Aplikácia Pošta pre Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Klávesové skratky na prácu s aplikáciou Pošta

Zoznam klávesových skratiek, ktoré môžete používať pri práci s aplikáciou Pošta:

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Ctrl + R

Úloha

Odpovedanie

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + R

Úloha

Odpovedanie všetkým

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Preposlanie

Klávesová skratka

Ctrl + M

Úloha

Presun položky do iného priečinka

Klávesová skratka

Ctrl + J

Úloha

Prepínanie medzi označením správy ako nevyžiadanej pošty a zrušením tohto označenia

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + U

Úloha

Zobrazenie len neprečítaných správ

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + A

Úloha

Zobrazenie všetkých správ

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + E

Úloha

Zobrazenie možností priečinka

Klávesová skratka

Ctrl + U

Úloha

Označenie ako neprečítané

Podčiarknutie textu (pri písaní e-mailu)

Klávesová skratka

Ctrl + Q

Úloha

Označenie ako prečítané

Klávesová skratka

Ctrl + A

Úloha

Výber všetkých správ

Klávesová skratka

Insert

Úloha

Prepínanie medzi označením správ príznakom a odstránením príznaku

Klávesová skratka

Ctrl + N

Úloha

Nová správa

Klávesová skratka

F5

Úloha

Synchronizovácia

Klávesová skratka

Alt + B

Úloha

Zameranie na tlačidlo skrytej kópie

Klávesová skratka

Alt + C

Úloha

Zameranie na tlačidlo kópie

Prijatie

Klávesová skratka

Alt + D

Úloha

Odmietnutie

Klávesová skratka

Alt + T

Úloha

Zameranie na tlačidlo príjemcu

Nezáväzne prijaté

Klávesová skratka

Alt + V

Úloha

Otvorenie pozvánky v kalendári

Klávesová skratka

Alt + S

Úloha

Odoslanie pošty

Klávesová skratka

Ctrl + O

Úloha

Otvorenie správy v novom okne

Klávesová skratka

Ctrl + Alt + S

Úloha

Zobrazenie možnosti na odstránenie jednej alebo všetkých správ od konkrétneho odosielateľa

Klávesová skratka

Alt + I

Úloha

Vloženie prílohy

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + F

Úloha

Výber písma

Klávesová skratka

Ctrl + medzerník

Úloha

Vymazanie formátovania

Klávesová skratka

Ctrl + Y

Úloha

Znova

Klávesová skratka

F4

Úloha

Znova

Klávesová skratka

Ctrl + [

Úloha

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod

Klávesová skratka

Ctrl + ]

Úloha

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + ,

Úloha

Zmenšenie veľkosti písma

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + .

Úloha

Zväčšenie veľkosti písma

Klávesová skratka

Ctrl + K

Úloha

Pridanie prepojenia

Klávesová skratka

Ctrl + E

Úloha

Centrovanie

Klávesová skratka

Ctrl + L

Úloha

Zníženie úrovne zľava

Klávesová skratka

Ctrl + R

Úloha

Zníženie úrovne sprava

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + L

Úloha

Odrážky

Klávesová skratka

Ctrl + M

Úloha

Vloženie zarážky, keď je vybratý text

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + M

Úloha

Zvýšenie úrovne

Klávesová skratka

Tab alebo Shift + Tab

Úloha

Zníženie alebo zvýšenie úrovne pri výbere textu alebo zameraní na zoznam

Klávesová skratka

Shift + Tab

Úloha

Keď nie je zameranie na zoznam, prechod cez karty v opačnom poradí.

Klávesová skratka

Ctrl + '

Úloha

Prízvuk

Klávesová skratka

Ctrl + ,

Úloha

Malé písmeno c s háčikom pod písmenom

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + 6

Úloha

Vokáň

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + ;

Úloha

Dve bodky nad písmenom

Klávesová skratka

Ctrl + `

Úloha

Opačný dĺžeň

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + +7

Úloha

Ligatúra

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + +2

Úloha

Krúžok nad písmenom

Klávesová skratka

Ctrl + /

Úloha

Lomka

Klávesová skratka

Ctrl + Shift +`

Úloha

Vlnovka

Klávesová skratka

Alt + Ctrl + Shift + 1

Úloha

Obrátený výkričník

Klávesová skratka

Alt + Ctrl + Shift + /

Úloha

Prevrátený otáznik

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + S

Úloha

Usporiadanie

Klávesová skratka

Ctrl + E

Úloha

Hľadanie

Klávesová skratka

Ctrl + Z

Úloha

Vrátenie späť

Klávesová skratka

Ctrl + B

Úloha

Tučné

Klávesová skratka

Ctrl + I

Úloha

Kurzíva

Klávesová skratka

Ctrl + U

Úloha

Podčiarknuté

Klávesová skratka

Ctrl + C

Úloha

Kopírovanie

Klávesová skratka

Ctrl + V

Úloha

Prilepenie

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Uloženie návrhu

Klávesová skratka

F6

Úloha

Pri písaní e-mailu sa zameria na tlačidlo odoslania.

Ďalšia téma: Odstránenie konta