Nastavenie nového počítača ako starého

Ak ste stratili počítač so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 alebo sa počítač poškodil tak, že sa nedá opraviť, môžete náhradný počítač nastaviť tak, aby fungoval ako váš ten stratený alebo poškodený.

Nastavenie nového počítača tak, aby sa viac podobal na váš stratený či poškodený počítač, závisí od nasledovných faktorov.

 • Používanie konta Microsoft. Ak sa do počítača prihlasujete pomocou konta Microsoft, nastavenia počítača a informácie o ňom sa priraďujú k vášmu kontu. Ak ste sa do počítača neprihlasovali pomocou konta Microsoft, nový počítač sa nedá nastaviť tak, aby fungoval ako váš starý alebo poškodený počítač.

 • Uchovávanie súborov v cloude. Ak ste súbory uchovávali v OneDrive, pri strate počítača ste o ne neprišli. Môžete sa k nim dostať pomocou akéhokoľvek zariadenia vrátane nového počítača.

 • Zálohovanie súborov v počítači pomocou Histórie súborov. Ak ste si nastavili históriu súborov a pomocou tejto funkcie ste si zálohovali osobné súbory v počítači, po nastavení nového počítača ich môžete obnoviť.

 • Zálohovanie nastavení počítača. Ak používate konto Microsoft, jednotlivé nastavenia špecifické pre váš počítač sa predvolene zálohujú v OneDrive. Tieto nastavenia je možné obnoviť len vtedy, ak ste mali zapnuté zálohovanie.

Nastavenie nového počítača tak, aby fungoval tak ako ten stratený či poškodený

Postup nastavenia nového počítača tak, aby fungoval ako váš predchádzajúci počítač so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, je nasledovný.

 1. Zapnite nový počítač po prvýkrát.

 2. Pri inštalácii sa prihláste pomocou rovnakého konta Microsoft, aké ste používali vo svojom predchádzajúcom počítači. Zobrazí sa výzva na zadanie bezpečnostného kódu. Ďalšie informácie o overovaní identity nájdete v téme Informácie o dvojstupňovom overení.

 3. Keď sa zobrazí otázka, ako chcete počítač nastaviť, vyberte názov predchádzajúceho počítača.

  Pri nastavovaní nového počítača sa použijú nastavenia zálohované pre váš predchádzajúci počítač.

 4. Keď je nový počítač pripravený na používanie, pripojte externú jednotku alebo sa pripojte k sieťovej jednotke používanej na Históriu súborov v predchádzajúcom počítači.

  Osobné súbory zálohované pomocou Histórie súborov v predchádzajúcom počítači sa v novom počítači automaticky obnovia. V závislosti od počtu verzií zálohovaných súborov to môže chvíľu trvať.

  Ako skontrolovať, či História súborov dokončila obnovu súborov v počítači

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku História súborov.

   Priebeh obnovy sa zobrazí v časti Obnovenie súborov v tomto počítači.

  3. Ak nechcete dokončiť obnovu zostávajúcich súborov, ťuknite alebo kliknite na položku Zastaviť obnovu súborov.

Príprava počítača na neočakávané udalosti

Je rozumné pripraviť počítač na prípad straty alebo poškodenia. Postup nastavenia počítača tak, aby ste podľa neho mohli neskôr nastaviť nový počítač, je nasledovný.

 1. Používajte konto Microsoft.

  Vyžaduje sa to preto, že vaše nastavenia a služby sú pomocou konta Microsoft vzájomne prepojené. Ďalšie informácie o kontách Microsoft nájdete v téme Kontá Microsoft.

 2. Ukladajte súbory do služby OneDrive.

  Skontrolujte, či sa vo vašom OneDrive nachádzajú všetky požadované súbory, a ak váš počítač disponuje fotoaparátom, zabezpečte, aby sa kópie nasnímaných fotografií automaticky ukladali do služby OneDrive.

  Otvorte aplikáciu OneDrive a skontrolujte, ktoré súbory sa nachádzajú v OneDrive.

  Zobraziť všetko

  Premiestnenie súborov z počítača do služby OneDrive

  Pri premiestňovaní súborov do služby OneDrive sa v počítači neuchovávajú osobitné kópie týchto súborov. Sú uložené len v OneDrive.

  V Prieskumníkovi môžete súbory presunúť z počítača do služby OneDrive. Ak chcete súbory do služby OneDrive premiestniť pomocou aplikácie OneDrive, postupujte takto.

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Prieskumník.

  3. Ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa položky OneDrive a potom ťuknite alebo kliknite na položku Tento počítač a prehľadajte súbory v počítači.

  4. Potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete premiestniť do služby OneDrive.

  5. Ťuknite alebo kliknite na položku Vystrihnúť.

  6. Prejdite do priečinka v OneDrive.

  7. Potiahnite prstom z horného alebo dolného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši na príkazy aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prilepiť.

  Poznámka

  Ako skontrolovať, či ukladáte kópie fotografií z fotoaparátu do služby OneDrive

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive.

  3. Na karte Z fotoaparátu ťuknite alebo kliknite na možnosť Odovzdať fotografie v dobrej kvalite alebo Odovzdať fotografie v najlepšej kvalite.

 3. Zálohujte nastavenia počítača špecifické pre váš počítač. Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia nastavení medzi počítačmi.

  Nastavenia môžete medzi svojimi počítačmi synchronizovať a zabezpečiť tak, aby v nich boli po prihlásení pomocou konta Microsoft rovnaké. Niektoré nastavenia počítača nie je možné synchronizovať a iné možno nebudete chcieť synchronizovať. Preto je dôležité zálohovať všetky nastavenia, ktoré nie sú synchronizované.

  Kontrola zálohovania nastavení

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive.

  3. Na karte Nastavenie synchronizácie sa posuňte do dolnej časti a skontrolujte, či je zapnutá možnosť Zálohovať nastavenia.

  Poznámka

 4. Zálohujte súbory uložené v počítači pomocou Histórie súborov.

  Zálohujte verzie súborov uložené v PC v priečinkoch Obrázky, Hudba, Videá, Dokumenty a Pracovná plocha a súbory OneDrive dostupné offline pomocou funkcie História súborov. História súborov nie je zapnutá predvolene. Informácie o nastavení a zapnutí tejto funkcie nájdete v téme Nastavenie jednotky pre históriu súborov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?


Kontaktovanie podpory