priečinka

Klávesová skratka

F4

Úloha

Zobrazenie zoznamu panela s adresou v programe Prieskumník

Klávesová skratka

F5

Úloha

Obnovenie aktívneho okna

Klávesová skratka

F6

Úloha

Prechádzanie prvkami obrazovky v okne alebo na pracovnej ploche

Klávesová skratka

F10

Úloha

Aktivovanie panela s ponukami v aktívnej aplikácii

Klávesová skratka

Alt + F4

Úloha

Zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívnej aplikácie

Klávesová skratka

Alt + Esc

Úloha

Prechádzanie položkami v poradí, v akom boli otvorené

Klávesová skratka

Alt + podčiarknuté písmeno

Úloha

Vykonanie príkazu pre príslušné písmeno

Klávesová skratka

Alt + Enter

Úloha

Zobrazenie vlastností vybratej položky

Klávesová skratka

Alt + medzerník

Úloha

Otvorenie kontextovej ponuky pre aktívne okno

Klávesová skratka

Alt + šípka doľava

Úloha

Späť

Klávesová skratka

Alt + šípka doprava

Úloha

Dopredu

Klávesová skratka

Alt + Page Up

Úloha

Posunutie nahor o jednu obrazovku

Klávesová skratka

Alt + Page Down

Úloha

Posunutie nadol o jednu obrazovku

Klávesová skratka

Alt + Tab

Úloha

Prepnutie medzi otvorenými aplikáciami (okrem aplikácií počítača)

Klávesová skratka

Ctrl + F4

Úloha

Zavretie aktívneho dokumentu (v aplikáciách umožňujúcich súčasné otvorenie viacerých dokumentov)

Klávesová skratka

Ctrl + A

Úloha

Vybratie všetkých položiek v dokumente alebo v okne.

Klávesová skratka

Ctrl + C (alebo Ctrl + Insert)

Úloha

Kopírovanie vybratej položky.

Klávesová skratka

Ctrl + D (alebo Delete)

Úloha

Odstránenie vybratej položky a jej presunutie do Koša

Klávesová skratka

Ctrl + R (alebo F5)

Úloha

Obnovenie aktívneho okna

Klávesová skratka

Ctrl + V (alebo Shift + Insert)

Úloha

Prilepenie vybratej položky

Klávesová skratka

Ctrl + X

Úloha

Vystrihnutie vybratej položky.

Klávesová skratka

Ctrl + Y

Úloha

Opätovné vykonanie akcie

Klávesová skratka

Ctrl + Z

Úloha

Vrátenie akcie späť

Klávesová skratka

Ctrl + plus (+) alebo Ctrl + mínus (-)

Úloha

Priblíženie alebo oddialenie veľkého počtu položiek, ako sú napríklad aplikácie pripnuté na domovskej obrazovke

Klávesová skratka

Ctrl + koliesko myši

Úloha

Zmena veľkosti ikon na pracovnej ploche alebo priblíženie alebo oddialenie veľkého počtu položiek, ako sú napríklad aplikácie pripnuté na domovskej obrazovke

Klávesová skratka

Ctrl + šípka doprava

Úloha

Presun kurzora na začiatok nasledujúceho slova

Klávesová skratka

Ctrl + šípka doľava

Úloha

Presun kurzora na začiatok predchádzajúceho slova

Klávesová skratka

Ctrl + šípka nadol

Úloha

Presun kurzora na začiatok nasledujúceho odseku

Klávesová skratka

Ctrl + šípka nahor

Úloha

Presun kurzora na začiatok predchádzajúceho odseku

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + Tab

Úloha

Pomocou klávesov so šípkou prepínate medzi otvorenými aplikáciami

Klávesová skratka

Ctrl + kláves so šípkou (presun na položku) + medzerník

Úloha

Výber viacerých jednotlivých položiek v okne alebo na pracovnej ploche

Klávesová skratka

Ctrl + Shift s klávesom so šípkou

Úloha

Výber bloku textu

Klávesová skratka

Ctrl + Esc

Úloha

Otvorenie domovskej obrazovky

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + Esc

Úloha

Otvorenie Správcu úloh

Klávesová skratka

Ctrl + Shift

Úloha

Prepnutie rozloženia klávesnice, keď je dostupných viac rozložení klávesnice

Klávesová skratka

Ctrl + medzerník

Úloha

Zapnutie alebo vypnutie editora čínskeho spôsobu zadávania textu (IME)

Klávesová skratka

Shift + F10

Úloha

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku

Klávesová skratka

Shift s ľubovoľným klávesom so šípkou

Úloha

Výber viacerých položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo výber textu v dokumente

Klávesová skratka

Shift + Delete

Úloha

Odstránenie vybratej položky bez jej presunutia do Koša

Klávesová skratka

Šípka doprava

Úloha

Otvorenie najbližšej ponuky vpravo alebo otvorenie vedľajšej ponuky

Klávesová skratka

Šípka doľava

Úloha

Otvorenie najbližšej ponuky vľavo alebo zatvorenie vedľajšej ponuky

Klávesová skratka

Esc

Úloha

Zastavenie alebo opustenie aktuálnej úlohy

Klávesové skratky s klávesom s logom Windows

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú klávesové skratky, ktoré obsahujú kláves s logom Windows Kláves s logom Windows.
Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + F1
Úloha

Otvorenie položky Pomoc a technická podpora pre systém Windows

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows
Úloha

Zobrazenie alebo skrytie domovskej obrazovky

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + B
Úloha

Nastavenie zamerania na oblasť oznámení

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + C
Úloha

Otvorenie kľúčových tlačidiel

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + D
Úloha

Zobrazenie a skrytie pracovnej plochy

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + E
Úloha

Otvorenie Prieskumníka

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + F
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie a vyhľadávanie súborov

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + H
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Zdieľanie

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + I
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Nastavenie

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + K
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Zariadenia

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + L
Úloha

Uzamknutie počítača alebo prepínanie používateľov

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + M
Úloha

Minimalizovanie všetkých okien

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + O
Úloha

Uzamknutie orientácie zariadenia

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + P
Úloha

Výber režimu zobrazovania prezentácie

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Q
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie kdekoľvek alebo v otvorenej aplikácii (ak aplikácia podporuje vyhľadávanie v aplikácii)

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + R
Úloha

Otvorenie dialógového okna Spustiť

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + S
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie vo Windowse a na webe

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + T
Úloha

Cyklické prepínanie medzi aplikáciami na paneli úloh

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + U
Úloha

Otvorenie Centra zjednodušenia prístupu

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + V
Úloha

Cyklické prepínanie oznámení

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Shift + V
Úloha

Cyklické prepínanie medzi oznámeniami v opačnom poradí

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + W
Úloha

Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie a vyhľadávanie nastavení

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + X
Úloha

Otvorenie ponuky Rýchle prepojenie

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Z
Úloha

Zobrazenie príkazov dostupných v aplikácii

Poznámka

  • Niektoré nastavenia a možnosti môžete zobraziť otvorením kľúčového tlačidla Nastavenie, keď je aplikácia otvorená.

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + ,
Úloha

Dočasné zobrazenie ukážky pracovnej plochy

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Pause
Úloha

Zobrazenie dialógového okna Vlastnosti systému

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Ctrl + F
Úloha

Vyhľadávanie počítačov (ak sa nachádzate v sieti).

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Shift + M
Úloha

Obnovenie minimalizovaných okien na pracovnej ploche

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + číslo
Úloha

Otvorenie pracovnej plochy a spustenie aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom. Ak už je aplikácia spustená, prepne na túto aplikáciu.

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Shift + číslo
Úloha

Otvorenie pracovnej plochy a spustenie novej inštancie aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Ctrl + číslo
Úloha

Otvorenie pracovnej plochy a prepnutie do posledného aktívneho okna aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Alt + číslo
Úloha

Otvorenie pracovnej plochy a otvorenie zoznamu odkazov aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Ctrl + Shift + číslo
Úloha

Otvorenie pracovnej plochy a otvorenie novej inštancie aplikácie nachádzajúcej sa na určitej pozícii na paneli úloh ako správca

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Tab
Úloha

Cyklické prepínanie medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií)

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Ctrl + Tab
Úloha

Cyklické prepínanie medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií)

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Shift + Tab
Úloha

Cyklické prepínanie medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií) v obrátenom poradí

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Ctrl + B
Úloha

Prepnúť na aplikáciu, ktorá zobrazila hlásenie v oblasti oznámení

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + šípka nahor
Úloha

Maximalizácia okna

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + šípka nadol
Úloha

Odstránenie aktuálnej aplikácie z obrazovky alebo minimalizovanie okna pracovnej plochy

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + šípka doľava
Úloha

Maximalizovanie aplikácie alebo okna pracovnej plochy na ľavú stranu obrazovky

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + šípka doprava
Úloha

Maximalizovanie aplikácie alebo okna pracovnej plochy na pravú stranu obrazovky

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Home
Úloha

Minimalizovanie všetkých okrem aktívneho okna pracovnej plochy (pri druhom stlačení obnoví všetky okná)

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Shift + šípka nahor
Úloha

Roztiahnutie okna smerom k hornej a dolnej strane obrazovky.

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Shift + šípka nadol
Úloha

Obnovenie/minimalizovanie aktívnych okien pracovnej plochy vertikálne, so zachovaním šírky

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Shift + šípka doľava alebo šípka doprava
Úloha

Presunutie aplikácie alebo okna na pracovnej ploche z jedného monitora na druhý

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + medzerník
Úloha

Prepnutie jazyka na zadávanie textu a rozloženia klávesnice

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Ctrl + medzerník
Úloha

Prechod na vstup vybratý predtým

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Enter
Úloha

Otvorenie aplikácie Moderátor

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Shift + bodka (.)
Úloha

Cyklické prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + bodka (.)
Úloha

Cyklické prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + /
Úloha

Spustenie konverzie IME

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Alt + Enter
Úloha

Otvorenie aplikácie WindowsMedia Center

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + plus (+) alebo mínus (–)
Úloha

Priblíženie alebo oddialenie položky

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Esc
Úloha

Vypnutie Zväčšovacieho skla

Klávesové skratky dialógového okna

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré možno používať v dialógových oknách.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

F1

Úloha

Zobrazenie Pomocníka

Klávesová skratka

F4

Úloha

Zobrazenie položiek v aktívnom zozname

Klávesová skratka

Ctrl + Tab

Úloha

Prechádzanie dopredu cez karty

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + Tab

Úloha

Prechádzanie dozadu cez karty

Klávesová skratka

Ctrl + číslo (číslo 1 až 9)

Úloha

Presun na n. kartu

Klávesová skratka

Tab

Úloha

Prechádzanie dopredu cez možnosti

Klávesová skratka

Shift + Tab

Úloha

Prechádzanie dozadu cez možnosti

Klávesová skratka

Alt + podčiarknuté písmeno

Úloha

Vykonanie príkazu (alebo výber možnosti) s takýmto písmenom

Klávesová skratka

Medzerník

Úloha

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka, ak je políčko aktívnou možnosťou

Klávesová skratka

Backspace

Úloha

Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie, ak je vybratý priečinok v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť

Klávesová skratka

Klávesy so šípkami

Úloha

Výber tlačidla, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel možností

Klávesové skratky programu Prieskumník

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky pre prácu s oknami programu Prieskumník alebo s priečinkami.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Alt + D

Úloha

Výber panela s adresou

Klávesová skratka

Ctrl + E

Úloha

Výber vyhľadávacieho poľa

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Výber vyhľadávacieho poľa

Klávesová skratka

Ctrl + N

Úloha

Otvorenie nového okna

Klávesová skratka

Ctrl + W

Úloha

Zavretie aktuálneho okna

Klávesová skratka

Ctrl + koliesko myši

Úloha

Zmena veľkosti a vzhľadu ikon súborov a priečinkov

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + E

Úloha

Zobrazenie všetkých priečinkov nadradených vybratému priečinku

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + N

Úloha

Vytvorenie nového priečinka

Klávesová skratka

Num Lock + hviezdička (*)

Úloha

Zobrazenie všetkých podpriečinkov vybratého priečinka

Klávesová skratka

Num Lock + plus (+)

Úloha

Zobrazenie obsahu vybratého priečinka

Klávesová skratka

Num Lock + mínus (-)

Úloha

Zbalenie vybratého priečinka

Klávesová skratka

Alt + P

Úloha

Zobrazenie tably ukážky

Klávesová skratka

Alt + Enter

Úloha

Otvorenie dialógového okna Vlastnosti pre vybratú položku

Klávesová skratka

Alt + šípka doprava

Úloha

Zobrazenie nasledujúceho priečinka

Klávesová skratka

Alt + šípka nahor

Úloha

Zobrazenie priečinka, v ktorom sa nachádzal priečinok

Klávesová skratka

Alt + šípka doľava

Úloha

Zobrazenie predchádzajúceho priečinka

Klávesová skratka

Backspace

Úloha

Zobrazenie predchádzajúceho priečinka

Klávesová skratka

Šípka doprava

Úloha

Zobrazenie aktuálneho výberu (ak je zbalený) alebo výber prvého podpriečinka

Klávesová skratka

Šípka doľava

Úloha

Zbalenie aktuálneho výberu (ak je rozbalený) alebo výber nadradeného priečinka

Klávesová skratka

End

Úloha

Zobrazenie dolnej časti aktívneho okna

Klávesová skratka

Domovská stránka

Úloha

Zobrazenie hornej časti aktívneho okna

Klávesová skratka

F11

Úloha

Maximalizovanie alebo minimalizovanie aktívneho okna

Klávesové skratky panela úloh

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre položky na paneli úloh pracovnej plochy.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Shift + kliknutie na tlačidlo na paneli úloh

Úloha

Otvorenie aplikácie alebo rýchle otvorenie inej inštancie aplikácie

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + kliknutie na tlačidlo na paneli úloh

Úloha

Otvorenie aplikácie ako správca

Klávesová skratka

Shift + kliknutie pravým tlačidlom na tlačidlo na paneli úloh

Úloha

Zobrazenie okna ponuky pre aplikáciu

Klávesová skratka

Shift + kliknutie pravým tlačidlom myši na tlačidlo skupiny položiek na paneli úloh

Úloha

Zobrazenie okna ponuky pre skupinu

Klávesová skratka

Ctrl + kliknutie na tlačidlo skupiny položiek na paneli úloh

Úloha

Prechádzanie cez jednotlivé skupiny

Klávesové skratky funkcie Zjednodušenie prístupu

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré umožnia jednoduchšie používanie počítača.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Pravý kláves Shift na osem sekúnd

Úloha

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov

Klávesová skratka

Ľavý kláves Alt + ľavý kláves Shift + Print Screen

Úloha

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast

Klávesová skratka

Ľavý kláves Alt + ľavý kláves Shift + Num Lock

Úloha

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši

Klávesová skratka

Kláves Shift päťkrát

Úloha

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Jedným prstom

Klávesová skratka

Kláves Num Lock na päť sekúnd

Úloha

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + U
Úloha

Otvorenie Centra zjednodušenia prístupu

Klávesové skratky nástroja Zväčšovacie sklo

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre nástroj Zväčšovacie sklo.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ plus (+) alebo mínus (–)
Úloha

Priblíženie alebo oddialenie

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + medzerník

Úloha

Zobrazenie ukážky pracovnej plochy v režime celej obrazovky

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + D

Úloha

Prepnutie do režimu ukotvenia

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + F

Úloha

Prepnutie do režimu na celú obrazovku

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + I

Úloha

Invertovanie farieb

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + L

Úloha

Prepnutie do režimu šošovky

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + R

Úloha

Zmena veľkosti šošovky

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + klávesy so šípkami

Úloha

Posun v smere klávesov so šípkami

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ Esc
Úloha

Vypnutie Zväčšovacieho skla

Klávesové skratky v aplikácii Moderátor

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Moderátor.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Medzerník alebo Enter

Úloha

Aktivovanie aktuálnej položky

Klávesová skratka

Tab a klávesy so šípkami

Úloha

Pohyb po obrazovke

Klávesová skratka

Ctrl

Úloha

Zastavenie čítania

Klávesová skratka

Caps Lock + D

Úloha

Čítanie položky

Klávesová skratka

Caps Lock + M

Úloha

Spustenie čítania

Klávesová skratka

Caps Lock + H

Úloha

Čítanie dokumentu

Klávesová skratka

Caps Lock + V

Úloha

Zopakovanie slovného spojenia

Klávesová skratka

Caps Lock + W

Úloha

Čítanie okna

Klávesová skratka

Caps Lock + Page Up alebo Page Down

Úloha

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti hlasu

Klávesová skratka

Caps Lock + plus (+) alebo mínus (-)

Úloha

Zvýšenie alebo zníženie rýchlosti hlasu

Klávesová skratka

Caps Lock + medzerník

Úloha

Vykonanie predvolenej akcie

Klávesová skratka

Caps Lock + šípka doľava alebo doprava

Úloha

Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu položku

Klávesová skratka

Caps Lock + F2

Úloha

Zobrazenie príkazov pre aktuálnu položku

Klávesová skratka

Dvakrát rýchlo po sebe stlačiť kláves Caps Lock

Úloha

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Caps Lock

Klávesová skratka

Caps + Esc

Úloha

Ukončenie programu Moderátor

Dotykové klávesové skratky v aplikácii Moderátor

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Moderátor v tablete s rozpoznávaním dotyku štyroch prstov.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Jedno ťuknutie dvomi prstami

Úloha

Zastavenie čítania textu programom Moderátor

Klávesová skratka

Trojité ťuknutie štyrmi prstami

Úloha

Zobrazenie všetkých príkazov aplikácie Moderátor (vrátane tých, ktoré sa nenachádzajú v tomto zozname)

Klávesová skratka

Dvojité ťuknutie

Úloha

Aktivovanie primárnej akcie

Klávesová skratka

Trojité ťuknutie

Úloha

Aktivovanie sekundárnej akcie

Klávesová skratka

Dotyk alebo potiahnutie jedným prstom

Úloha

Čítanie textu, ktorý sa nachádza pod vašimi prstami

Klávesová skratka

Rýchly pohyb doľava alebo doprava jedným prstom

Úloha

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku

Klávesová skratka

Potiahnutie dvomi prstami doľava, doprava, nahor alebo nadol

Úloha

Posunutie

Klávesová skratka

Rýchly pohyb nadol tromi prstami

Úloha

Spustenie čítania požadovaného textu

Klávesové skratky pracovnej plochy pre pipojenie vzdialenej pracovnej plochy

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v programe Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy na pracovnej ploche.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Alt + Page Up

Úloha

Presun medzi aplikáciami zľava doprava

Klávesová skratka

Alt + Page Down

Úloha

Presun medzi aplikáciami sprava doľava

Klávesová skratka

Alt + Insert

Úloha

Prechádzanie medzi aplikáciami v poradí, v akom boli spustené

Klávesová skratka

Alt + Home

Úloha

Zobrazenie domovskej obrazovky

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + Break

Úloha

Prepnutie medzi oknom a celou obrazovkou

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + End

Úloha

Zobrazenie dialógového okna Zabezpečenie systému Windows

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + Home

Úloha

V režime na celú obrazovku aktivovanie panela pripojení

Klávesová skratka

Alt + Delete

Úloha

Zobrazenie systémovej ponuky

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + mínus (-) na numerickej klávesnici

Úloha

Umiestnenie kópie aktívneho okna na strane klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesov Alt + Print Screen na lokálnom počítači).

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + plus (+) na numerickej klávesnici

Úloha

Umiestnenie kópie celej oblasti okna klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesu Print Screen na lokálnom počítači).

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + šípka doprava

Úloha

Prechod z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľskej aplikácie (napríklad na tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípadoch, keď sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy začlenené do inej (hostiteľskej) aplikácie.

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + šípka doľava

Úloha

Prechod z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľskej aplikácie (napríklad na tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípadoch, keď sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy začlenené do inej (hostiteľskej) aplikácie.

Klávesové skratky Zobrazovača súčasti Pomocník systému Windows

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre Zobrazovač súčasti Pomocník.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

F3

Úloha

Presun kurzora do vyhľadávacieho poľa

Klávesová skratka

F10

Úloha

Zobrazenie ponuky Možnosti

Klávesová skratka

Home

Úloha

Prechod na začiatok témy

Klávesová skratka

End

Úloha

Prechod na koniec témy

Klávesová skratka

Alt + šípka doľava

Úloha

Prechod dozadu na predchádzajúcu zobrazenú tému

Klávesová skratka

Alt + šípka doprava

Úloha

Prechod dopredu na nasledujúcu (predchádzajúcu zobrazenú) tému

Klávesová skratka

Alt + Home

Úloha

Zobrazenie domovskej stránky Pomoc a technická podpora

Klávesová skratka

Alt + A

Úloha

Zobrazenie stránky zákazníckej podpory

Klávesová skratka

Alt + C

Úloha

Zobrazenie obsahu

Klávesová skratka

Alt + N

Úloha

Zobrazenie ponuky Nastavenie pripojenia

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Vyhľadanie aktuálnej témy

Klávesová skratka

Ctrl + P

Úloha

Tlač témy

Skratky na zmenu usporiadania aplikácií

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky na zmenu usporiadania moderných aplikácií.

Poznámka

  • Pri zmene usporiadania aplikácií držte kláves s logom Windows Kláves s logom Windows stlačený neustále od prechodu do režimu zmeny usporiadania a počas všetkých príkazov zmeny usporiadania. Po dokončení zmeny usporiadania uvoľnite prst z klávesu s logom Windows Kláves s logom Windows, čím sa vyberie aktuálne usporiadanie.
Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ . (bodka)
Úloha

Prechod do režimu zmeny usporiadania a výber aplikácií alebo oddeľovačov na monitoroch

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ šípka doľava
Úloha

Presunutie oddeľovača aplikácií doľava

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ šípka doprava
Úloha

Presunutie oddeľovača aplikácií doprava

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ šípka nahor
Úloha

Maximalizácia aplikácie

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ šípka nadol
Úloha

Zatvorenie aplikácie

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows+ Esc
Úloha

Ukončenie režimu zmeny usporiadania

Používanie aplikácií

Zobraziť všetko

Klávesové skratky programu Kalkulačka

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Kalkulačka.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

F1

Úloha

Otvorenie Pomocníka programu Kalkulačka

Klávesová skratka

F2

Úloha

Úprava histórie výpočtov

Klávesová skratka

Alt + 1

Úloha

Prepnutie do režimu štandardnej kalkulačky

Klávesová skratka

Alt + 2

Úloha

Prepnutie do režimu vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Alt + 3

Úloha

Prepnutie do režimu programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

Alt + 4

Úloha

Prepnutie do režimu štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

Alt + C

Úloha

Výpočet alebo vyriešenie výpočtov a pracovných hárkov

Klávesová skratka

Ctrl + E

Úloha

Otvorenie výpočtov dátumu

Klávesová skratka

Ctrl + H

Úloha

Zapnutie alebo vypnutie histórie výpočtov

Klávesová skratka

Ctrl + L

Úloha

Stlačenie tlačidla MC

Klávesová skratka

Ctrl + M

Úloha

Stlačenie tlačidla MS

Klávesová skratka

Ctrl + P

Úloha

Stlačenie tlačidla M+

Klávesová skratka

Ctrl + Q

Úloha

Stlačenie tlačidla M-

Klávesová skratka

Ctrl + R

Úloha

Stlačenie tlačidla MR

Klávesová skratka

Ctrl + U

Úloha

Otvorenie prevodu jednotiek

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + D

Úloha

Vymazanie histórie výpočtov

Klávesová skratka

F9

Úloha

Stlačenie tlačidla +/–

Klávesová skratka

R

Úloha

Stlačenie tlačidla 1/×

Klávesová skratka

@

Úloha

Stlačenie tlačidla druhej odmocniny

Klávesová skratka

Del

Úloha

Stlačenie tlačidla CE

Klávesová skratka

Šípka nahor

Úloha

Prechádzanie históriou výpočtov smerom nahor

Klávesová skratka

Šípka nadol

Úloha

Prechádzanie históriou výpočtov smerom nadol

Klávesová skratka

Esc

Úloha

Stlačenie tlačidla C alebo zastavenie úprav histórie výpočtov

Klávesová skratka

Enter

Úloha

Prepočítanie histórie výpočtov po vykonaní úprav

Klávesová skratka

F3

Úloha

Výber položky Stupne v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

F4

Úloha

Výber položky Radiány v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

F5

Úloha

Výber položky Grady v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl + B

Úloha

Stlačenie tlačidla 3√x v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl + G

Úloha

Stlačenie tlačidla 10x v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl + O

Úloha

Stlačenie tlačidla cosh v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Stlačenie tlačidla sinh v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl + T

Úloha

Stlačenie tlačidla tanh v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl + Y

Úloha

Stlačenie tlačidla y√x v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

D

Úloha

Stlačenie tlačidla Mod v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

I

Úloha

Stlačenie tlačidla Inv v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

L

Úloha

Stlačenie tlačidla log v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

M

Úloha

Stlačenie tlačidla dms v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

N

Úloha

Stlačenie tlačidla ln v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

O

Úloha

Stlačenie tlačidla cos v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

P

Úloha

Stlačenie tlačidla v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Q

Úloha

Stlačenie tlačidla x^2 v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

S

Úloha

Stlačenie tlačidla sin v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

T

Úloha

Stlačenie tlačidla tan v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

V

Úloha

Stlačenie tlačidla F-E v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

X

Úloha

Stlačenie tlačidla Exp v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Y

Úloha

Stlačenie tlačidla x^y v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

#

Úloha

Stlačenie tlačidla x^3 v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

;

Úloha

Stlačenie tlačidla Int v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

!

Úloha

Stlačenie tlačidla n! v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

F2

Úloha

Výber položky Dword v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F3

Úloha

Výber položky Word v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F4

Úloha

Výber položky Byte v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F5

Úloha

Výber položky Hex v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F6

Úloha

Výber položky Dec v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F7

Úloha

Výber položky Oct v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F8

Úloha

Výber položky Bin v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F12

Úloha

Výber položky Qword v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

A-F

Úloha

Stlačenie tlačidiel A-F v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

J

Úloha

Stlačenie tlačidla RoL v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

K

Úloha

Stlačenie tlačidla RoR v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

<

Úloha

Stlačenie tlačidla Lsh v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

>

Úloha

Stlačenie tlačidla Rsh v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

%

Úloha

Stlačenie tlačidla Mod v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

|

Úloha

Stlačenie tlačidla Or v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

^

Úloha

Stlačenie tlačidla Xor v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

~

Úloha

Stlačenie tlačidla Not v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

&

Úloha

Stlačenie tlačidla And v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

Medzerník

Úloha

Prepína bitovú hodnotu v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

A

Úloha

Stlačenie tlačidla Average v režime štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl + A

Úloha

Stlačenie tlačidla Average Sq v režime štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

S

Úloha

Stlačenie tlačidla Sum v režime štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Stlačenie tlačidla Sum Sq v režime štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

T

Úloha

Stlačenie tlačidla S.D. v režime štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl + T

Úloha

Stlačenie tlačidla Inv S.D. v režime štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

D

Úloha

Stlačenie tlačidla CAD v režime štatistickej kalkulačky

Klávesové skratky aplikácie Kalendár

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Kalendár.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Ctrl + 1 alebo Ctrl + D

Úloha

Zobrazenie denného zobrazenia

Klávesová skratka

Ctrl + 2 alebo Ctrl + O

Úloha

Zobrazenie pracovného týždňa

Klávesová skratka

Ctrl + 3 alebo Ctrl + W

Úloha

Zobrazenie týždenného zobrazenia

Klávesová skratka

Ctrl + 4 alebo Ctrl + M

Úloha

Zobrazenie mesačného zobrazenia

Klávesová skratka

Ctrl + T alebo Home

Úloha

Prechod na dnešný deň

Klávesová skratka

Ctrl + N

Úloha

Vytvorenie novej udalosti

Klávesová skratka

O stranu vyššie

Úloha

V mesačnom zobrazení prechod na predchádzajúci mesiac

V týždennom zobrazení prechod na predchádzajúci týždeň

V dennom zobrazení prechod na predchádzajúce dva dni

Klávesová skratka

Ctrl + H

Úloha

V mesačnom zobrazení prechod na predchádzajúci mesiac

V týždennom zobrazení prechod na predchádzajúci týždeň

V dennom zobrazení prechod na predchádzajúce dva dni

Klávesová skratka

Page down

Úloha

V mesačnom zobrazení prechod na nasledujúci mesiac

V týždennom zobrazení prechod na nasledujúci týždeň

V dennom zobrazení prechod na nasledujúce dva dni

Klávesová skratka

Ctrl + J

Úloha

V mesačnom zobrazení prechod na nasledujúci mesiac

V týždennom zobrazení prechod na nasledujúci týždeň

V dennom zobrazení prechod na nasledujúce dva dni

Klávesová skratka

Šípka doprava

Úloha

Prechod na nasledujúci deň v zobrazení

Klávesová skratka

Šípka doľava

Úloha

Prechod na predchádzajúci deň v zobrazení

Klávesová skratka

Šípka nadol

Úloha

Prechod na nasledujúcu hodinu v zobrazení

Klávesová skratka

Šípka nahor

Úloha

Prechod na predchádzajúcu hodinu v zobrazení

Klávesová skratka

Esc

Úloha

Prechod naspäť

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Uloženie alebo odoslanie udalosti

Klávesová skratka

Ctrl + P, na výber sa používajú šípky nahor a nadol

Úloha

Reakcia na udalosť

Klávesová skratka

Ctrl + D

Úloha

Odstránenie udalosti

Klávesové skratky aplikácie Pošta

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Pošta.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Ctrl + R

Úloha

Odpovedať

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + R

Úloha

Odpovedať všetkým

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Dopredu

Klávesová skratka

Ctrl + M

Úloha

Presun položky do iného priečinka

Klávesová skratka

Ctrl + J

Úloha

Prepínanie medzi označením správy ako nevyžiadanej pošty a zrušením tohto označenia

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + U

Úloha

Zobrazenie len neprečítaných správ

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + A

Úloha

Zobrazenie všetkých správ

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + E

Úloha

Zobrazenie možností priečinka

Klávesová skratka

Ctrl + U

Úloha

Označiť ako neprečítané

Klávesová skratka

Ctrl + Q

Úloha

Označiť ako prečítané

Klávesová skratka

Ctrl + A

Úloha

Vybrať všetky správy

Klávesová skratka

Insert

Úloha

Prepnutie medzi označením správ príznakom a odstránením príznaku

Klávesová skratka

Ctrl + N

Úloha

Nová správa

Klávesová skratka

F5

Úloha

Synchronizovať

Klávesová skratka

Alt + B

Úloha

Zameranie na tlačidlo skrytej kópie

Klávesová skratka

Alt + C

Úloha

Zameranie na tlačidlo kópie

Prijať

Klávesová skratka

Alt + D

Úloha

Odmietnuť

Klávesová skratka

Alt + T

Úloha

Zameranie na tlačidlo príjemcu

Nezáväzne prijaté

Klávesová skratka

Alt + V

Úloha

Otvorenie pozvánky v kalendári

Klávesová skratka

Alt + S

Úloha

Odoslať poštu

Klávesová skratka

Alt + i

Úloha

Vloženie prílohy

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + F

Úloha

Vybrať písmo

Klávesová skratka

Ctrl + medzerník

Úloha

Odstránenie formátovania

Klávesová skratka

Ctrl + Y

Úloha

Znova

Klávesová skratka

F4

Úloha

Znova

Klávesová skratka

Ctrl + [

Úloha

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod

Klávesová skratka

Ctrl + ]

Úloha

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + ,

Úloha

Zmenšenie veľkosti písma

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + .

Úloha

Zväčšenie veľkosti písma

Klávesová skratka

Ctrl + K

Úloha

Pridať prepojenie

Klávesová skratka

Ctrl + E

Úloha

Centrovať

Klávesová skratka

Ctrl + L

Úloha

Doľava

Klávesová skratka

Ctrl + R

Úloha

Doprava

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + L

Úloha

Odrážky

Klávesová skratka

Ctrl + M

Úloha

Vloženie zarážky, keď je vybratý text

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + M

Úloha

Zmenšenie odsadenia

Klávesová skratka

Tab alebo Shift + Tab

Úloha

Zväčšenie alebo zmenšenie odsadenia pri výbere textu alebo zameraní na zoznam

Klávesová skratka

Ctrl + '

Úloha

Prízvuk

Klávesová skratka

Ctrl + ,

Úloha

Malé písmeno c s háčikom pod písmenom

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + 6

Úloha

Vokáň

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + ;

Úloha

Dve bodky nad písmenom

Klávesová skratka

Ctrl + `

Úloha

Opačný dĺžeň

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + 7

Úloha

Ligatúra

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + 2

Úloha

Krúžok nad písmenom

Klávesová skratka

Ctrl + /

Úloha

Lomka

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + `

Úloha

Vlnovka

Klávesová skratka

Alt + Ctrl + Shift + 1

Úloha

Obrátený výkričník

Klávesová skratka

Alt + Ctrl + Shift + /

Úloha

Prevrátený otáznik

Klávesové skratky aplikácie Ľudia

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Ľudia.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Ctrl + N

Úloha

Pridanie kontaktu

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Uloženie zmien

Klávesová skratka

Odstránenie

Úloha

Odstránenie kontaktu

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Vloženie kontaktu medzi obľúbené

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + +1

Úloha

Pripnutie kontaktu na domovskú obrazovku

Klávesová skratka

Esc

Úloha

Prechod naspäť

Klávesová skratka

Home

Úloha

Návrat na začiatok zoznamu kontaktov

Klávesová skratka

Page Down

Úloha

Prechod dopredu v zozname kontaktov

Klávesová skratka

Page Up

Úloha

Prechod dozadu v zozname kontaktov

Klávesová skratka

End

Úloha

Návrat na začiatok zoznamu kontaktov

Klávesové skratky aplikácie Správy

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Správy.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Ctrl + N

Úloha

Začať novú konverzáciu

Klávesová skratka

Ctrl + N

Úloha

Vybrať osoby

Klávesová skratka

Ctrl + E

Úloha

Vybrať emotikon

Klávesová skratka

Ctrl + >

Úloha

Nasledujúca konverzácia

Klávesová skratka

Ctrl + <

Úloha

Predchádzajúca konverzácia

Klávesové skratky programu Skicár

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Skicár.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

F1

Úloha

Otvorenie Pomocníka aplikácie Skicár

Klávesová skratka

F11

Úloha

Zobrazenie obrázka v režime celej obrazovky

Klávesová skratka

F12

Úloha

Uloženie obrázka ako nového súboru

Klávesová skratka

Ctrl + A

Úloha

Výber celého obrázka

Klávesová skratka

Ctrl + B

Úloha

Nastavenie vybratého textu ako tučného

Klávesová skratka

Ctrl + C

Úloha

Kopírovanie výberu do Schránky

Klávesová skratka

Ctrl + E

Úloha

Otvorenie dialógového okna Vlastnosti

Klávesová skratka

Ctrl + G

Úloha

Zobrazenie alebo skrytie mriežky

Klávesová skratka

Ctrl + I

Úloha

Nastavenie kurzívy ako formátu vybratého textu

Klávesová skratka

Ctrl + N

Úloha

Vytvorenie nového obrázka

Klávesová skratka

Ctrl + O

Úloha

Otvorenie existujúceho obrázka

Klávesová skratka

Ctrl + P

Úloha

Tlač obrázka

Klávesová skratka

Ctrl + R

Úloha

Zobrazenie alebo skrytie pravítka

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Uloženie zmien obrázka

Klávesová skratka

Ctrl + U

Úloha

Podčiarknutie vybratého textu

Klávesová skratka

Ctrl + V

Úloha

Prilepenie výberu zo Schránky

Klávesová skratka

Ctrl + W

Úloha

Otvorenie dialógového okna Zmena veľkosti alebo skosenie

Klávesová skratka

Ctrl + X

Úloha

Vystrihnutie výberu

Klávesová skratka

Ctrl + Y

Úloha

Zopakovanie zmeny

Klávesová skratka

Ctrl + Z

Úloha

Vrátenie zmeny späť

Klávesová skratka

Ctrl + plus (+)

Úloha

Zväčšenie hrúbky štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel

Klávesová skratka

Ctrl + mínus (-)

Úloha

Zmenšenie hrúbky štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel

Klávesová skratka

Ctrl + Page Up

Úloha

Priblíženie

Klávesová skratka

Ctrl + Page Down

Úloha

Vzdialenie

Klávesová skratka

Alt (alebo F10)

Úloha

Zobrazenie klávesových skratiek

Klávesová skratka

Alt + F4

Úloha

Zavretie obrázka a jeho okna aplikácie Skicár

Klávesová skratka

Šípka doprava

Úloha

Presun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel doprava

Klávesová skratka

Šípka doľava

Úloha

Presun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel doľava

Klávesová skratka

Šípka nadol

Úloha

Presun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel nadol

Klávesová skratka

Šípka nahor

Úloha

Presun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel nahor

Klávesová skratka

Shift + F10

Úloha

Zobrazenie aktuálnej kontextovej ponuky

Klávesové skratky v aplikácii Čítačka

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Čítačka

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

F8

Úloha

Použitie dvojstranového rozloženia

Klávesová skratka

Ctrl + R

Úloha

Otočenie súboru o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Hľadanie textu v súbore

Klávesová skratka

F7

Úloha

Použitie režimu výberu klávesnice

Klávesová skratka

Ctrl + P

Úloha

Tlač súboru

Klávesová skratka

Ctrl + O

Úloha

Otvorenie súboru

Klávesová skratka

Ctrl + W

Úloha

Zavretie súboru

Klávesová skratka

Ctrl + M

Úloha

Domovská stránka aplikácie Čítačka

Klávesové skratky programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Ctrl + Alt + Home

Úloha

Prepnutie panela aplikácií medzi vzdialeným počítačom a počítačom pred vami

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + šípka doľava

Úloha

Prepnutie pohľadu na predchádzajúcu reláciu (pri zobrazení relácie)

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + šípka doprava

Úloha

Prepnutie pohľadu na nasledujúcu reláciu (pri zobrazení relácie)

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + šípka nahor

Úloha

Prepnutie pohľadu na prvú reláciu (pri zobrazení relácie)

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + šípka nadol

Úloha

Prepnutie pohľadu na poslednú reláciu (pri zobrazení relácie)

Klávesové skratky pre OneDrive

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre OneDrive.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Ctrl + A

Úloha

Vybrať všetko

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + 1

Úloha

Prepnutie zobrazenia (podrobnosti/miniatúry)

Klávesová skratka

Ctrl + U

Úloha

Odovzdanie

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + N

Úloha

Nový priečinok

Klávesová skratka

Esc

Úloha

Zrušenie výberu

Klávesová skratka

Ctrl + O

Úloha

Otvorenie v programe

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + O

Úloha

Zobrazenie priečinka

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + V

Úloha

Kopírovanie

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + Y

Úloha

Presun

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Prevzatie

Klávesová skratka

Alt + šípka nahor

Úloha

O úroveň vyššie

Klávesová skratka

F2

Úloha

Premenovanie

Klávesová skratka

F5

Úloha

Obnovenie

Klávesové skratky aplikácie Windows Denník

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Windows Denník.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

F1

Úloha

Otvorenie Pomocníka aplikácie Denník

Klávesová skratka

F5

Úloha

Aktualizovanie zoznamu poznámok

Klávesová skratka

F6

Úloha

Prepnutie medzi zobrazením zoznamu poznámok a poznámky

Klávesová skratka

F11

Úloha

Zobrazenie poznámky na celej obrazovke

Klávesová skratka

Ctrl + A

Úloha

Výber všetkých položiek na strane

Klávesová skratka

Ctrl + C

Úloha

Kopírovanie výberu do Schránky

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Hľadanie textu v súbore

Klávesová skratka

Ctrl + G

Úloha

Prechod na stranu

Klávesová skratka

Ctrl + N

Úloha

Začatie novej poznámky

Klávesová skratka

Ctrl + O

Úloha

Otvorenie nedávno použitej poznámky

Klávesová skratka

Ctrl + P

Úloha

Tlač poznámky

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Uloženie zmeny poznámky

Klávesová skratka

Ctrl + V

Úloha

Prilepenie výberu zo Schránky

Klávesová skratka

Ctrl + X

Úloha

Vystrihnutie výberu

Klávesová skratka

Ctrl + Y

Úloha

Zopakovanie zmeny

Klávesová skratka

Ctrl + Z

Úloha

Vrátenie zmeny späť

Klávesová skratka

Alt + F4

Úloha

Zatvorenie poznámky a jej okna v aplikácii Denník

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + C

Úloha

Zobrazenie kontextovej ponuky pre hlavičky stĺpcov v zozname poznámok

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + V

Úloha

Presun poznámky do určeného priečinkaKlávesové skratky programu WordPad

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program WordPad.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

F1

Úloha

Otvorenie Pomocníka aplikácie WordPad

Klávesová skratka

F3

Úloha

Vyhľadanie najbližšej inštancie textu v dialógovom okne Vyhľadať

Klávesová skratka

F10

Úloha

Zobrazenie klávesových skratiek

Klávesová skratka

F12

Úloha

Uloženie dokumentu ako nového súboru

Klávesová skratka

Ctrl + 1

Úloha

Nastavenie jednoriadkových rozstupov

Klávesová skratka

Ctrl + 2

Úloha

Nastavenie dvojriadkových rozstupov

Klávesová skratka

Ctrl + 5

Úloha

Nastavenie rozstupov 1,5 riadka

Klávesová skratka

Ctrl + A

Úloha

Výber celého dokumentu

Klávesová skratka

Ctrl + B

Úloha

Nastavenie vybratého textu tučného

Klávesová skratka

Ctrl + C

Úloha

Kopírovanie výberu do Schránky

Klávesová skratka

Ctrl + D

Úloha

Vloženie kresby aplikácie programu Microsoft Skicár

Klávesová skratka

Ctrl + E

Úloha

Zarovnanie textu na stred

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Hľadanie textu v dokumente

Klávesová skratka

Ctrl + H

Úloha

Nahradenie textu v dokumente

Klávesová skratka

Ctrl + I

Úloha

Nastavenie kurzívy ako formátu vybratého textu

Klávesová skratka

Ctrl + J

Úloha

Zarovnanie textu podľa okrajov

Klávesová skratka

Ctrl + L

Úloha

Zarovnanie textu vľavo

Klávesová skratka

Ctrl + N

Úloha

Vytvorenie nového dokumentu

Klávesová skratka

Ctrl + O

Úloha

Otvorenie existujúceho dokumentu

Klávesová skratka

Ctrl + P

Úloha

Tlač dokumentu

Klávesová skratka

Ctrl + R

Úloha

Zarovnanie textu vpravo

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Uloženie zmien dokumentu

Klávesová skratka

Ctrl + U

Úloha

Podčiarknutie vybratého textu

Klávesová skratka

Ctrl + V

Úloha

Prilepenie výberu zo Schránky

Klávesová skratka

Ctrl + X

Úloha

Vystrihnutie výberu

Klávesová skratka

Ctrl + Y

Úloha

Zopakovanie zmeny

Klávesová skratka

Ctrl + Z

Úloha

Vrátenie zmeny späť

Klávesová skratka

Ctrl + =

Úloha

Nastavenie vybratého textu ako dolného indexu

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + =

Úloha

Nastavenie vybratého textu ako horného indexu

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + >

Úloha

Zväčšenie veľkosti písma

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + <

Úloha

Zmenšenie veľkosti písma

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + A

Úloha

Zmena znakov na kapitálky

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + L

Úloha

Zmena štýlu odrážok

Klávesová skratka

Ctrl + šípka doľava

Úloha

Presun kurzora o jedno slovo doľava

Klávesová skratka

Ctrl + šípka doprava

Úloha

Presun kurzora o jedno slovo doprava

Klávesová skratka

Ctrl + šípka nahor

Úloha

Presun kurzora do predchádzajúceho riadka

Klávesová skratka

Ctrl + šípka nadol

Úloha

Presun kurzora na nasledujúci riadok

Klávesová skratka

Ctrl + Home

Úloha

Presun na začiatok dokumentu

Klávesová skratka

Ctrl + End

Úloha

Presun na koniec dokumentu

Klávesová skratka

Ctrl + Page Up

Úloha

Posun nahor o jednu stranu

Klávesová skratka

Ctrl + Page Down

Úloha

Posun nadol o jednu stranu

Klávesová skratka

Ctrl + Delete

Úloha

Odstránenie nasledujúceho slova

Klávesová skratka

Alt + F4

Úloha

Zavretie programu WordPad

Klávesová skratka

Shift + F10

Úloha

Zobrazenie aktuálnej kontextovej ponuky


Klávesové skratky Internet Explorera

Skratky Internet Explorera nájdete v téme Skratky Internet Explorera.

Ďalšie informácie o používaní klávesových skratiek vo Windowse nájdete v kurze Práca s počítačom.