Prispôsobenie počítača

Windows 8, Windows RT

Jazyky v systémoch Windows 8 a Windows RT

Nezáleží na tom, či ste členom viacjazyčnej rodiny alebo len potrebujete dokončiť domácu úlohu v cudzom jazyku. Počítač so systémom Windows môžete používať na čítanie a písanie vo viacerých jazykoch.

Po inštalácii nového jazyka môžete tiež vybrať svoj jazyk rozhrania – jazyk, ktorý sa zobrazuje v systéme Windows a vo vašich aplikáciách – a prepínať medzi jednotlivými jazykmi pri písaní.

Pridanie jazyka

Ovládací panel Jazyk

Tu je postup, ako pridať jazyk:

 1. Ťuknite alebo kliknite na kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie, začnite zadávať text jazyk, vyberte položku Nastavenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať jazyk.

 2. V ovládacom paneli Jazyk ťuknite alebo kliknite na položku Pridať jazyk.

 3. Prehľadávaním alebo pomocou vyhľadávacieho poľa vyhľadajte jazyky, ktoré chcete pridať, a potom dvojitým ťuknutím alebo kliknutím pridajte požadovaný jazyk do zoznamu.

Ak jazykový balík ešte nie je nainštalovaný, bude potrebné ho pridať, aby ste jazyk mohli používať ako jazyk rozhrania. Stiahnutie jazykového balíka:

 1. Vyhľadajte položku K dispozícii na stiahnutie vedľa jazyka. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a potom ťuknite alebo kliknite na položku Stiahnuť a nainštalovať jazykový balík.

 2. Podľa pokynov na obrazovke stiahnite jazykový balík.

Poznámka

 • Proces sťahovania môže trvať určitý čas, ktorý závisí od počítača a veľkosti jazykového balíka.

Po stiahnutí jazykového balíka môžete príslušný jazyk nastaviť ako jazyk rozhrania:

 1. Ťuknite alebo kliknite na kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie, začnite zadávať text jazyk, vyberte položku Nastavenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať jazyk.

 2. V ovládacom paneli Jazyk ťuknite alebo kliknite na položku Pridať jazyk.

 3. Skontrolujte, či sa vedľa názvu jazyka, ktorý chcete používať ako jazyk rozhrania, zobrazuje text Jazyk rozhrania systému Windows.

 4. Ak áno, ťuknite alebo kliknite na tento jazyk a potom ťukaním alebo klikaním na tlačidlo Posunúť nahor presuňte jazyk na prvé miesto v zozname.

 5. Odhláste sa z počítača a potom sa do neho znova prihláste.

 6. Rozhranie systému Windows by sa malo zobrazovať v jazyku, ktorý ste posunuli na začiatok zoznamu jazykov rozhrania.

Písanie v rôznych jazykoch

Po pridaní požadovaných jazykov môžete v ľubovoľnom z nich aj písať – stačí rýchlo prepnúť rozloženie klávesnice alebo editora IME. Editory IME uľahčujú písanie v niektorých ázijských jazykoch (napríklad v čínštine, kórejčine alebo japončine). Tieto jazyky majú tisíce rôznych znakov, ktoré sa nezmestia na klávesnicu. Existujú tri rôzne spôsoby prepínania medzi metódami vstupu:

 • Na štandardnej klávesnici stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows a opakovaným stláčaním medzerníka nastavte požadovaný jazyk.
 • V oblasti oznámení na pravom okraji panela úloh ťuknite alebo kliknite na skratku jazyka a potom vyberte klávesnicu, na ktorú chcete prepnúť.

 • Na dotykovej obrazovke ťuknite alebo kliknite na dotykovú klávesnicu na paneli úloh na pracovnej ploche, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo skratky jazyka a potom ťuknite alebo kliknite na klávesnicu, na ktorú chcete prepnúť.

  Prepínanie metód vstupu pomocou dotykovej klávesnice
  Prepínanie metód vstupu pomocou dotykovej klávesnice
  Prepínanie metód vstupu z panela úloh pracovnej plochy
  Prepínanie metód vstupu z panela úloh pracovnej plochy

Tip

 • Pre väčšinu jazykov je tiež možné pridať rozloženie klávesnice . Táto možnosť je užitočná, ak používate špecializované klávesnice alebo editory IME na rôzne úlohy.

Ďalšie informácie

Skontrolujte, či nenájdete riešenie v časti Prispôsobenie a zjednodušenie prístupu v rámci podpory.

Získajte ďalšie informácie o používaní editorov IME.

Zistite, čo je nové v systéme Windows.

Pracujte s rôznymi jazykmi.